De 279 in de nieuwe Limburg kleur en de 384 nog in de Veolia kleurstelling komen in Venlo binnen. The 279 in the new Limburg livery and the 384 still in the Veolia livery are arriving in Venlo. Der 279 in der neuen Limburg Farbgebung und der 384 noch in der Veolia Farbgebung fahren in Venlo ein.
Flirt 458 en Lint 26 in Venlo. Flirt 458 and Lint 26 in Venlo. Flirt 458 und der Lint 26 in Venlo.
De 32 en de 35 staan in Venlo, waarbij de laatste de Veolia kleuren nog heeft. The 32 and the 35 are standing in Venlo, while the latter one is in the Veolia livery. Der 32 und der 35 stehen in Venlo, wobei der letztere noch die Veolia Farbgebung hat.
Weer een bijzondere combinatie van de 281 en de 387 bij Tegelen. Another special combination of the 281 and the 387 near Tegelen. Wieder eine besondere Kombination von dem 281 und dem 387 in der Nähe von Tegelen.
Lint 29 en GTW 277 met de Limburgse leeuw in Venlo. Lint 29 and GTW 277 are wearing the Limburg lion in Venlo. Lint 29 und der GTW 277 mit dem limburgischen Löwen.
De 385 en de 279 op pad bij Tegelen. The 385 and the 279 are on track near Tegelen. Der 385 und der 279 sind unterwegs bei Tegelen.
Een kleine materieel show met de GTW 280, de Flirt 458, de GTW 430 en de Lint 26 bij Stadler in Blerick. A small line-up with the GTW 280, the Flirt 458, the GTW 430 and the Lint 26 at Stadler in Blerick. Eine kleine Fahrzeugschau mit dem GTW 280, dem Flirt 458, dem GTW 430 und dem Lint 26 bei Stadler in Blerick.
De 35 en de (2)37 in Venlo. The 35 and the (2)37 in Venlo. Der 35 und der (2)37 in Venlo.
De 277 en de 386 zijn op weg naar Nijmegen in Venlo. The 277 and the 386 are bound to Nijmegen in Venlo Der 277 und der 386 fahren nach Nimwegen in Venlo.
Op spoor 40 en 41 in Amersfoort staan maar liefst 13 Flirt's voor Arriva Limburg. On the tracks 40 and 41 in Amersfoort are 13 Flirt's for Arriva Limbrug waiting to go to the south. Auf den Gleisen 40 und 41 in Amersfoort stehen 13 Flirt's für Arriva Limburg und warten auf die Reise in den Süden.
De eerste trein van Amersfoort naar Maastricht met de 454, 464 en 457 bij Nieuwstadt. The first train from Amersfoort to Maastricht has been formed by the 454, the 464 and the 457. The train is here near Nieuwstadt. Der erste Zug von Amerfoort nach Maastricht wurde gebildet aus dem 454, dem 464 und dem 457 und ist hier in der Nähe von Nieuwstadt.
De 454 in Sittard als S2 naar Roermond. The 454 in Sittard as S2 to Roermond. Der 454 in Sittard als S2 nach Roermond.
Bus en trein (429, ex Veolia 504) van Arriva in Sittard. Bus and train (429, former Veolia 504) of Arriva in Sittard. Bus und Zug (429, ehem. Veolia 504) von Arriva in Sittard.
De 531 (ex VTN 652) en de 532 (ex VTN 653) uit Maastricht Randwyck in Heerlen. The 531 (former VTN 652) and the 532 (former VTN 653) from Maastricht Randwyck in Heerlen. Der 531 (ehem. VTN 652) und der 532 (ehem. VTN 653) aus Maastricht Randwyck in Heerlen.
De 454 arriveert laat in de avond uit Amersfoort in Heerlen. The 454 arrives in the late evening from Amersfoort in Heerlen. Der 454 kommt am späten Abend aus Amersfoort in Heerlen an.
De 454 in de zon in Heerlen. The 454 in the sun in Heerlen. Der 454 in der Sonne in Heerlen.
De 453 tijdens een proefrit in Heerlen Woonboulevard. The 453 during a testrun in Heerlen Woonboulevard. The 453 während einer Probefahrt in Heerlen Woonboulevard.
De Lint's 25 en 26 in de Limburg kleuren in Blerick. The Lint's 25 and 26 in the Limburg livery in Blerick. Die Lint's 25 und 26 in der Limburg Farbgebung in Blerick. Heerlen.
Vanaf 11-11-2016 worden de GTW's voorzien van de Arriva bestickering. As from the 11th of November 2016 are getting the GTW's this temporary Arriva livery. Ab dem 11.11.2016 werden die GTW's mit dem Arriva Namen ausgestattet.
De 454 en de 453 in Heerlen. The 454 and the 453 in Heerlen. Der 454 und der 453 in Heerlen.
De 454 voor de watertoren van Heerlen. The 454 in front of the watertower in Heerlen. Der 454 vor dem Wasserturm in Heerlen.
De 454 in Maastricht voor de opleiding van machinisten. The 454 in Maastricht for the drivers training. Der 454 in Maastricht für die Einweisung der Lokführer.
De 524 en de 520 vetrekken uit Zwolle en gaan op weg naar Emmen. The 524 and the 520 are leaving Zwolle to drive to Emmen. Der 524 und der 520 fahren aus Zwolle ab auf ihrer Fahrt nach Emmen.
De 521 heeft de kleuren van de Vechtdallijnen. The 521 in the livery of the Vechtdallijnen. Der 521 in den Farben der Vechtdallijnen.
De 520 en de 524 zijn GTW's van de Zwitserse fabrikant Stadler. The 520 and the 524 are GTW's build by the Swiss manufacturer Stadler. Der 520 und der 524 sind GTW's des schweizer Herstellers Stadler.
De 504 komt in Dordrecht binnen vanuit Geldermalsen. The 504 arrives in Dordrecht coming from Geldermalsen. Der 504 fährt aus Geldermalsen in Dordrecht ein.
Zeldzaam bezoek in Amsterdam Centraal, de 345 - 306 en de 308. Rare visit in Amsterdam Central, the 345 - 306 and the 308. Seltsamer Besuch im Amsterdammer Hbf, der 345 - 306 und der 308.
De 306 moest voor een calamiteiten reiniging naar de werkplaats aan de Zaanstraat. The 306 has te be cleaned after a collision, the cleaning will be in the workshop at the Zaanstreet. Der 306 musste gereinigt werden nach einem Unfall, die Reinigung fand statt in der Werkstatt an der Zaanstraße.
Arriva 846 staat voor het NedTrain Onderhoudsbedrijf Amsterdam Zaanstraat. Arriva 846 is standing in front of the NedTrain maintenance entreprise Amsterdam Zaanstreet. Arriva 846 steht vor dem NedTrain Wartungswerk Amsterdam Zaanstraße.
Arriva 867 komt in Geldermalsen binnen vanuit Dordrecht. Arriva 867 is arriving at Geldermalsen coming from Dordrecht. Arriva 867 fährt in Geldermalsen ein aus Dordrecht kommend.
De 867 in detail in Geldermalsen. The 867 in detail in Geldermalsen. Der 867 im Detail in Geldermalsen.
Spurt 233 staat in Leeuwarden gereed voor vertrek naar Stavoren. Spurt 233 is in Leeuwarden waiting for his next service to Stavoren. Spurt 233 wartet in Leeuwarden auf seinen nächsten Einsatz nach Stavoren.
Spurt 236 heeft de naam Tonny van Leeuwen gekregen en staat hier in Groningen. Spurt 236 is named Tonny van Leeuwen and is standing here in Groningen. Spurt 236 hat den Namen Tonny van Leeuwen bekommen und steht hier in Groningen.
Tijdens een heftige regenbui staat de 316 in Groningen klaar voor vertrek naar Leeuwarden. During heavy rainfall is the 316 in Groningen ready for departure to Leeuwarden. Während einer riesigen Regenschauer steht der 316 in Groningen abfahrbereit für die Fahrt nach Leeuwarden.
306 staat voor de nieuwe werkplaats van Voith in Leeuwarden. 306 is standing in front of the new workshop of Voith in Leeuwarden. 306 steht vor der neuen Werkstatt von Voith in Leeuwarden.
In de vroege ochtend staat de Veolia 652 met Arriva stickers klaar voor de dienst. In the early morning is the Veolia 652, with Arriva stickers, ready for the service. Am frühen Morgen steht der Veolia 652, mit Arriva Beschriftung, bereit für dem Dienst.
De 530 is de eerste ex Veolia EMU in de Limburg kleuren. The 530 is the first former Veolia EMU in the Limburg livery. Der 530 ist der erste ehemaliger Veolia EMU in der Limburg Farbgebung.
De Pinkpop pendel in Heerlen de Kissel The Pinkpop Shuttle in Heerlen de Kissel. Der Pinkpop Shuttle in Heerlen de Kissel.
De 525 gaat naar Talbot Services in Aken voor een nieuwe kleur. The 525 goes to Talbot Services in Aachen for a repaint. Der 525 geht zur Talbot Services in Aachen für eine neue Farbgebung.
Een historische foto met de 532 en de 525 in Heerlen. A historical picture with the 532 and the 525 in Heerlen. Ein historisches Bild mit dem 532 und dem 525 in Heerlen.
De 429 en de 427 in Heerlen. De 427 is de eerste Arriva trein in Nederland met het nieuwe Arriva logo. The 429 and the 427 in Heerlen. The 427 is the very first Arriva train in the Netherlands with the new Arriva logo. Der 429 und der 427 in Heerlen. Der 427 ist der erste Arriva Zug in den Niederlanden mit dem neuen Arriva logo.
Flirt feest in Roermond met de 456, de 458, de 463 en de 462. A Flirt party in Roermond with the 456, the 458, the 463 and the 462. Ein Flirt Fest in Roermond mit dem 456, dem 458, dem 463 und dem 462.
De 525 staat klaar in Heerlen voor het transport naar Aken. The 525 is ready in Heerlen for the transport to Aachen. Der 525 steht in Heerlen bereit für die Fahrt nach Aachen.
De Strukton 303001 sleept de 552, de 551 en de 550 van Amersfoort naar Aken. The Strukton 303001 pushes the 552, the 551 and the 550 from Amersfoort to Aachen. Die Strukton 303001 schleppt den 552, den 551 und den 550 von Amersfoort nach Aachen.
Hier is het verschil te zien tussen de logo’s. Here we see the difference between the logo’s. Hier sehen wir den Unterschied zwischen den Logo’s.
Flirt 456 naast DMU 390 in Roermond. Flirt 456 next to the DMU 390 in Roermond. Flirt 456 neben dem VT 390 in Roermond.
Na 4 weken kwam de 525 in de Vechtdallijnen kleurstelling terug uit Aken. After 4 weeks the 525 was returning in the Vechtdallijnen livery. Nach 4 Wochen kam der 525 zurück in der Vechtballijnen Farbgebrung.
De tricourante 551 tijdens een testrit in AkenWest. The tricourante 551 during a test drive in Aachen West. Der Drei System ET 551 während einer Probefahrt in Aachen West.
De Pinkpop pendel vertrekt uit Landgraaf en bestaat uit de 462, 459 en de 464. The Pinkpop Shuttle leaves Landgraaf and consists of the 462, the 459 and the 464. Der Pinkpop Shuttle fährt aus Landgraaf ab und der Zug besteht aus dem 462, dem 459 und dem 464.
De 457 naast de bijzondere 525 (ex Connexxion 5037) in Heerlen. The 457 naxt to the special 525 (former Connexxion 5037) in Heerlen. Der 457 neben dem besonderen 525 (ehemaliger Connexxion 5037) in Heerlen.
De 525 in Heerlen, klaar voor de overbrenging naar Zutphen. The 525 in Heerlen, ready for the transfer to Zutphen. Der 525 in Heerlen, fertig für die Überführung nach Zutphen.
De 430 en de 427 in verschillende kleuren in Heerlen. The 430 and the 427 in different liverys in Heerlen. Der 430 und der 427 in verschiedenen Farbgebungen in Heerlen.
arriva
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern