De 027. The 027. Der 027.
101.012 voor een Inox TEE rijtuig. 101.012 hauls an Inox TEE carriage. 101.012 vor einem Inox TEE Wagen.
De 253 naast de 159. The 253 next to the 159. Der 253 neben dem 159.
De 380 na zijn revisie. The 380 after his grand overhaul. Der 380 nach seiner Hauptuntersuchung.
654 en 978. 654 and 978. 654 und 978.
City Rail 978. City Rail 978. City Rail 978.
926 - 5941 - 1805 - 1504 - 5001 - CFL 1603 en 202020. 926 - 5941 - 1805 - 1504 - 5001 - CFL 1603 and 202020. 926 - 5941 - 1805 - 1504 - 5001 - CFL 1603 und 202020.
1202 en 2606. 1202 and 2606. 1202 und 2606.
1504 in de schitterende zon. 1504 in the bright sunshine. 1504 in der prallen Sonne.
CFL 1603. CFL 1603. CFL 1603.
1805 van het TSP. 1805 of the TSP. 1805 von der TSP.
2115 en 1805. 2115 and 1805. 2115 und 1805.
2201 van de TSP. 2201 of the TSP. 2201 von der TSP.
De 2350. The 2350. Die 2350.
De 2606 ziet er goed uit. The 2606 looks very well. Die 2606 sieht gut aus.
2713 naast de rij met de 926 op kop. 2713 next to the row with the 926 on the head. 2713 neben der Reihe mit dem 926 vorne.
4001 en 4605. 4001 and 4605. 4001 und 4605.
4506 - 4403 en 4333. 4506 - 4403 and 4333. 4506 - 4403 und 4333.
Prototype 5001. Prototype 5001. Prototyp 5001.
5149 in de loods van het TSP. 5149 in the shed of the TSP. 5149 im Schuppen der TSP.
5166 van Antwerpen Noord. 5166 of Antwerp North. 5166 von Antwerpen Nord.
5183 en 380. 5183 and 380. 5183 und 380.
5128 ook in de loods. 5128 also in the shed. 5128 auch im Schuppen.
5212 - 5515 en 380. 5212 - 5515 and 380. 5212 - 5515 und 380.
5404 - 5166 en CFL 1603. 5404 - 5166 and CFL 1603. 5404 - 5166 und CFL 1603.
5515 naast de 380. 5515 next to the 380. 5515 neben dem 380.
Veel werk aan de winkel bij de 5926. There is a lot of work to do on the 5926. Es gibt noch viel Arbeit an der 5926.
5941 ziet er gelikt uit. 5941 looks very shiny. 5941 sieht glänzend aus.
6077 en Infrabel 6242. 6077 and Infrabel 6242. 6077 und Infrabel 6242.
6106 in de gele kleurstelling. 6106 in the yellow livery. 6106 in der gelben Farbgebung.
De 6242 van Infrabel. The 6242 of Infrabel. Die 6242 von Infrabel.
6289 wordt mogelijk de nieuwe blauwe 6215? 6289 is going to be the new blue 6215? 6289 wird die neue blaue 6215?
7322 - 8320 - 8428 - 8524 en 9209. 7322 - 8320 - 8428 - 8524 and 9209. 7322 - 8320 - 8428 - 8524 und 9209.
De 42550 van het Belgische leger. The 42550 of the Belgian army. Die 42550 des belgschen Heeres.
De 202020 van Schaarbeek. The 202020 of Schaerbeek. Die 202020 von Schaarbeek.
210077 - 5404 en 5166. 210077 - 5404 and 5166. 210077 - 5404 und 5166.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
Rangeerloc 270005. Shunter 270005. Rangierlok 270005.
Gemoderniseerd M5 rijtuig. Modernised carriage class M5. Modernisierter Dosto der Baureihe M5.
4120 - 4333 - 4403 en 4506. 4120 - 4333 - 4403 and 4506. 4120 - 4333 - 4403 und 4506.
Tot slot de Bolle Neuzen 5404 en CFL 1603. Finaly the big noses 5404 and CFL 1603. Zum Schluß die dicken Nasen 5404 und CFL 1603.
175 jaar spoorwegen in België 175th annyversary of Railways in Belgium 175 Jahre Eisenbahn in Belgien
Op 26 en 27 juni 2010 werd dit jubileum gevierd met een geweldige materieelshow in Saint Ghislain On the 26th and 27th of June 2010 was the celebration of this annyversary with a great rolling stock show in Saint Ghislain Am 26. und 27. Juni 2010 wurde dieses Jubiläum gefeiert mit einer großen Fahrzeugschau in Saint Ghislain