De 225 073-6 was toen de nieuwste dieselloc van AIX rail en is hier in Aachen West. The 225 073-6 was then the newest dieselloco of AIX rail and she’s here in Aachen West. Die 225 073-6 war damals die neueste Diesellok von AIX rail und Sie ist hier in Aachen West.
De 225 073-6 is niet zwart-groen maar donker blauw-groen gespoten. The 225 073-6 hasn’t got a black- green livery but a dark blue-green one. Die 225 073-6 hat keine schwarz- grüne Farbgebung bekommen sondern eine dunkel blau-grüne.
De 211 345-4 heeft nog de oude rode DB kleur hier in Aachen Rothe Erde. The 211 345-4 has still the old red DB livery here in Aachen Rothe Erde. Die 211 345-4 hat noch die alte rote DB Farbgebung hier in Aachen Rothe Erde.
In Aachen West is de 211 345-4 voor een werktrein te zien. In Aachen West we can see the 211 345-4 hauling a construction train. In Aachen West ist die 211 345-4 vor einem Gleisbauzug zu sehen.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De 225 073-6 duwt in Kohlscheid een extra stoomtrein de berg op. The 225 073-6 pushes in Kohlscheid a special steamtrain uphill. Die 225 073-6 schiebt in Kohlscheid einen Dampf Sonderzug den Berg hinauf.
De 362 448-3 ziet er puik uit in haar nieuwe jasje in Aachen Hbf. The 362 448-3 looks great in her new livery in Aachen Hbf. Das neue Farbkleid der 362 448-3 steht Ihr gut in Aachen Hbf.
De 362 448-3 is voor langere tijd verhuurd aan de DB in Aachen voor rangeerwerk. The 362 448-3 has been rented for a long time to the DB in Aachen for shunting. Die 362 448-3 ist für eine längere Zeit an die DB in Aachen vermietet zum rangieren.
De 362 448-3 met de automatische rangeer koppeling The 362 448-3 with the automatic shunting coupler. Die 362 448-3 mit der automatischen rangier Kupplung.
De 364 578-5 staat in de stralende zon in Herzogenrath geparkeerd. The 364 578-5 is parked in a very sunny Herzogenrath. Die 364 578-5 steht im strahlendem Sonnenschein in Herzogenrath geparkt.
De 225 073-6 is nu voorzien van nieuwe LED verlichting. The 225 073-6 is now equiped with LED lights. Die 225 073-6 hat jetzt LED Beleuchtung bekommen.
De loc heeft een aparte kleurstelling, hier in Aachen Hbf. The loco has a special livery, here in Aachen Hbf. Die Lok hat eine besondere Farbgebung, hier in Aachen Hbf.
De front- en sluitseinen zitten nu in dezelfde lamp. The front and rear lights are now in one unit. Die Spitzen- und Schlußbeleuchtung ist jetzt in derselben Lampe zu finden.
De 363 707-1 rangeert voor de DB in Aachen Hbf. The 363 707-1 shunts for the DB in Aachen Hbf. Die 363 707-1 rangiert für die DB in Aachen Hbf.
De 363 707-1 is in tegenstelling tot de 362 448-3 (onder) ook blauw en groen. The 363 707-1 is in contrast to the 362 448-3 (below) also blue and green. Die 363 707-1 ist im Gegensatz zur 362 448-3 (unten) auch in Blau und Grün lackiert.
De 363 036-5 in de deze mooie DB kleurstelling in Aachen Hbf. The 363 036-5 in this beautiful DB livery in Aachen Hbf. Die 363 036-5 in dieser schönen DB Lackierung in Aachen Hbf.
De 363 707-1 rangeert met 50 80 26-75 197-6, een DBpz, voor de DB in Aachen Hbf. The 363 707-1 shunts the 50 80 26-75 197-6, a DBpz, for the DB in Aachen Hbf. Die 363 707-1 rangiert mit dem 50 80 26-75 197-6, ein DBpz, für die DB in Aachen Hbf.
218 487-7 in Aachen Rothe Erde heeft sinds november 2022 de AIXrail huisstijl en is daarmee de meeste recente lok in deze kleurstelling. 218 487-7 in Aachen Rothe Erde has had the AIXrail house style since November 2022 and is therefore the most recent locomotive in this color scheme. 218 487-7 in Aachen Rothe Erde trägt seit November 2022 das AIXrail-Design und ist damit die jüngste Lokomotive in dieser Farbgebung.
218 457-0, 218 461-2, 218 487-7 en 218 485-1 in Aachen Rothe Erde. De resterende twee 218 ‘ers (218 493 en 218 386) zijn momenteel nog in Brieske en worden gereviseerd. 218 457-0, 218 461-2, 218 487-7 and 218 485-1 in Aachen Rothe Erde. The remaining two 218s (218 493 and 218 386) are currently still in Brieske and are being overhauled. 218 457-0, 218 461-2, 218 487-7 und 218 485-1 in Aachen Rothe Erde. Die restlichen zwei 218 (218 493 und 218 386) stehen derzeit noch in Brieske und werden überholt.
218 457-0, 225 073-6 en 363 707-1 in Aachen Rothe Erde. De baanruimer geeft de 218 een sterke aanblik. 218 457-0, 225 073-6 and 363 707-1 in Aachen Rothe Erde. The track clearer gives the 218 a strong look. 218 457-0, 225 073-6 und 363 707-1 in Aachen Rothe Erde. Der Schienenräumer verleiht dem 218 eine starke Optik.
363 707-1, 225 073-6 en 218 457-0 in mooi zonlicht in Aachen Rothe Erde. 363 707-1, 225 073-6 and 218 457-0 in beautiful sunlight in Aachen Rothe Erde. 363 707-1, 225 073-6 und 218 457-0 bei schönstem Sonnenlicht in Aachen Rothe Erde.
De 363 707-1 en de 363 036-5 in Aachen Rothe Erde. The 363 707-1 and the 363 036-5 in Aachen Rothe Erde. Die 363 707-1 und die 363 036-5 in Aachen Rothe Erde.
De combinatie was hier voor het 125- jarig jubileum van de spoorlijn Sittard - Herzogenrath. The combination was here for the 125th anniversary of the Sittard - Herzogenrath railway line. Die Kombination war hier zum 125- jährigen Jubiläum der Bahnstrecke Sittard - Herzogenrath.
De 363 036-5 met een Centralbahn rijtuig in Herzogenrath. The 363 036-5 with a Centralbahn carriage in Herzogenrath. Der 363 036-5 mit einem Centralbahn-Wagen in Herzogenrath.
De 142 153 is een ex DR-loc en is van de Westfälische Almetalbahn GmbH overgenomen. The 142 153 is an ex DR locomotive and was taken over from the Westfälische Almetalbahn GmbH. Die 142 153 ist eine ehemalige DR-Lok und wurde von der Westfälischen Almetalbahn GmbH übernommen.
Een bijzondere loc in het AIX rail locpark is de 142 153-9, hier in Mönchengladbach. Sorry voor de lichtinval op de foto. A special locomotive in the AIX rail locomotive park is the 142 153-9, here in Mönchengladbach. Sorry about the light in the photo. Eine besondere Lokomotive im Lokpark der AIX rail ist die 142 153-9, hier in Mönchengladbach. Entschuldigung für das Licht auf dem Foto.
Nog eens de 218 485-1, nog in de DB kleuren voor Flixtrain rijtuigen in Herzogenrath. Another time the 218 485-1, still in the DB colors for Flixtrain carriages in Herzogenrath. Noch einmal die 218 485-1, noch in DB- Farben für Flixtrain-Wagen in Herzogenrath.
218 485-1, 218 487-7, 218 461-2 en 218 457-0 in Aachen Rothe Erde. Vier 218’ers op één foto is geen alledaagse verschijning. 218 485-1, 218 487-7, 218 461-2 and 218 457-0 in Aachen Rothe Erde. Four 218s in one photo is not an everyday sight. 218 485-1, 218 487-7, 218 461-2 und 218 457-0 in Aachen Rothe Erde. Vier 218er auf einem Foto sind kein alltäglicher Anblick.
De vorige eigenaar van de 211 125-0 was de Bentheimer Eisenbahn. The previous owner of the 211 125-0 was the Bentheimer Eisenbahn. Vorbesitzer der 211 125-0 war die Bentheimer Eisenbahn.
De 211 125-0 eveneens in Aachen Rothe Erde, maar nog in de kleuren van de vorige eigenaar. The 211 125-0 also in Aachen Rothe Erde, but still in the colors of the previous owner. Die 211 125-0 ebenfalls in Aachen Rothe Erde, aber noch in den Farben des Vorbesitzers.
De 211 125-0 in de AIX rail kleuren in Aachen Rothe Erde. The 211 125-0 in the AIX rail colors in Aachen Rothe Erde. Die 211 125-0 in den AIX rail Farben in Aachen Rothe Erde.
363 707-1, 363 036-5, 211 125-0, 218 461-2, 218 457-0 in Aachen Rothe Erde. De loks worden gerangeerd op het emplacement van de thuishaven van AIXrail. 363 707-1, 363 036-5, 211 125-0, 218 461-2, 218 457-0 in Aachen Rothe Erde. The locomotives are shunted on the yard of AIXrail's home port. 363 707-1, 363 036-5, 211 125-0, 218 461-2, 218 457-0 in Aachen Rothe Erde. Die Lokomotiven werden auf dem Heimatbahnhof von AIXrail rangiert.