RN 204 616-7 staat in Terneuzen. RN 204 616-7 stands in Terneuzen. RN 204 616-7 steht in Terneuzen.
RN 204 366-9 eveneens in het zonnige Terneuzen. RN 204 366-9 also in a sunny Terneuzen. RN 204 366-9 ebenfalls im sonnigen Terneuzen.
RN 204 366-9 en RN 204 616-7 bij het Railion depot Terneuzen. RN 204 366-9 and RN 204 616-7 at the Railion depot Terneuzen. RN 204 366-9 und RN 204 616-7 bei dem Railion Stützpunkt Terneuzen.
RN 204 616-7 en RN 204 399-0 achter elkaar. RN 204 616-7 and RN 204 399-0 after eachother. RN 204 616-7 und RN 204 399-0 hinter einander.
Van links naar rechts staan de RN 204 366-9, de RN 204 616-7 en de RN 204 399-0. From the left to the right are standing the RN 204 366-9, the RN 204 616-7 and the RN 204 399-0. Von Links nach Rechts stehen die RN 204 366-9, die RN 204 616-7 und die RN 204 399-0.
De opvolgers zijn de 6518, de 6514, de 6510 en de 6512. The successors are the 6518, the 6514, the 6510 and the 6512. Die Nachfolgerinnen sind die 6518, die 6514, die 6510 und die 6512.
De RN 204 616-7 en de RN 204 399- 0 staan naast elkaar in Terneuzen. The RN 204 616-7 and the RN 204 399-0 are standing next to eachother in Terneuzen. Die RN 204 616-7 und die RN 204 399-0 stehen neben einander in Terneuzen.
De RN 204 366-9 bij de tankplaat in Terneuzen. The RN 204 366-9 at the fuelstation in Terneuzen. Die RN 204 366-9 bei der Tankstelle in Terneuzen.
De RN 204 626-6 staat bij Cargill in Sas van Gent. The RN 204 626-6 stands at Cargill in Sas van Gent. Die RN 204 626-6 steht bei Cargill in Sas van Gent.
Tot slot de locs bij elkaar in Terneuzen. Finaly all the locos together in Terneuzen. Zum Schluß alle Loks bei einander in Terneuzen.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
RN 204 399-0 ziet er goed uit in Terneuzen. RN 204 399-0 looks good in Terneuzen. RN 204 399-0 sieht gut aus in Terneuzen.