383 219-3 en 383 222-7 in Köln-Gremberg. De Vectrons hebben diverse kleurstellingen en designs. De zwarte 383 222-7 draagt de contouren van ‘Oravský hrad’, een kasteel aan de rivier Orava in het dorp Oravský Podzámok. 383 219-3 and 383 222-7 in Köln-Gremberg. The Vectrons have various color combinations and designs. The black 383 222-7 bears the contours of 'Oravský hrad', a castle on the Orava river in the village of Oravský Podzámok. 383 219-3 und 383 222-7 in Köln-Gremberg. Die Vectrons gibt es in verschiedenen Farbkombinationen und Designs. Die schwarze 383 222-7 trägt die Konturen von „Oravský hrad“, einer Burg am Fluss Orava im Dorf Oravský Podzámok
De 383 212-8 in Düsseldorf-Eller. De loc’s zijn gehuurd van Slovenská plavba a prístavy a.s. (SPAP). The 383 212-8 in Düsseldorf-Eller. The locomotives are rented from Slovenská plavba a prístavy a.s. (SPAP). Die 383 212-8 in Düsseldorf-Eller. Die Lokomotiven werden von Slovenská plavba a prístavy a.s. (SPAP) gemietet.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
383 219-3 in Köln-Gremberg. Bruggen staan symbool voor connectiviteit en herkenningspunten. Dit sluit aan bij het bedrijfsmotto "Architects of Logistics". Vandaar dat diverse locs bestickerd zijn met beroemde bruggen in Slowakije. 383 219-3 in Cologne-Gremberg. Bridges symbolize connectivity and landmarks. This is in line with the company motto "Architects of Logistics". That is why several locomotives are stickered with famous bridges in Slovakia. 383 219-3 in Köln-Gremberg. Brücken symbolisieren Konnektivität und Wahrzeichen. Dies entspricht dem Firmenmotto „Architects of Logistics“. Deshalb sind in der Slowakei mehrere Lokomotiven mit berühmten Brücken beklebt.
De 383 211-0 in Dedensen-Gümmer. Opvallend zijn de gele baanruimers bij de 383 211 t/m 383 215. The 383 211-0 in Dedensen-Gümmer. The yellow track clearers at 383 211 to 383 215 are striking. Die 383 211-0 in Dedensen-Gümmer. Auffallend sind die gelben Gleisräumer der 383 211 bis 383 215.
De 185 671-5 van Budamar West is in Hamburg Harburg op weg naar de Hamburgse havens. The 185 671-5 of Budamar West is in Hamburg Harburg on its way to the Hamburg ports. Die 185 671-5 von Budamar West ist in Hamburg Harburg auf dem Weg zu den Hamburger Häfen.
Een artistieke foto van de 185 671-5 in Hamburg Harburg. An artistic photo of the 185 671-5 in Hamburg Harburg. Ein künstlerisches Foto der 185 671-5 in Hamburg Harburg.
De 185 671-5 in Münster (Westf.) Hbf. De loc is in dienst bij Budamar West dat onderdeel is van de Budamar Group en zich concentreert op de Duitse en Oostenrijkse markt. The 185 671-5 in Münster (Westf.) Hbf. The locomotive is in service with Budamar West, which is part of the Budamar Group and focuses on the German and Austrian market. Die 185 671-5 in Münster (Westf.) Hbf. Die Lokomotive ist bei Budamar West im Einsatz, die zur Budamar-Gruppe gehört und sich auf den deutschen und österreichischen Markt konzentriert.
De 250 004-9 (155 004-5) in Bad Bentheim. De lok was in 1976 de eerste serieproductielok van de serie 250 bij de Deutsche Reichsbahn. In het voorjaar van 2023 kreeg de lok een grote revisie en is eigendom Traktion4Rent. The 250 004-9 (155 004-5) in Bad Bentheim. The locomotive was the first series production locomotive of the series 250 at the Deutsche Reichsbahn in 1976. In the spring of 2023, the locomotive received a major overhaul and is owned by Traktion4Rent. Die 250 004-9 (155 004-5) in Bad Bentheim. Die Lokomotive war 1976 die erste Serienlokomotive der Baureihe 250 bei der Deutschen Reichsbahn. Im Frühjahr 2023 wurde die Lokomotive einer Generalüberholung unterzogen und ist Eigentum von Traktion4Rent.
De 250 137-7 is eigenlijk de 155 137- 3 en ze komt door Bremen Hbf. The 250 137-7 is actually the 155 137-3 and she comes through Bremen Hbf. Die 250 137-7 ist eigentlich die 155 137-3 und sie fährt durch Bremen Hbf.
De 250 137-7 heeft de originele schaar stroomafnemers. The 250 137-7 has the original scissor pantographs. Der 250 137-7 verfügt über die original Scherenstromabnehmer.