De 218 304-4 in München-Pasing op 17. De lok heeft hier nog DBG in het NVR-nummer staan. Sinds 2017 is dit gewijzigd in DB en heeft de loc het interne nummer Lok 42 gekregen. The 218 304-4 in Munich-Pasing on 17. The locomotive still has DBG in the NVR number here. Since 2017 this has been changed to DB and the locomotive has been given the internal number Lok 42. Die 218 304-4 in München-Pasing am 17. Die Lokomotive hat hier noch DBG in der NVR-Nummer. Seit 2017 ist dies auf DB umgestellt und die Lokomotive erhält die interne Nummer Lok 42.
De 293 010-5 in Oberhausen West. Interessant om te zien is dat het gehele NVR-nummer op de front van deze ‘Ost V100’ met intern nummer ‘Lok 8’ is aangebracht. The 293 010-5 in Oberhausen West. It is interesting to see that the entire NVR number is on the front of this 'Ost V100' with internal number 'Lok 8'. Die 293 010-5 in Oberhausen West. Interessant ist, dass auf der Vorderseite dieses „Ost V100“ die gesamte NVR-Nummer mit der internen Nummer „Lok 8“ ist.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De 233 493-6 in Neuss Gbf. Intern aangeduid als ‘Lok 13’ heeft deze lok tijdens de renovatie in 2002/2003 een nieuwe Kolomna-dieselmotor met een vermogen van 2206 kW gekregen. The 233 493-6 in Neuss Gbf. Internally referred to as 'Lok 13', this locomotive received a new Kolomna diesel engine with a power of 2206 kW during the renovation in 2002/2003. Die 233 493-6 in Neuss Gbf. Intern als „Lok 13“ bezeichnet, erhielt diese Lokomotive bei der Renovierung 2002/2003 einen neuen Kolomna- Dieselmotor mit einer Leistung von 2206 kW.
De 212 097-0 in Duisburg-Wedau. De lok is hier nog voorzien van de oude Bahnbau Gruppe logo’s. The 212 097-0 in Duisburg-Wedau. The locomotive here still bears the old Bahnbau Gruppe logos. Die 212 097-0 in Duisburg-Wedau. Die Lok hier trägt noch die alten Logos der Bahnbau Gruppe.
De 225 010-8 in Duisburg-Wedau. Ook deze locomotief draagt anno 2023 DB in het NVR- nummer i.p.v. DBG zoals op deze foto. The 225 010-8 in Duisburg-Wedau. This locomotive also carries DB in the NVR number in 2023 instead of DBG as in this photo. Die 225 010-8 in Duisburg-Wedau. Auch diese Lokomotive trägt in der NVR-Nummer im Jahr 2023 DB statt DBG wie auf diesem Foto.
De 218 261-6 in Duisburg-Wedau. In november 2008 nam Bahnbau Gruppe de loc over van DB Fernverkehr. In 2016 was de lok nog steeds in het ‘Verkehrsrot’ (RAL 3020). The 218 261-6 in Duisburg-Wedau. In November 2008, Bahnbau Gruppe took over the locomotive from DB Fernverkehr. In 2016 the locomotive was still in the 'Verkehrsrot' (RAL 3020). Die 218 261-6 in Duisburg-Wedau. Im November 2008 übernahm die Bahnbau Gruppe die Lokomotive von DB Fernverkehr. Im Jahr 2016 befand sich die Lokomotive noch im Verkehrsrot (RAL 3020).
De 212 306-5 in München-Laim. Deze MAK V100.20 met intern nummer Lok 34, droeg ook in 2019 nog steeds de oude ‘Deutsche Bahn Gleisbau’ kleurstelling. The 212 306-5 in Munich-Laim. This MAK V100.20 with internal number Lok 34 still wore the old 'Deutsche Bahn Gleisbau' livery in 2019. Die 212 306-5 in München-Laim. Diese MAK V100.20 mit der internen Nummer Lok 34 trug im Jahr 2019 noch die alte „Deutsche Bahn Gleisbau“-Lackierung.
De 212 097-0 in München-Heimeranplatz op. Op deze foto is de locomotief van een nieuwe DB Bahnbau Gruppe sticker voorzien en heeft zij het interne nummer ‘Lok 33’ gekregen. The 212 097-0 in Munich-Heimeranplatz op. In this photo the locomotive has a new DB Bahnbau Gruppe sticker and has been given the internal number 'Lok 33'. Die 212 097-0 in München-Heimeranplatz op. Auf diesem Foto trägt die Lokomotive eine neue Plakette der DB Bahnbau Gruppe und hat die interne Nummer „Lok 33“ erhalten.
De 218 391-1 in Duisburg-Wedau. De als intern ‘Lok 41’ genummerde locomotief is voorzien van het opschrift ‘Bahnnbau Gruppe’. The 218 391-1 in Duisburg-Wedau. The locomotive, numbered internally as 'Lok 41', bears the inscription 'Bahnnbau Gruppe'. Die 218 391-1 in Duisburg-Wedau. Die intern als „Lok 41“ nummerierte Lokomotive trägt die Aufschrift „Bahnnbau Gruppe“.