De naam Arriva is vervangen door Alex op de 183 001 in München Hbf. The name Arriva is replaced by the name of Alex at the 183 001 in Munich Hbf. Der Name Arriva is ersetzt durch den Namen Alex auf der 183 001 in München Hbf.
Het voormalig TEE rijtuig ziet na de revisie nu zo uit in München Hbf. The former TEE carriage looks this way in Munich Hbf after the grand overhaul. Der ehemalige TEE Wagen sieht jetzt so aus in München Hbf nach der Hauptuntersuchung.
Het is nu een tweede klas Alex Treff rijtuig. Its now a second class Alex Treff carriage. Er ist jetzt ein zweiter Klasse Alex Treff Wagen.
183 001 in een speciale uitvoering wegens 175 spoorwegen in Duitsland. 183 001 in a special livery due to 175 years of Railways in Germany. 183 001 in einer sonder Farbgebung anläßlich von 175 Jahre Eisenbahn in Deutschland.
De 183 001 van de andere kant in München Hbf. The 183 001 from the other side in Munich Hbf. Die 183 001 von der anderen Seite in München Hbf.
De 223 072 wacht op de volgende trein naar Hof in Regensburg. The 223 072 is waiting for the next train to Hof in Regensburg. Die 223 072 wartet auf den nächsten Zug nach Hof in Regensburg.
Een nieuw Alex dubbeldeks rijtuig in München Hbf. A new Alex doubledeck carriage in Munich Hbf. Ein neuer Alex Doppelstockwagen in München Hbf.
183 005 is net in Regensburg aangekomen met de Alex München - Hof. 183 005 is just arrived in Regensburg Hbf hauling the Alex Munich - Hof. 183 005 ist gerade in Regensburg Hbf eingefahren vor dem Alex München - Hof.
De 223 069 vetrekt naar Hof Hbf uit Regensburg Hbf. The 223 069 is departing to Hof Hbf from Regensburg Hbf. Die 223 069 fährt nach Hof Hbf ab aus Regensburg Hbf.
183 001 staat in München Hbf klaar voor vertrek naar Hof. 183 001 is in Munich Hbf ready for departure to Hof. 183 001 steht in München Hbf abfahrbereit für die Fahrt nach Hof.
183 002 heeft het logo en de tekst van Arriva niet op de neus. 183 002 hasn't the logo and the text of Arriva on the front. 183 002 hat nicht das Logo und den Text Arriva auf der Frontseite.
183 003 is uit Hof binnen gelopen in München Hbf. 183 003 is just arrived from Hof in Munich Hbf. 183 003 ist gerade aus Hof eingefahren im Münchener Hbf.
De 183 004 mist het logo van Arriva op deze front. The 183 004 is missing the logo of Arriva on this frontside. Die 183 004 hat kein Arriva Logo auf dieser Vorderseite.
223 068 heeft even pauze in München Hbf. 223 068 has a short break in Munich Hbf. 223 068 hat eine kurze Pause in München Hbf.
De 223 068 gaat omlopen nadat ze uit Oberstdorf aangekomen is. The 223 068 is going to the other side of train after she's arrived from Oberstdorf. Die 223 068 setzt um nach ihrer Ankunft aus Oberstdorf.
223 067 staat in München Hbf met de Donnersbergerbrug op de achtergrond. 223 067 is standing in Munich Hbf with on the background the Donnersbergerbridge. 233 067 steht in München Hbf mit der Donnersbergerbrücke im Hintergrund.
Tot het rijtuigpark van Alex behoort dit voormalig TEE Restaurantrijtuig dat hier in München Hbf staat. To the rolling stock of Alex belongs this fomer TEE Restaurant carriage who's here standing at Munich Hbf. Zum Wagenpark des Alex gehört dieser ehemalige TEE Speisewagen der hier in München Hbf steht.
Ook dit zogenaamd "Kakatoe" rijtuig rijdt nu in de Alex treinen. Also this so called "Kakadoo" carriage is driven in the Alex trains. Auch dieser sogenannte "Kakadu" Wagen fährt jetzt in den Alex Zügen.
Een ex DR rijtuig 2e klas in de oude Alex kleuren in München Hbf. An ex DR carriage second class in the old Alex livery in Munich Hbf. Ein ehemaliger DR Wagen 2er Klasse in der alten Alex Farbgebung.
Toen Alex nog uitsluitend tussen München en Oberstdorf reed waren de loks gehuurd van Dispolok, zoals deze ER 20-004. In the time that Alex only drives between Munich and Oberstdorf were the locos rented from Dispolok, like this ER 20-004. Als Alex nur zwischen München und Oberstdorf fuhr waren die Loks von Dispolok gemietet, wie diese ER 20-004.
De Alex naar Oberstdorf staat gereed in München Hbf. De gehele trein heeft de eerste Alex kleurstelling. The Alex to Oberstdorf is ready in Munich Hbf. The whole train is in the first Alex livery. Der Alex nach Oberstdorf steht bereit in München Hbf. Der ganze Zug hat die erste Alex Farbgebung.
Op de ER 20-004 wordt ook reclame gemaakt voor de Söllereck Bahn. On the ER 20-004 was a commercial for the Söllereck Bahn. Auf der ER 20-004 wurde Werbung gemacht für die Söllereck Bahn.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
183 005 en 183 002 vertrekken kort achter elkaar uit Regensburg Hbf naar München Hbf. 183 005 and 183 002 will depart shortly after eachother from Regensburg Hbf to Munich Hbf. 183 005 und 183 002 fahren kurz hinter einander ab aus Regensburg Hbf nach München Hbf.