De loc heeft ook een Pools nummer, 5 370 052-0 en de naam SOŁEK The locomotive also has a Polish number, 5 370 052-0 and the name SOŁEK. Die Lokomotive hat auch eine polnische Nummer, 5 370 052-0 und den Namen SOŁEK
In Hamburg Harburg komt de 6193 045, ook bekend als de 5 370 049-6 met de naam MAGDALENA. In Hamburg Harburg the 6193 045, also known as the 5 370 049-6 with the name MAGDALENA. In Hamburg Harburg die 6193 045, auch bekannt als 5 370 049-6 mit dem Namen MAGDALENA.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De 6193 058 in Berlin Hbf is van de Poolse leasemaatschappij Cargounit en ze staat voor de Berlin-Warschau Express. The 6193 058 in Berlin Hbf belongs to the Polish leasing company Cargounit and she stands for the Berlin-Warsaw Express. Die 6193 058 in Berlin Hbf gehört der polnischen Leasinggesellschaft Cargounit und steht für den Berlin-Warschau-Express.
De 6193 045 sleept een contaniertrein uit de Hamburgse Haven. The 6193 045 tows a cargo train from the Port of Hamburg. Die 6193 045 schleppt einen Güterzug aus dem Hamburger Hafen.
Eveneens uit de Hamburgse haven komt 193 569, 5 370 039-7, MILENA door Hamburg Harburg. Also from the port of Hamburg comes 193 569, 5 370 039-7, MILENA through Hamburg Harburg. Ebenfalls vom Hamburger Hafen kommt 193 569, 5 370 039-7, MILENA durch Hamburg Harburg.
De loc rijdt niet in het bekende zwarte kleedje maar is bestickerd in de donkerblauwe bedrijfskleur van de huurder van de loc. The locomotive does not run in the well- known black dress, but is stickered in the dark blue company color of the locomotive's renter. Die Lok fährt nicht im bekannten schwarzen Kleid, sondern ist in der dunkelblauen Firmenfarbe des Lokmieters beklebt.
De huurder is Bahnoperator die in opdracht van de firma Kuehne+Nagel rijdt. The renter is a Bahnoperator who operates on behalf of the Kuehne+Nagel company. Der Mieter ist ein Bahnoperator, der im Auftrag der Firma Kühne+Nagel tätig ist.