De 242 151-9 in Herzogenrath. The 242 151-9 in Herzogenrath. Die 242 151-9 in Herzogenrath.
De 242 151-9 in Herzogenrath voor de Rheingold die vanuit Keulen is gekomen. The 242 151-9 in Herzogenrath in front of the Rheingold who was arrived from Cologne. Die 242 151-9 in Herzogenrath vor dem Rheingold der aus Köln kam.
De aankomst in Herzogenrath. De trein reed via Düsseldorf en Mönchengladbach. The arrival in Herzogenrath. The train was travelling via Düsseldorf and Mönchengladbach. Die Ankunft in Herzogenrath. Der Zug fuhr über Düsseldorf und Mönchengladbach.
De 10008 komt door Keulen West. The 10008 passes Cologne West. Die 10008 fährt durch Köln West.
De 10008 is een ex SBB-CFF-FFS Re 4/4 I. The 10008 is a former SBB-CFF-FFS class Re 4/4 I. Die 10008 ist eine ehemalige SBB- CFF-FFS Re 4/4 I.
Het rode jasje staat deze 10019 ook goed. The red jacket fits the 10019 well. Die Rote Jacke steht der 10019 auch gut.
De 10019 staat in Keulen Hbf klaar voor vertrek. The 10019 is in Cologne Hbf ready for departure. Die 10019 ist in Köln Hbf abfahrbereit.
De 1042 520-5 komt door Koblenz Lützel voor een extra trein. The 1042 520-5 passes Koblenz Lützel hauling a special train. Die 1042 520-5 fährt durch Koblenz Lützel vor einem Sonderzug.
Bij het vallen van de avond komt de 10008 door Mönchengladbach Hbf. At sunset passes the 10008 Mönchengladbach Hbf. Beim Sonnenuntergang fährt die 10008 durch Mönchengladbach Hbf.
De Centralbahn AG heeft de hoofdzetel in Basel (CH) en een uitvalsbasis in Mönchengladbach. The Centralbahn AG has its mainoffice in Basel (CH) and an operating base in Mönchengladbach. Die Centralbahn AG hat Ihre Hauptgeschäftstelle in Basel (CH) und einen Betriebshof in Mönchengladbach.
De reclame op de loc maakt ze niet fraaier. The commercial vinyl on the loco doesn't make her more beautiful. Die Werbeaufschrift auf der Lok macht Sie nicht schöner.
De 1042 520-5 met de Eisenbahn Kurier reclame in Mönchengladbach Hbf. The 1042 520-5 with the Eisenbahn Kurier commercial vinyl in Mönchengladbach Hbf. Die 1042 520-5 mit der Eisenbahn Kurier Werbung in Mönchengladbach Hbf.
De 1042 520-5 is van de ÖBB afkomstig. The 1042 520-5 is a former Austrian loco. Die 1042 520-5 stammt von der ÖBB her.
De 1042 520-5 tijdens haar rustpauze in Mönchengladbach Hbf. The 1042 520-5 during her break in Mönchengladbach Hbf. Die 1042 520-5 während Ihrer Ruhepauze in Mönchengladbach Hbf.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De E 42 151 kant van de loc in Herzogenrath. The E 42 151 side of the loco in Herzogenrath. Die E 42 151 Seite der Lok in Herzogenrath.