De VT 0002, VT 0001 en VT 0004 zijn de nieuwste treinstellen van de Bayerische Oberlandbahn hier in München Hbf. The VT 0002, VT 0001 and VT 0004 are the newest trainsets of the Bayerische Oberlandbahn here in Munich Hbf. Der VT 0002, VT 0001 und VT 0004 sind die neuesten Triebwagen der Bayerische Oberlandbahn in München Hbf.
Deze Talents zijn afkomstig van de OLA (eveneens Veolia Verkehr) in noord Duitsland en ze hebben nu de Integral kleurstelling. The Talents are coming over from the OLA (also Veolia Verkehr) in northern Germany and they have now the Integral livery. Diese Talente kommen von der OLA (auch Veolia Verkehr) aus nord Deutschland und sie haben jetzt die Integral Farbgebung.
De VT 0004, VT 0001 en VT 0002 zijn weer gereed voor vetrek uit München Hbf. The VT 0004, VT 0001 and VT 0002 are ready again for departure from Munich Hbf. Der VT 0004, VT 0001 und VT 0002 sind wieder abfahrbereit in München Hbf.
VT 019 en VT 723 als spitstoevoeger in München Heimeranplatz. VT 019 and VT 723 as peak hour train in Munich Heimeranplatz. VT 019 und VT 723 als Verstärker in München Heimeranplatz.
VT 111 op weg naar Kufstein bij Niederaudorf. VT 111 is heading for Kufstein near Niederaudorf. VT 111 ist unterwegs nach Kufstein bei Niederaudorf.
De VT 105 staat in de zon in München Hbf. The VT 105 stands in the sun in Munich Hbf. Der VT 105 steht in der Sonne in München Hbf.
Hier komen de VT 109, de VT 111 en de VT 105 het centrale station van München binnen gereden. Here are the VT 109, the VT 111 and the VT 105 arriving at the central station of Munich. Hier fahren der VT 109, der VT 111 und der VT 105 im Münchner Hbf ein.
Dieselloc V 126 staat in Holzkirchen. Dieselloco V 126 stands in Holzkirchen. Diesellok V 126 steht in Holzkirchen.
Dit is een voormalige DB 212 die vrijwel in de oorspronkelijke staat terug gebracht is. This is a former DB class 212 who is almost back in the original livery. Dies ist eine ehemalige DB 212 die fast im original Zustand zurück gebracht ist.
De VT 117 en de VT 114 in München Hbf. The VT 117 and the VT 114 in Munich Hbf. Der VT 117 und der VT 114 in München Hbf.
De VT 117 is de enigste Intergral met de bonte Kinderland bestickering. The VT 117 is the only Integral with the colourfull Kinderland stickers on it. Der VT 117 ist der einzigste Integral in der bunten Kinderland Beschriftung.
De VT 725 is een Talent van Bombardier en staat in het zonnetje in Rosenheim. The VT 725 is a Talent of Bombardier and is standing in the sun in Rosenheim. Der VT 725 ist ein Talent von Bombardier und steht in der Sonne in Rosenheim.
De VT 112 in München Hbf is een Integral van de Jenbacher Werke in Oostenrijk. De Integral is uitsluitend aan de BOB geleverd en wordt niet meer geproduceerd. Er waren ook plannen voor een electrische- en een dubbeldeks Integral. The VT 112 in Munich Hbf is an Integral of the Jenbacher Werke in Austria. The Integral is only delivred to the BOB and isn't anymore in production. There where plans for an electrical- and a doubledeck Integral. Der VT 112 in München Hbf ist ein Integral der Jenbacher Werke in Österreich. Der Integral ist nur an der BOB geliefert und er wird nicht mehr produziert. Es gab Pläne für einen elektrischen- und einen doppelstock Integral.
In München Donnersbergerbrug staan de VT 106 en VT 108. In Munich Donnersbergerbridge are the VT 106 and VT 108 standing. In München Donnersbergerbrücke stehen die VT 106 und VT 108.
De VT 107 en de VT 114 staan gekoppeld in München Hbf. The VT 107 and the VT 114 are coupled in Munich Hbf. Der VT 107 und der VT 114 sind gekuppelt in München Hbf.
In Holzkirchen gaat de VT 114 alleen verder naar Bayrischzell. De boegklep is nog geopend. In Holzkirchen is the VT 114 going solo to Bayrischzell. The bowlid is still open. In Holzkirchen fährt der VT 114 alleine weiter nach Bayrischzell. Die Bugklappe ist noch geöffnet.
Geen trein, maar deze Ford Focus is ook van de Bayerische Oberlandbahn en staat hier in Holzkirchen. No train, but this Ford Focus belongs also to the Bayerische Oberlandbahn and is standing here in Holzkirchen. Kein Zug, aber dieser Ford Focus gehört auch zur Bayerischen Oberlandbahn und steht hier in Holzkirchen.
De VT 111 en de VT 107 vertrekken ook uit Holzkirchen naar respectievelijk Tegernsee en Lenggries. The VT 111 and the VT 107 are departing from Holzkirchen to Tegernsee and Lenggries. Der VT 111 und der VT 107 fahren aus Holzkirchen ab nach Tegernsee bzw. Lenggries.
De BOB heeft 3 Talent stellen in gebruik. De VT 725 is er één van. The BOB has 3 Talent DMU´s in service. The VT 725 is one of them. Die BOB hat 3 Talent VT´s. der VT 725 ist einer davon.
De BOB heeft 17 Intergral treinstellen. De VT 117 heeft de Kinderland kleurstelling. The BOB uses 17 Integral DMU´s. The VT 117 is in the Kinderland livery. Die BOB fährt mit 17 Integral VT´s. der VT 117 hat die Kinderland Beschriftung.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De VT 111 is op stap buiten zijn normale inzetgebied, hier bij Niederaudorf. The VT 111 is on tour outside his normal service area, here near Niederaudorf. Der VT 111 fährt ins Blaue außerhalb seines normalem Einsatzgebietes, hier bei Niederaudorf.