Klik
K
De 1330 en de 1307 komen uit de bocht van Ekeren bij Antwerpen Noorderdokken. 1330 and the 1307 are coming out of the curve of Ekeren near Antwerp Noorderdokken. 1330 und 1307 kommen aus der Kurve von Ekeren bei Antwerpen Noorderdokken.
829 is op weg naar Antwerpen Centraal in Antwerpen Noorderdokken. 829 is heading for Antwerp Central in Antwerp Noorderdokken. 829 ist unterwegs nach Antwerpen Hbf in Antwerpen Noorderdokken.
De 1212 komt als losse loc naar Antwerpen Noord door Antwerpen Noorderdokken. The 1212 passes Antwerp Noorderdokken heading for Antwerp North. Die 1212 fährt durch Antwerpen Noorderdokken auf dem Weg nach Antwerpen Nord.
Voor de werkplaats Antwerpen Noord staan de 1320 en de 1202. The 1320 and the 1202 are standing in front of the workshop Antwerp North. Die 1320 und die 1202 stehen vor der Werkstatt Antwerpen Nord.
2819 op weg naar Aken West. 2819 is heading for Aachen West. 2819 ist nach Aachen West unterwegs.
2318 en 2018 in Antwerpen Noord. 2318 and 2018 in Antwerp North. 2318 und 2018 in Antwerpen Nord.
2631 en 2628 in multitractie in Noorderdokken. 2631 and 2628 in Multiple traction in Noorderdokken. 2631 und 2628 im Vorspann in Noorderdokken.
2021 in de vroege ochtend. 2021 in the early morning. 2021 am frühen Morgen.
2830 met een lege containertrein in Antwerpen Noorderdokken. 2830 hauls an empty containertrain in Antwerp Noorderdokken. 2830 vor einem leeren Containerzug in Antwerpen Noorderdokken.
2374 en 2321 met een gastrein. 2374 and 2321 in front of a gastrain. 2374 und 2321 vor einem Gaszug.
5186 klaar voor transport naar Italië. 5186 is ready for the transport to Italy. 5186 ist fertig für den Transport nach Italien.
2837 en 2821 bij de bocht van Ekeren. 2837 and 2821 near the curve of Ekeren. 2837 und 2821 bei der Kurve von Ekeren.
7736 en 7855 voor een 5 wagens tellende goederentrein. 7736 and 7855 are hauling a 5 waggon freighttrain. 7736 und 7855 vor einem Güterzug gebildet aus 5 Wagen.
Rangeerloc 8250 in Antwerpen Noord. Shunter 8250 in Antwerp North. Rangierlok 8250 in Antwerpen Nord.
De 2018 heeft een nieuwe laklaag gekregen. The 2018 has got a new colour layer. Die 2018 hat Neulack bekommen.
2332 en 2314 met een containertrein. 2332 and 2314 with a containertrain. 2332 und 2314 vor einem Containerzug.
5535 met een balasttrein. 5535 with a broken stones train. 5535 mit einem Schotterzug.
Captrain Benelux 6603 in Noorderdokken. Captrain Benelux 6603 in Noorderdokken. Captrain Benelux 6603 in Noorderdokken.
De 2024 keert terug naar Antwerpen Noord. The 2024 is returning to Antwerp North. Die 2024 kehrt zurück nach Antwerpen Nord.
7719 en de 2018 bij de werkplaats Antwerpen Noord. 7719 and 2018 at the workshop Antwerp North. 7719 und 2018 bei der Werkstatt Antwerpen Nord.
De DE 6309 en DE 6307 van Crossrail Benelux naar Aken West. The DE 6309 and the DE 6307 of Crossrail Benelux are heading for Aachen West. Die DE 6309 und die DE 6307 von Crossrail Benelux nach Aachen West.
2837 in Antwerpen Noorderdokken. 2837 in Antwerpen Noorderdokken. 2837 in Antwerpen Noorderdokken.
5540 met een werktrein bij Antwerpen Noorderdokken. 5540 with a constructionrain near Antwerp Noorderdokken. 5540 mit einem Gleisbauzug bei Antwerpen Noorderdokken.
7870 ligt in de bocht. 7870 lays in the curve. 7870 liegt in der Kurve.
5703 en de 5701 op de tankplaat in Antwerpen Noord. 5703 and the 5701 on the fuelspot in Antwerp North. 5703 und 5701 bei der Tankstelle in Antwerpen Nord.
811 nabij Antwerpen Noorderdokken. 811 near Antwerp Noorderdokken. 811 in der Nähe von Antwerpen Noorderdokken.
2024 komt weer terug, nu met een containertrein. 2024 is coming back again, now with a containertrain. 2024 kommt wieder zurück, jetzt mit einem Containerzug.
5701 en 5703. 5701 and 5703. 5701 und 5703.
2809 met de Opeltrein Antwerpen Oorderen - Bochum. 2809 with the Opeltrain Antwerp Oorderen - Bochum. 2809 vor dem Opelzug Antwerpen Oorderen - Bochum.
Het slot vormen de 7867 en de 7772 in Antwerpen Noorderdokken. Finaly the 7867 and the 7772 in Antwerp Noorderdokken. Den Schluß bilden die 7867 und die 7772 in Antwerpen Noorderdokken.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
SNCF 36016 is op weg naar Somain. SNCF 36016 is heading for Somain. SNCF 36016 ist unterwegs nach Somain.
Een dag Antwerpen 2 - A day in Antwerp 2 Einen Tag Antwerpen 2 10-04-2010