De 360 573 is ook bekend als D6, hier bij het dieselweekend in Koblenz Lützel . The 360 573 is also known as D6, here at the diesel weekend in Koblenz Lützel. Die 360 573 ist auch bekannt als D6, hier beim Diesel Wochenende in Koblenz Lützel.
De 220 053-3 is hier in het DB Muzeum in Koblenz Lützel. The 220 053-3 is here in the DB Museum in Koblenz Lützel. Die 220 053-3 ist hier im DB Museum in Koblenz Lützel.
De V 65 bij het DB-Museum in Koblenz Lützel. The V 65 at the DB-Museum in Koblenz Lützel. Die V 65 beim DB-Museum in Koblenz Lützel.
De 220 053-3 rangeert met een goederentrein in Brohl. The 220 053-3 is shunting a freightrain in Brohl. Die 220 053-3 rangiert mit einem Güterzug in Brohl.
De 220 053-3 is de voormalige SBB- CFF-FFS Am4/4 18466. The 220 053-3 is the former SBB- CFF-FFS Am4/4 18466. Die 220 053-3 ist die ehemalige SBB- CFF-FFS Am4/4 18466.
De D1 is een O&K loc met een Deutz dieselmotor. The D1 is an O&K loco with a Deutz diesel engine. Die D1 ist eine O&K Lok mit einem Deutz Dieselmotor.
De V 65 tijdens de locparade in Koblenz Lützel. The V 65 on the locoparade in Koblenz Lützel. Die V 65 auf der Lokparade in Koblenz Lützel.
De 220 053-3 aan het werk op de thuisbasis in Brohl. The 220 053-3 is at work on the homebase in Brohl. Die 220 053-3 bei der Arbeit in der Heimatdienststelle Brohl.
Interessant in Brohl is het smalspoor binnen het normaalspoor. Interesting in Brohl are the narrow gauge tracks combined with normal tracks. Interessant in Brohl ist das Schmalspurgleis im Regelspurgleis.
De 220 053-3 rijdt met de Rheingold door station Koblenz Lützel. The 220 053-3 passes Koblenz Lützel station hauling the Rheingold. Die 220 053-3 fährt durch den Bahnhof Koblenz Lützel mit dem Rheingold.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
220 053-3 voor de Rheingold in Koblenz Lützel. 220 053-3 in front of the Rheingold in Koblenz Lützel. 220 053-3 vor dem Rheingold in Koblenz Lützel.
De smalspoor D1 in Brohl voor de Vulkaan Express. The narrow gauge D1 in Brohl in front of the Vulcano Express. Die Schmalspur D1 in Brohl vor dem Vulkan Express.
De 218 396-0 in de schitterende nieuwe kleuren in Brühl. The 218 396-0 in the beautiful new livery in Brühl. Die 218 396-0 in der schönen neuen Farbgebung in Brühl.
De 295 049-1 staat geparkeerd in Neuwied. The 295 049-1 is parked in Neuwied. Die 295 049-1 steht geparkt in Neuwied.
De V 160 002 (216 002-6) in Ratingen Lintorf. Deze loc is tijdelijk gehuurd. The V 160 002 (216 002-6) in Ratingen Lintorf. This loco is temporarily ren- ted. Die V 160 002 (216 002-6) in Ratingen Lintorf. Diese Lok ist zeitweilig gemietet.
De V 160 002 is een prototype van de V 160 en is hier in Oberhausen West. The V 160 002 is a prototype of the class V 160 and she’s here in Oberhausen West. Die V 160 002 ist ein Prototype der Baureihe V 160 und Sie ist hier in Oberhausen West.
De 295 049-1 met de aluminium trein in Oberhausen West. The 295 049-1 hauls the aluminum train in Oberhausen West. Die 295 049-1 mit dem Aluminium Zug in Oberhausen West.
De 360 573-0 met de Sersa 847 958-6 in Neuwied. The 360 573-0 and the Sersa 847 658-6 in Neuwied. Die 360 573-0 und die Sersa 847 958-6 in Neuwied.
In Troisdorf komt de 218 396-0 voorbij. In Troisdorf passes the 218 396-0. In Troisdorf fährt die 218 396-0 vorbei.
Brohltal Eisenbahn
De 218 396-0 met de aluminium trein in Oberhausen West. The 218 396-0 hauls the aluminum train in Oberhausen West. Die 218 396-0 mit dem Aluminium Zug in Oberhausen West.