Klik
K
De 7867 en de 7849 hebben naast een goederentrein de 5705 op sleeptouw bij Ekeren. The 7867 and the 7849 are, next to a cargotrain, the 5705 hauling near Ekeren. Die 7867 und die 7849 haben, neben einem Güterzug, die 5705 im Schlepp bei Ekeren.
De NMBS 1320 en de CFL 3006 met een lege kolentrein in Antwerpen Luchtbal. The SNCB 1320 and the CFL 3006 are hauling an empty coaltrain in Antwerp Luchtbal. Die SNCB 1320 und die CFL 3006 haben einen leeren Kohlezug am Haken in Antwerpen Luchtbal.
1187 duwt de Benelux trein Amsterdam - Brussel in Antwerpen Berchem. 1187 is pushing the Benelux train Amsterdam - Brussels in Antwerp Berchem. 1187 schiebt den Benelux Zug Amsterdam - Brüssel in Antwerpen Berchem.
In Antwerpen Noord staan de museumlocs 5404 en 5166 naast de 5186. In Antwerp North are standing the museumlocos 5404 and 5166 next to the 5186. In Antwerpen Nord stehen die Museumloks 5404 und 5166 neben der 5186.
Op Antwerpen Noord komen de 2812 - 2831 - 2805 en 2810 binnen. In Antwerp North are the 2812 - 2831 - 2805 and 2810 arriving. In Antwerpen Nord fahren die 2812 - 2831 - 2805 und 2810 ein.
De 2363 en 2635 passeren Antwerpen Luchtbal. The 2363 and 2635 are passing Antwerp Luchtbal. Die 2363 udn die 2635 fahren durch Antwerpen Luchtbal.
De 4134 en 4133 komen als IR Antwerpen Centraal - Neerpelt/Hasselt binnen in Antwerpen Berchem. The 4134 and 4133 are arriving at Antwerp Berchem as IR Antwerp Central - Neerpelt/Hasselt. Der 4134 und der 4133 fahren als IR Antwerpen Hbf - Neerpelt/Hasselt ein in Antwerpen Berchem
De 1204 is op weg naar Kortrijk in Antwerpen Luchtbal. The 1204 is heading for Kortrijk in Antwerp Luchtbal. Die 1204 ist unterwegs nach Kortrijk in Antwerpen Luchtbal.
De nieuwe 2833 en 2832 verlaten Antwerpen Noord. The new 2833 and 2832 are leaving Antwerp North. Die neuen 2833 und 2832 verlassen Antwerpen Nord.
De 820 is op weg naar Essen in Antwerpen Luchtbal. The 820 is heading for Essen in Antwerp Luchtbal. Der 820 ist unterwegs nach Essen in Antwerpen Luchtbal.
Deze locs zagen we al eerder in Ekeren, nu komen de 7867, 7849 en 5705 binnen in Antwerpen Noord. We've seen thes locos earlier in Ekeren, now the 7867, 7849 and 5705 are arriving in Antwerp North. Wir sahen diese Loks schon mal in Ekeren, jetzt fahren die 7867, 7849 und 5705 in Antwerpen Nord ein.
De 1313 sleept de zusjes 1331 en 1325 door de bocht bij Ekeren. The 1313 is hauling her sisters 1331 and 1325 through the curve of Ekeren. Die 1313 schleppt ihre Schwestern 1331 und 1325 durch die Kurve von Ekeren.
De 7734 en de 7728 komen met een containertrein door Antwerpen Luchtbal. The 7734 and the 7728 are hauling a containertrain through Antwerp Luchtbal. Die 7734 und die 7728 fahren vor einem Containerzug durch Antwerpen Luchtbal.
Een dubbeldeks stuurrijtuig van het type M5 staat in Antwerpen Berchem. A doubledecker driving trailer class M5 stands in Antwerp Berchem. Ein Doppelstock Steuerwagen der Baureihe M5 steht in Antwerpen Berchem.
5701 en 2334 staan voor de Tractiewerkplaats Antwerpen Noord. 5701 and 2334 are standing in front of the Tractionworkshop Antwerp North. 5701 und 2334 stehen vor der Traktionswerkstatt Antwerpen Nord.
De 2556 is in Antrwerpen Luchtbal op weg naar Antwerpen Noord. The 2556 is in Antwerp Luchtbal heading for Antwerp North. Die 2556 ist in Antwerpen Luchtbal unterwegs nach Antwerpen Nord.
2809 en 781 in Antwerpen Berchem. 2809 and 781 in Antwerp Berchem. 2809 und 781 in Antwerpen Berchem.
7854 in de bocht van Ekeren. 7854 in the curve of Ekeren. 7854 in der Kurve von Ekeren.
2805 komt met een kolentrein uit Antwerpen Zandvliet door Antwerpen Berchem. 2805 is passing Antwerp Berchem hauling a coaltrain from Antwerp Zandvliet. 2805 fährt durch Antwerpen Berchem mit einem Kohlezug aus Antwerpen Zandvliet.
De 986 en de 751 gaan steken zometeen het Albertkanaal over bij Antwerpen Luchtbal. The 986 and the 751 will soon cross the Albertcanal near Antwerp Luchtbal. Der 986 und der 751 überqueren gleich den Albertkanal bei Antwerpen Luchtbal.
Voor de Tractiewerkplaats Antwerpen Noord staan de 2339 - 2346 - 2350 en de 8250. In front of the Tractionworkshop Antwerp North are standing the 2339 - 2346 - 2350 and the 8250. Vor der Traktionswerkstatt Antwerpen Nord stehen die 2339 - 2346 - 2350 und die 8250.
De 2733 heeft een dubbeldekker aan de haak in Antwerpen Berchem. The 2733 is hauling a doubledecker in Antwerp Berchem. Die 2733 schleppt einen Dostozug in Antwerpen Berchem.
6292 van Infrabel rijdt door de Luchtbal. 6292 of Infrabel is passing the Luchtbal. 6292 von Infrabel fährt durch den Luchtbal.
Dat doet de 2605 ook, weliswaar van de andere kant af. The 2605 does this also, although from the other direction. Die 2605 macht dies auch, sei es von der anderen Seite.
In Antwerpen Noord staat de 5705 samen met de 7849 en de 7867. In Antwerp North stands the 5705 together with the 7849 and the 7867. In Antwerpen Nord steht die 5705 zusammen mit der 7849 und der 7867.
De 2802 is bij Ekeren met een olietrein op pad. The 2802 hauls an oiltrain near Ekeren. Die 2802 vor einem Ölzug bei Ekeren.
De 8441, de 2506 en de 8258 wachten in Antwerpen Noord op wat de toekomst zal brengen. The 8441, the 2506 and the 8258 are waiting in Antwerp North what the future will bring for them. Die 8441, die 2506 und die 8258 warten in Antwerpen Nord was die Zukunft Sie bringen wird.
2816 met een containertrein in Antwerpen Luchtbal. 2816 with a containertrain in Antwerp Luchtbal. 2816 mit einem Containerzug in Antwerpen Luchtbal.
Ook met containers komt de 2013 bij Ekeren. Also with containers is the 2013 coming near Ekeren. Auch mit Containern fährt die 2013 bei Ekeren.
De 2635 en de 2363 rijden tussen Antwerpen Luchtbal en Antwerpen Dam. The 2635 and the 2363 are driving between Antwerp Luchtbal and Antwerp Dam. Die 2635 und die 2363 fahren zwischen Antwerpen Luchtbal und Antwerpen Dam.
In Antwerpen Berchem is er een ontmoeting tussen de 2817 en de 367. In Antwerp Berchem is a meeting between the 2817 and the 367. In Antwerpen Berchem gibt es eine Begegnung zwischen der 2817 und dem 367.
829 met de nieuwe front- en sluitseinen in Antwerpen Luchtbal. 829 with the new front- and rearsignals in Antwerp Luchtbal. 829 mit den neuen Spitzen- und Schlußlichter in Antwerpen Luchtbal.
2024 komt van Zeebrugge door Antwerpen Berchem. 2024 is coming from Zeebrugge through Antwerp Berchem. 2024 kommt aus Zeebrügge durch Antwerpen Berchem.
De oude 5170 wordt nog eens door de 7719 gesleept in Antwerpen Noord. The old 5170 is again hauled by the 7719 in Antwerp North. Die alte 5170 wird noch mal durch die 7719 geschleppt.
Tot slot staan de 1210 en de 2819 naast elkaar in Antwerpen Noord. Finaly are the 1210 an the 2819 standing next to eachother in Antwerp North. Zum Schluß stehen die 1210 und die 2819 neben einander in Antwerpen Nord.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern