De 186 282-0 komt bij Niederaudorf met een goederentrein richting Brenner. The 186 282-0 is near Niederaudorf hauling a freighttrain in the direction of the Brenner. Die 186 282-0 bei Niederaudorf vor einem Güterzug in Richtung Brenner.
De 193 776-2 met de Meridian trein uit München. The 193 776-2 hauls the Meridian train from Munich. Die 193 776-2 vor dem Meridian Zug aus München.
De EU43 - 004 in het rode zebra jasje in Brennero. The EU43 - 004 in the red zebra jacket in Brennero. Die EU43 - 004 im roten Zebra Kleid in Brennero.
Helaas kwam ze niet uit de locloods. Unfortunately she did not left the loco shed. Leider kam Sie nicht aus dem Lokschuppen.
Een klein RTC feestje in Kufstein met de 186 285-3, de 186 284-6 en de 193 776-2. A little RTC party in Kufstein with the 186 285-3, the 186 284-6 and the     193 776-2. Eine kleine RTC Party mit der 186 285- 3, der 186 284-6 und der 193 776-2.
Twee jaar eerder zien we de 189 904-6 samen met de 186 284-6 op de Brenner. Two years earlier we see the 189 904-6 together with the 186 284-6 on the Brenner. Zwei Jahre früher sehen wir die 189 904-6 zusammen mit der 186 284-6 am Brenner.
De Vectron’s 193 775-4 en 193 772- 1 (van Lokomotion) in Brennero. The Vectron’s 193 775-4 and 193 772-1 (of Lokomotion) in Brennero. Die Vectron’s 193 775-4 und 193 772-1 (von Lokomotion) in Brennero.
Drie locs voor één trein met 193 776-2, 186 285-3 en 186 284-6 in Kufstein. Three locos are hauling one train with 193 776-2, 186 285-3 and 186 284-6 in Kufstein. Drei Loks vor einem Zug mit 193 776-2, 186 285-3 und 168 284-6 in Kufstein.
De 193 776-2 is een Vectron van Siemens. Ze is hier in Kufstein. The 193 776-2 is a Vectron from Siemens. She’s here in Kufstein. Die 193 776-2 ist ein Vectron von Siemens. Sie ist hier in Kufstein.
De 193 776-2 komt Brennero binnen tussen 2 Lokomotion locs. The 193 776-2 arrives in Brennero between 2 Lokomotion locos. Die 193 776-2 fährt in Brennero ein zwischen 2 Lokomotion Loks.
De 483 002 met de nieuwe nummering op de neus in Brennero. The 483 002 with the new number layout on the nose in Brennero. Die 483 002 mit der neuen Nummer auf der Nase in Brennero.
De 483 002 rangeert met de 483 001 en de Lokomotion 186 440-4. The 483 002 shunts with the 483 001 and the Lokomotion 186 440-4. Die 483 002 rangiert mit der 483 001 und der Lokomotion 186 440-4.
Een interessante loctrein met 483 003, 483 005, Lokomotion 185 661-1 en 139 177-0 in Brennero. An interesting loco train with 483 003, 483 005, Lokomotion 185 661-1 and 139 177-0 in Brennero. Ein interessanter Lokzug mit 483 003, 483 005, Lokomotion 185 661-1 und 139 177-0 in Brennero.
De 483 005 en de 483 003 hebben het oude nummer schema op de front. The 483 005 and the 483 003 have still the old number scheme on the front. Die 483 005 und die 483 003 haben noch das alte Nummern Schema auf der Front.
De 189 901 is van Siemens gekocht en heeft het rode zebra design gekregen. The 189 901 is bought from Siemens and got the red zebra design. Die 189 901 ist von Siemens gekauft und hat das rote Zebra Design bekommen.
185 553-5 met een containertrein in Hamburg Harburg. 185 553-5 hauls a containertrain in Hamburg Harburg. 185 553-5 vor einem Containerzug in Hamburg Harburg.
De 186 284 heeft een zilvergrijze ondergrond voor de zebra strepen. De loc staat hier in Kufstein. The 186 284 has a silver-grey  base for the zebra stripes. The loco stands here in Kufstein. Die 186 284 hat einen silber-grauen Untergrund für die Zebra Streifen. Die Lok steht hier in Kufstein.
De EU43-006 RT staat in Brennero. The EU43-006 RT stands in Brennero. Die EU43-006 RT steht in Brennero.
De 189 901 heeft de rode RTC zebra kleurstelling en rolt hier Kufstein binnen. The 189 901 is painted in the red RTC zebra design and she's rolling here in Kufstein. Die 189 901 hat das rote RTC Zebra Design und Sie rollt in Kufstein ein.
De EU43-002 RT staat in Brennero gereed om te vertrekken in richting Bolzano. The EU43-002 RT is in Brennero reday for departure in the direction of Bolzano. Die EU43-002 RT ist in Brennero abfahrbereit für die Fahrt in Richtung Bozen.
186 105-3 en 186 281-2 met een staaltrein in Brennero. 186 105-3 and 186 281-2 are hauling a steeltrain in Brennero. 186 105-3 und 186 281-2 vor einem Stahlzug am Brenner.
186 282-0 rangeert in Kufstein. 186 282-0 is shunting in Kufstein. 186 282-0 rangiert in Kufstein.
De EU43 - 007RT staat in Brennero bij de locloods. The EU43 - 007RT is standing in Brennero next to the loco shed. Die EU43 - 007RT steht am Brenner beim Lokschuppen.
De EU43 - 005RT is klaar voor vertrek in Brennero. The EU43 - 005RT is ready for departure in Brennero. Die EU43 - 005RT ist abfahrbereit am Brenner.
Vanuit Bolzano komen de EU43 - 006RT en EU43 - 004RT binnen in Brennero. The EU43 - 006RT and EU43 - 004RT are arriving at Brennero coming from Bolzano. Aus Bozen kommend fahren die EU43 - 006RT und EU43 - 004RT in Brenner ein.
Tot de nieuwste locs behoort deze 186 285-3, hier in Kufstein. One of the newest locos is this 186 285-3, here in Kufstein. Zu den neuesten Loks gehört diese 186 285-3, hier in Kufstein.
De EU 43 001RT staat in Brennero. The EU 43 001RT stands in Brennero. Die EU 43 001RT steht am Brenner.
Even daarvoor was de EU 43 001RT samen met de EU 43 007RT aangekomen in Brennero. Just a little moment before that was the EU 43 001RT together with the EU 43 007RT arrived in Brennero. Kurz davor war die EU 43 001RT zusammen mit der EU 43 007RT in Brenner eingefahren.
De serie EU 43 werd voor de Poolse Spoorwegen (PKP) gebouwd. Maar wegens financiële problemen zijn de locs niet naar Polen geleverd, maar na verloop van tijd door Rail Traction Company gekocht. The class EU 43 was build fot the Polish Railways (PKP). But due to financial problems wasn't there a delivery of the locos to Poland. After a while has Rail Traction Company bought the locos. Die Baureihe EU 43 war gebaut für die Polnische Staatsbahn (PKP). Aber wegen finanzielle Probleme wurden die Loks nicht nach Polen geliefert. Nach einiger Zeit hat Rail Traction Company die Loks gekauft.
Hier staan beide locs voor de locloods in Brennero. Here are both locos in front of the locoshed in Brennero. Hier stehen beide Loks vor dem Lokschuppen in Brenner.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De Meridian trein op zijn eindbestemming Kufstein achter 186 283-8. The Meridian train on it’s final destination Kufstein behind the 186 283-8. Der Meridian Zug im Zielbahnhof Kufstein hinter der 186 283-8.
De 189 904-6 passeert Rosenheim in de zon. The 189 904-6 passes Rosenheim in the sun. Die 189 904-6 fährt in der Sonne durch Rosenheim.
De EU 43 007RT heeft nog de kleurstelling van de PKP. The EU 43 007RT is still in the livery of the PKP. Die EU 43 007RT ist noch in der PKP Farbgebung.
De 189 901 staat voor de werkplaats van Lokomotion in Kufstein. The 189 901 is parked for the workshop of Lokomotion in Kufstein. Die 189 901 steht vor der Werkstatt von Lokomotion in Kufstein.