De 7108 staat te rusten in Amersfoort. The 7108 is resting in Amersfoort. Die 7108 hat Pause in Amersfoort.
De 1458 (ex Veolia Cargo) was toen de nieuwste aanwinst van ACTS en ze rangeert hier in Maastricht. The 1458 (former Veolia Cargo) was then the newest loco of ACTS and she's shunting here in Maastricht. Die 1458 (ehemals Veolia Cargo) war damals die neueste Lok von ACTS und Sie rangiert hier in Maastricht.
7108 en de van Railion gekochte 1619 in Amersfoort. 7108 and the from Railion bought 1619 in Amersfoort. 7108 und die von Railion gekaufte 1619 in Amersfoort.
Nu de stickers van Railion verwijderd zijn is pas goed te zien wie de vorige eigenaar van de loc was. Now the stickers of Railion are removed is good to see who the last owner of the loco was. Jetzt wie die Beschriftung von Railion entfernt ist ist erst recht zu sehen wer der vorige Eigentümer der Lok war.
In Maastricht staan nog de 1617, 1610, 1608 en 1607 te wachten. In Maastricht are the 1617, 1610, 1608 and the 1607 waiting. In Maastricht warten die 1617, 1610, 1608 und 1607.
MRCE 653-4 staat bij Voith in Blerick. MRCE 653-4 stands at Voith in Blerick. MRCE 653-4 steht bei Voith in Blerick.
1251 heeft pauze in Amerfoort. 1251 has a break in Amersfoort. 1251 hat eine Pause in Amersfoort.
De 1384 rangeert in Haanrade met de afvaltrein van Essent. The 1384 is shunting in Haanrade with the wastetrain of Essent. Die 1384 rangiert in Haanrade mit dem Müllzug von Essent.
De ACTS 1384 is de voormalige R4C 2001, hetgeen nog een beetje te zien is op de neus. The ACTS 1384 is the former R4C 2001, this is still a little bit to see at the front. Die ACTS 1384 ist die ehemalige R4C 2001, dass ist noch ein bißchen zu sehen auf der Vorderseite.
MRCE 500 1508 staat in Maastricht te wachten op de volgende afvaltrein. MRCE 500 1508 is waiting in Maastricht for the next wastetrain. MRCE 500 1508 wartet in Maastricht auf Ihren nächsten Müllzug.
De 1609 is ontdaan van de Railion stickers en mag eens een wasbeurt krijgen. De loc staat hier in Maastricht. The 1609 has lost the Railion vynils and she can use a washing. The loco stands here in Maastricht. Die 1609 hat Ihre Railion Beschriftung verloren und Sie kann eine Aussenreinigung vertragen. Die Lok steht hier in Maastricht.
MRCE 653-4 staat in Blerick. MRCE 653-4 stands in Blerick. MRCE 653-4 steht in Blerick.
7106 rangeert met containerdraagwagens in de Waalhaven Zuid. 7106 is shunting containerwagons in the Waalport South. 7106 rangiert Kontainerwagen im Waalhafen Süd.
De 6701 staat op de Waalhaven Zuid. Zo te zien is de loc niet veel meer gebruikt. The 6701 is standing on the yard of the Waalport South. It seems that the loco isn't much used. Die 6701 steht im Waalhafen Süd. Es sieht aus als ob die Lok nicht viel mehr im Einsatz ist.
7107 heeft zondagse rust in Maastricht. 7107 enjoys the sunday rest in Maastricht. 7107 hat Sonntagsruhe in Maastricht.
De van Railion gekochte 1619 staat voor de 7107 in Maastricht. The 1619 is bought from Railion by ACTS, she's standing in front of the 7107 in Maastricht. Die von Railion gekaufte 1619 steht vor der 7107 in Maastricht.
5811 en 1254 voor extra trein 38005 in Valkenburg. 5811 and 1254 are hauling special train 38005 in Valkenburg. 5811 und 1254 vor Sonderzug 38005 in Valkenburg.
De 5811 en 1254 reden voor Mercia Charters met Engelse spoorfans ter gelegenheid van het afscheid van de class 58 in Nederland. The 5811 and 1254 are driving for Mercia Charters with English railfans on behalve of the farewell of the class 58 in the Netherlands. Die 5811 und die 1254 fahren für Mercia Charters mit englischen Eisenbahnfans zum Abschied der Class 58 in den Niederlanden.
De 6004 staat hier in de Waalhaven Zuid te genieten van het voorjaarszonnetje. The 6004 is enjoying here the springsun in the Waalport South. Die 6004 genießt die Frühjahrssonne im Waalhafen Süd.
Trein 38006 verlaat Heerlen op weg naar Rotterdam met de 5811 en de 1254. Train 38006 is leaving Heerlen heading for Rotterdam with the 5811 and the 1254. Zug 38006 fährt aus Heerlen ab nach Rotterdam mit der 5811 und der 1254.
7105 staat op het emplacement Waalhaven Zuid in Rotterdam. 7105 is standing at the Waalport South yard in Rotterdam. 7105 steht im Güterbahnhof Waalhafen Süd in Rotterdam.
Met de lange huif voorop is de 7105 hier te zien in de Waalhaven Zuid. With the long nose in front is the 7105 to be seen in the Waalport South. Mit der langen Motorhaube voran ist die 7105 hier zu sehen im Waalhafen Süd.
Markant voor ACTS zijn toch wel de locs uit de serie 1200, zoals hier de 1251 op de Kijfhoek. Typical for ACTS are the locos class 1200, like the 1251 here on the Kijfhoek. Typisch für ACTS sind die Loks der Baureihe 1200, wie die 1251 hier auf dem Kjfhoek.
De MRCE 513-9 is hier gehuurd door Rail4Chem en staat in de Botlek voor een graantrein. The MRCE 513-9 is here rented by Rail4Chem and she stands here in the Botlek in front of a graintrain. Die MRCE 513-9 ist hier gemietet durch Rail4Chem und Sie steht hier in der Botlek vor einem Getreidezug.
Nog altijd in dienst zijn de voormalige Belgische locs serie 6700. De 6703 heeft even rust op de Rotterdamse Waalhaven Zuid. Still in service are the former Belgian locos class 6700. The 6703 rests here at the Waalport South in Rotterdam. Noch immer im Einsatz sind die früheren belgischen Loks der Baureihe 6700. Die 6703 hat eine Ruhepause im Rotterdammer Waalhafen Süd.
Zeer mooi ziet de 7101 uit in de geel-blauwe kleurstelling die door een nieuwe huisstijl vervangen gaat worden. De loc staat bij zonsopgang op de Waalhaven Zuid. The 7101 looks very well in the yellow-blue livery who's gonna be replaced by a new company style. The loco is standing at sunset on the Waalport South. Die 7101 sieht sehr schön aus in der gelb-blauen Farbgebung die durch neue betriebsfarben ersetzt werden soll. Die Lok steht beim Sonnenaufgang im Waalhafen Süd.
De 5814 in de regen in de Waalhaven Zuid. The 5814 in the rain in the Waalport South. Die 5814 im Regen im Waalhafen Süd.
De MRCE 513-9 is dezelfde loc als de ER 9 die u verderop nog tegen komt. Deze kleurstelling staat de loc goed. The MRCE 513-9 is the same loco as the ER 9 who you will see further on. This livery fits the loco well. Die MRCE 513-9 ist dieselbe Lok als die ER 9 die Sie weiter nach unten noch begegnen werden. Diese Farbgebung steht der Lok gut.
5811 is op weg naar Onnen en komt door Zwolle. 5811 is passing through Zwolle on her way to Onnen. 5811 fährt duch Zwolle auf dem Weg nach Onnen.
1251 vertrekt uit Heerlen met een extra trein voor Herik Rail. 1251 is departing from Heerlen hauling a special train for Herik Rail. 1251 fährt aus Heerlen ab vor einem Sonderzug von Herik Rail.
De 6702 kan wel een nieuw likje verf gebruiken. Ze staat hier in Amersfoort. The 6702 can use a new painting. She's standing here in Amersfoort. Die 6702 könnte eine neue Lackierung gebrauchen. Sie steht hier in Amersfoort.
5814 in de zon in Amersfoort. 5814 in the sun in Amersfoort. 5814 in der Sonne in Amersfoort.
De ER 9 van ACTS staat hier in het herfstzonnetje in Amersfoort. Inmiddels is deze loc ook in de blauw-gele ACTS kleur. The ER 9 from ACTS is standing here in the autumnsun in Amersfoort. This loco has now the blue-yellow ACTS livery. Die ER 9 von ACTS steht hier in der Herbstsonne in Amersfoort. Die Lok fährt jetzt in der Blau-Gelben ACTS Farbgebung.
De 1252 en de 6703 komen door de krappe boog bij Harderwijk. The 1252 and the 6703 are passing the small curve at Harderwijk. Die 1252 und die 6703 fahren durch den engen Gleisbogen in Harderwijk.
5814 heeft een FC Groningen fan als machinist in Zwolle. 5814 has a FC Groningen fan as driver in Zwolle. 5814 hat einen FC Groningen Fan als Lokführer in Zwolle.
1254 komt met de korte Coevorden Shuttle door Putten. 1254 is passing Putten in front of the short Coevorden Shuttle. 1254 fährt mit dem kurzen Coevorden Shuttle durch Putten.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
Tot slot komt de 7102 met een containertrein op de Maasvlakte aan. At the end reaches the 7102 in front of a containertrain the Maasplain. Zum Schluß fährt die 7102 vor einem Containerzug auf der Maasfläche ein.