De 275 870-4 in Oberhausen West is een voormalige RBH / RAG loc. The 275 870-4 in Oberhausen West is a former RBH / RAG loco. Die 275 870-4 in Oberhausen West ist eine ehemalige RBH / RAG Lok.
De 275 843-1 in Keulen Gremberg. Deze loc was eerst van Spitzke. The 275 843-1 in Cologne Gremberg. This loco once belongs to Spitzke. Die 275 743-1 in Köln Gremberg. Diese Lok gehörte mal zu Spitzke.
Van de HVLE is de V160.2 (203 014-6) afkomstig en ze is hier in Oberhausen West. The V160.2 (203 014-6) is coming from the HVLE and she’s here in Oberhausen West. Von der HVLE stammt die V160.2 (203 014-6) und Sie ist hier in Oberhausen West.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern