De 265 010-9 in Bremen Hbf behoort tot de sterkste variant van de Gravita's. The 265 010-9 in Bremen Hbf belongs to the strongest variant of the Gravita's. Die 265 010-9 in Bremen Hbf gehört zur stärksten Variante der Gravita's.
De 151 096-5 met het oude Railion logo voor een kolentrein in Rosenheim. The 151 096-5 with the old Railion logo hauls a coaltrain in Rosenheim. Die 151 096-5 mit altem Railion Logo vor einem Kohlezug in Rosenheim.
De 155 120-9 is in Hamburg Harburg op weg naar de haven van Hamburg. The 155 120-9 is in Hamburg Harburg heading for the port of Hamburg. Die 155 120-9 ist in Hamburg Harburg unterwegs zum Hamburger Hafen.
De 185 356-3 en de 185 256-5 in voorspan door Hamburg Harburg. The 185 356-3 and the 185 256-5 in double traction through Hamburg Harburg. Die 185 356-3 und die 185 256-5 in Doppeltraktion durch Hamburg Harburg.
De 180 015-0 was als losse loc even in Leipzig Hbf. The 180 015-0 was as single loco for a second in Leipzig Hbf. Die 180 015-0 war als Tfzf mal kurz in Leipzig Hbf.
De 180 015-0 is een bi-courante loc en is gebouwd bij Škoda. The 180 015-0 is a bi-courant loco and she's build by Škoda. Die 180 015-0 ist eine Zweifrequenz Lok und Sie ist gebaut bei Škoda.
De 363 677-6 is uitgeleend aan DB Regio hier in Leipzig Hbf. The 363 677-6 is lent to DB Regio here in Leipzig Hbf. Die 363 677-6 ist ausgeliehen an DB Regio hier in Leipzig Hbf.
De 185 141-9 heeft pas een revisie gehad en straalt hier in Berlin Schönefeld Flughafen. The 185 141-9 has just got a grand overhaul and she shines here in Berlin Schönefeld Flughafen. Die 185 141-9 hat gerade eine Hauptuntersuchung bekommen und glänzt hier Berlin Schönefeld Flughafen.
De 152 092-3 ontmoet de 185 141-9 in Berlin Schönefeld Flughafen. The 152 092-3 meets the 185 141-9 in Berlin Schönefeld Flughafen. Die 152 092-3 trifft die 185 141-9 in Berlin Schönefeld Flughafen.
De nieuwe 261 058-2 in Koblenz Lützel. The new 261 058-2 in Koblenz Lützel. Die neue 261 058-2 in Koblenz Lützel.
De 298 334-4 en de 362 582-9 komen door Berlijn Schönefeld Flughafen. The 298 334-4 and the 362 582-9 are passing Berlin Schönefeld Airport. Die 298 334-4 und die 362 582-9 fahren durch Berlin Schönefeld Flughafen.
294 822-2 rangeert in Koblenz Lützel. 294 822-2 is shunting in Koblenz Lützel. 294 822-2 rangiert in Koblenz Lützel.
De nieuwe Voith Gravita 261 033-5 samen met de 295 086-3 in Hamburg Harburg. The new Voith Gravita 261 033-5 together with the 295 086-3 in Hamburg Harburg. Die neue Voith Gravita zusammen mit der 295 086-3 in Hamburg Harburg.
212 323-0 rangeert bij Hamburg Harburg. 212 323-0 is shunting near Hamburg Harburg. 212 323-0 rangiert bei Hamburg Harburg.
152 136-8 in de Albatros uitvoering in Hamburg Harburg. 152 136-8 in the Albatros livery in Hamburg Harburg. 152 136-8 in der Albatros Farbgebung in Hamburg Harburg.
Weer een reclameloc in Hamburg Harburg, nu de 185 152-6. Again a promotional loco in Hamburg Harburg, this time is it the 185 152-6. Wieder eine Werbelok in Hamburg Harburg, dies mal die 185 152-6.
De 145 036-0 is aan DB Regio verhuurd voor de RE4 treinen te rijden. The 145 036-0 is hired by DB Regio for hauling the RE4 trains. Die 145 036-0 ist vermietet an DB Regio um die RE4 Züge zu fahren.
De 145 036-0 en de 145 040-2 met de RE4 in Herzogenrath. The 145 036-0 and the 145 040-2 are hauling the RE4 in Herzogenrath. Die 145 036-0 und die 145 040-2 mit den RE4 in Herzogenrath.
140 423-5, nog steeds in de oude kleur, in Aken West. 140 423-5, still in the old livery, in Aachen West. 140 423-5, noch immer in der alten Farbgebung, in Aachen West.
Evenals de rode zussen 140 003-5 en 140 432-6. Just like the red sisters 140 003-5 and 140 432-6. Genau wie die roten Schwestern 140 003-5 und 140 432-6.
De 145 046-9 is verhuurd aan DB Regio en is hier in Aken Hbf. The 145 046-9 is hired by DB Regio and she's here in Aachen Hbf. Die 145 046-9 ist gemietet durch DB Regio und Sie ist hier in Aachen Hbf.
185 278-9 op een koude decemberavond in Aken West. 185 278-9 on a cold december evening in Aachen West. 185 278-9 an einem kalten Dezember Abend in Aachen West.
185 303-5 en 185 285-4 komen door een regenachtig Düsseldorf-Rath. 185 303-5 and 185 285-4 are passing a rainy Düsseldorf-Rath. 185 303-5 und 185 285-4 fahren durch einem regnerischen Düsseldorf-Rath.
185 195-5 staat in Venlo. 185 195-5 stands in Venlo. 185 195-5 steht in Venlo.
225 020-7 rijdt vanuit Kaldenkirchen in Venlo binnen. 225 020-7 arrives in Venlo coming from Kaldenkirchen. 225 020-7 fährt in Venlo ein aus Kaldenkirchen kommend.
De 151 096-5, 151 162-5 en 185 195- 5 staan in Venlo in de zon. The 151 096-5, 151 162-5 and the 185 195-5 are standing in the sun in Venlo. Die 151 096-5, 151 162-5 und die 185 195-5 stehen in Venlo in der Sonne.
363 825-1 rangeert in Venlo. 363 825-1 is shunting in Venlo. 363 825-1 rangiert in Venlo
189 084-7 staat klaar voor vetrek in Venlo. 189 084-7 is ready for departure in Venlo. 189 084-7 steht abfahrbereit in Venlo.
De Tulpenloc 189 065-6 komt met de Unit Cargo naar Keulen Gremberg bij Heierhoeve gereden. The Tuliploco 189 065-6 hauls the Unit Cargo to Cologne Gremberg near Heierhoeve. Die Tulpenlok 189 065-6 hat den Unit Cargo nach Köln Gremberg im Schlepp bei Heierhoeve.
182 025-7 is bij Niederaudorf op weg naar de Brenner. 182 025-7 is near Niederaudorf heading for the Brenner. 182 025-7 ist bei Niederaudorf unterwegs zum Brenner.
152 079-0 sleept een trein met staalplaten door Hamburg Harburg. 152 079-0 hauls a train loaded with steelplates through Hamburg Harburg. 152 079-0 schleppt einen ZUg beladen mit Stahlplatten durch Hamburg Harburg.
363 107-4 staat in Freilassing. 363 107-4 stands in Freilassing. 363 107-4 steht in Freilassing
189 003-7 komt door Hamburg Harburg zonder opschriften. 189 003-7 passes Hamburg Harburg without inscriptions. 189 003-7 fährt durch Hamburg Harburg ohne Beschriftung.
De 189 061-5 heeft de Railion bestickering. The 189 061-5 has the Railion livery. Die 189 061-5 hat die Railion Beschriftung.
In de oude oriëntrode kleur staat de 151 086-6 in Aken West. In the old orientred colour stands the 151 086-6 in Aachen West. In der alten orientroten Farbgebung steht die 151 086-6 in Aachen West.
De 151 074-2 heeft de actuele kleurstelling. The 151 074-2 is in the actual livery. Die 151 074-2 hat die aktuelle Farbgebung.
185 208-6 rangeert met 1 wagen in Aken West. 185 208-6 is shunting with 1 waggon in Aachen West. 185 208-6 rangiert mit einem Wagen in Aachen West.
145 060-0 heeft pas een revisie gehad. 145 060-0 has just gotten an grand overhaul. 145 060-0 hat gerade eine Hauptuntersuchung bekommen.
152 154-1 rangiert in Aachen West. 152 154-1 is shunting in Aachen West. 152 154-1 rangiert in Aachen West.
155 269-4 heeft net haar trein naar Koblenz Lützel gebracht. 155 269-4 has just brought her train to Koblenz Lützel. 155 269-4 hat gerade ihren Zug nach Koblenz Lützel gebracht.
152 071-7 heeft een lange sleep aan de haak in Koblenz Lützel. 152 071-7 is hauling a serious train in Koblenz Lützel. 152 071-7 hat einen langen Zug am Haken in Koblenz Lützel.
In Venlo staan de volgende locs 185 294-6, 139 561-5, 152 029-5 en 151 122-9 voorop te wachten op de nieuwe ritten. In Venlo are the next locos waiting for their next jobs: 185 294-6, 139 561-5, 152 029-5 and 151 122-9. These locos are in front. In Venlo stehen die folgenden Loks vorne und warten auf ihren nächsten Reisen: 185 294-6, 139 561-5, 152 029-5 en 151 122-9.
Twee generaties cargo locs in Venlo: 185 294-6 en 139 561-5. Two generations of cargo locos in Venlo: 185 294-6 and 139 561-5. Zwei Generationen Güterzugloks in Venlo: 185 294-6 und 139 561-5.
155 130-8 staat in de nacht in Aken West. 155 130-8 is standing at night in Aachen West. 155 130-8 steht in der Nacht in Aachen West.
185 240-9 rijdt langs de Rijn bij Koblenz Ehrenbreitstein. 185 240-9 is driving across the River Rhine in Koblenz Ehrenbreitstein. 185 240-9 fährt entlang des Rheines in Koblenz Ehrenbreitstein.
363 115-7 heeft de nieuwe UIC nummering op de stelbalk in Koblenz Hbf. 363 115-7 has the new UIC number just above the wheels in Koblenz Hbf. 363 115-7 hat die neue UIC Nummer auf dem Längsbalken in Koblenz Hbf.
185 115-3 komt om de bocht in Koblenz Ehrenbreitstein. 185 115-3 is coming around the curve in Koblenz Ehrenbreitstein. 185 115-3 kommt um die Kurve in Koblenz Ehrenbreitstein.
185 233-4 heeft de Ambrogio trein aan de haak in Koblenz Hbf. 185 233-4 is hauling the Ambrogio train in Koblenz Hbf. 185 233-4 hat den Ambrogio Zug am Haken in Koblenz Hbf.
185 189-8 staat voor nieuwe Traxx locs in München Oost Rbf. 185 189-8 is standing in front of new Traxx locos in Munich East Rbf. 185 189-8 steht vor neuen Traxx Loks in München Ost Rbf.
182 017-4 komt door Rosenheim en is op weg naar Oostenrijk. 182 017-4 is passing Rosenheim on her way to Austria. 182 017-4 fährt durch Rosenheim auf dem Weg nach Österreich.
140 768-3 heeft zojuist de tunnels van Eilendorf achter zich gelaten. 140 768-3 has just left the tunnels of Eilendorf behind her. 140 768-3 hat gerade die Tunnel von Eilendorf hinter sich gelassen.
De 232 450-6 heeft een balasttrein naar Rosenheim gebracht en heeft nu even pauze. The 232 450-6 has brought a broken stonestrain to Rosenheim and has now a short break. Die 232 450-6 hat einen Schotterzug nach Rosenheim gebracht und hat jetzt eine kleine Pause.
Vanuit een regenachtig Rosenheim gaat de 151 135-1 haar kalktrein in Fischbach ophalen. From a rainy Rosenheim is the 151 135-1 going to pick up her limetrain in Fischbach. Aus einem regnerischen Rosenheim fährt die 151 135-1 ab um ihren Kalkzug in Fischbach zu holen.
De 225 023-1 en de 225 025-6 werden achterop een goederentrein meegegeven en rollen hier door Eilendorf. The 225 023-1 and the 225 025-6 were send up with a freight train and they're passing here Eilendorf. Die 225 023-1 und die 225 025-6 wurden mit einem Güterzug mit gegeben und rollen hier durch Eilendorf.
155 260-3 is hier in Eilendorf niet ver meer van het eindpunt, Aken West, van deze trein. 155 260-3 is here in eilendorf not far away from the destination, Aachen West, of this train. 155 260-3 ist hier in Eilendorf nicht weit von dem Zielbahnhof, Aachen West, dieses Zuges.
In het Zwitserse Weinfelden komt de 185 100-5 met een ketelwagentrein richting Konstanz. In the Swiss town Weinfelden is the 185 100-5 passing with an oiltrain towards Konstanz. Im schweitzerischen Weinfelden kommt die 185 100-5 mit einem Kesselwagenzug in Richtung Konstanz.
Voor de Alpen komt de 182 008-3 bij Niederaudorf gereden. In front of the Alps is the 182 008-3 near Niederaudorf. Vor den Alpen ist die 182 008-3 bei Niederaudorf unterwegs.
In Aken West staan de 155 134-0 en 151 032-0 naast elkaar te rusten. In Aachen West are the 155 134-0 and the 151 032-0 standing next to eachother to get some rest. In Aachen West ruhen die 155 134-0 und die 151 032-0 sich neben einander aus.
In Eilendorf komt de 185 169-0 met een trein beladen met Suzuki's. In Eilendorf is the 185 169-0 passing hauling a train loaded with Suzuki's. In Eilendorf fährt die 185 169-0 durch vor einem Zug der beladen ist mit Suzuki's.
In Aken west rangeert de 225 017-3. In Aachen West is the 225 017-3 shunting. In Aachen West rangiert die 225 017-3.
151 030-4 komt bij het vallen van de avond door Aken Hbf. 151 030-4 is passing Aachen Hbf at sunset. 151 030-4 fährt durch den Aachener Hbf beim Sonnenuntergang.
185 003-1 heeft reclame voor de Traxx locomotief familie van Bombardier op de zijkanten in Aken West. 185 003-1 has commercials on the side of the Traxx Locomotive family of Bombardier in Aachen West. 185 003-1 hat Werbeaufschriften der Traxx Lokomotiv Familie von Bombardier in Aachen West.
Een van de laatste locs in de blauw-beige kleurstelling bij de DB/Railion Duitsland is de 225 027-2 hier in Aken West. One of the last Locos in the blue-beige livery at DB/Railion Germany is the 225 027-2 here in Aachen West. Eine der letzten Loks in der Ozeanblau- beigen Farbgebung bei der DB/Railion ist die 225 027-2 hier in Aachen West.
De laatste groene 151 was de 151 049- 4 die hier in Aachen West staat. The last green class 151 was the 151 049-4 who stands here in Aachen West. Die letzte grüne 151-er war die 151 049-4 die hier in Aachen West steht.
De 225 027-2 komt hier door Bressoux gereden op weg van Kinkempois naar Aken West. The 225 027-2 passes Bressoux on her way from Kinkempois to Aachen West. Die 225 027-2 fährt hier durch Bressoux auf ihrer Fahrt von Kinkempois nach Aachen West.
182 023-2 staat hier in het Oostenrijkse depot van Innsbruck. 182 023-2 is standing here in the Austrian workshop of Innsbruck. 182 023-2 steht hier in der österreichischen Zugförderungsleitung Innsbruck.
189 012-8 komt door Aken Hbf. Bijzonder aan deze loc is dat ze geen opschriften heeft van Railion. 189 012-8 is passing through Aachen Hbf. Special on this loco is that she hasn't any logo's of Railion. 189 012-8 fährt durch den Aachener Hbf. Auffällig an der Lok ist das Sie keinen Railion Schriftzug hat.
225 024-9 en 225 117-1 hebben samen een trein naar het Belgische Montzen gesleept en keren nu terug naar Aken West. 225 024-9 and 225 117-1 have hauled together a train to the Belgian station of Montzen and they are now going back to Aachen West. 225 024-9 und 225 117-1 haben zusammen einen Zug zum belgischen Bahnhof Montzen gezogen und beide Loks kehren jetzt zurück nach Aachen West.
241 805-1 moet vol vermogen leveren voor deze trein beladen met stalen platen in Aken Hbf. 241 805-1 has to produce full power for this train loaded with steel plates in Aachen Hbf. 241 805-1 muss ihre volle kraft einsetzen vor diesem Zug beladen mit Stahlplatten in Aachen Hbf.
151 124-5 komt met een goederentrein door Kaub aan de Rijn gereden. 151 124-5 is hauling a cargo train through Kaub at the river Rhine. 151 124-5 fährt mit einem Güterzug durch Kaub am Rhein.
152 132-7 duikt zo meteen de Loreleytunnel in voor een containertrein. 152 132-7 is soon entering the Loreley tunnel hauling a container train. 152 132-7 fährt gleich in den Loreley Tunnel ein vor einem Containerzug.
225 025-6 en 225 060-3 vertrekken uit Aken West. 225 025-6 and 225 060-3 are departing from Aachen West. 225 025-6 und 225 060-3 fahren aus Aachen West ab.
De laatste 140 in deze kleur is de 140 423-5, hier in Aachen Hbf. The last class 140 in this livery is the 140 423-5, here in Aachen Hbf. Die letzte 140 in dieser Farbgebung ist die 140 423-5, hier in Aachen Hbf.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern