Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern des Bildes
De 193 en de 486 504 staan voor de werkplaats. The 193 and the 486 504 are parked in front of the workshop. Die 193 und die 486 504 stehen vor der Werkstatt geparkt.
Een mooi veteranen trio met de 193, de 172 en de 180. A beautiful veterans trio with the 193, the 172 and the 180. Ein schönes Veteranen Trio mit der 193, der 172 und der 180.
De Lötschberger 125 en de NPZ 739. The Lötschberger 125 and the NPZ 739. Der Lötschberger 125 und der NPZ 739.
De vijfdelige verlengde NPZ 979. The 5-car extended NPZ 979. Der Fünf teilige verlängerte NPZ 979.
De 192 met een open cabine deur. The 192 with an opened cabine door. Die 192 mit einer geöffneten Führerraum Tür.
De 245 021-1 naast de 168. The 245 021-1 next to the 168. Die 245 021-1 neben der 168.
De 235 207-8 gebouwd door Robel. The 235 207-8 constructed by Robel. Die 235 207-8 ist gebaut bei Robel.
Rangeerloc 235 094-0. Shunter 235 094-0. Rangierlok 235 094-0.
De Lötschberger 106 en de 192 op de achtergrond. The Lötschberger 106 and the 192 in the background. Der Lötschberger 106 und der 192 im Hintergrund.
De nieuwe Vectron 475 403. The new Vectron 475 403. Der neue Vectron 475 403.
De 486 504 en de 485 003 buiten voor de loods. The 486 504 and the 485 003 outside in front of the shed. Die 486 504 und die 485 003 draußen vor der Halle.
De 728 en de 125. The 728 and the 125. Der 728 und der 125.
De 739 met LED front- en sluitseinen. The 739 equiped with LED front- and rearlights. Der 739 mit LED Spitzen- und Schlußlichter.
Ook aan de 485 005-3 wordt gewerkt. There is also work going on on the 485 005-3. Auch an der 485 005-3 wird gearbeitet.
Moderne locs: 475 403 - 486 507 en 485 018-6. Modern locos: 475 403 - 486 507 and 485 018-6. Moderne Loks: 475 403 - 486 507 und 485 018-6.
Drie Alpinisten op een rij: 486 503 - 475 403 en 486 507. Three alpinists on a row: 486 503 - 475 403 and 486 507. Drei Alpinisten auf einer Reihe: 486 503 - 475 403 und 486 507.
Door de gebruikte kleurstelling twee verschillende locs. Two different locos by the used liverys. Zwei verschiedene Loks durch die verwendete Fabrgebungen.
De 728 is een NPZ (Neuer Pendel Zug - Nieuwe Pendel Trein). The 728 is a NPZ (Neuer Pendel Zug - New Shuttle Train). Der 728 ist ein NPZ (Neuer Pendel Zug).
De oude 192 in de moderne hal. The old 192 in the modern hall. Die alte 192 in der modernen Halle.
De 180 in volle pracht. The 180 in full splendor. Die 180 in ihrer ganzen Pracht.
De 168 word gestript en dan gesloopt. The 168 is stripped and then scrapped. Bei der 168 werden Ersatzteile entfernt und dann wird der Lokkasten verschrottet.
De 475 403 met de tekens dat er aan de loc gewerkt wordt. The 475 403 with the signs that work is going on on this loco. Die 475 403 mit den Warnzeichen dass an der Lok gearbeitet wird.
De 465 014-9 naast de 106. The 465 014-9 next to the 106. Die 465 014-9 neben dem 106.
De 465 014-9 is gebouwd door SLM Winterthur naar een ontwerp van Pininfarina. The 465 014-9 is constructed by SLM Winterthur after a design of Pininfarina. Die 465 014-9 ist gebaut durch SLM Winterthur nach einem Entwurf von Pininfarina.
Twee generaties: 475 403 en 485 018-6. Two generations: 475 403 and 485 018-6. Zwei Generationen: 475 403 und 485 018-6.
Machtig, deze 485 018-6. Impressive, this 485 018-6. Imposant, diese 485 018-6.
Verschillende kleurstellingen op de 485 018-6 en de 486 507. Different liverys on the 485 018-6 and the 486 507. Verschiedene Farbgebungen auf der 485 018-6 und der 486 507.
Op 26 juli 2017 waren we te gast bij de werkplaats van de BLS in Spiez en mochten we deze reportage maken. On 26 July 2017 we were guests at the workshop of the BLS in Spiez and we were allowed to make this report. Am 26. Juli 2017 waren wir zu Gast bei der Werkstatt der BLS in Spiez und wir durften diese Reportage machen.