De 242 151-9 in Herzogenrath. The 242 151-9 in Herzogenrath. Die 242 151-9 in Herzogenrath.
De 242 151-9 in Herzogenrath voor de Rheingold die vanuit Keulen is gekomen. The 242 151-9 in Herzogenrath in front of the Rheingold who was arrived from Cologne. Die 242 151-9 in Herzogenrath vor dem Rheingold der aus Köln kam.
De aankomst in Herzogenrath. De trein reed via Düsseldorf en Mönchengladbach. The arrival in Herzogenrath. The train was travelling via Düsseldorf and Mönchengladbach. Die Ankunft in Herzogenrath. Der Zug fuhr über Düsseldorf und Mönchengladbach.
De 10008 komt door Keulen West. The 10008 passes Cologne West. Die 10008 fährt durch Köln West.
De 10008 is een ex SBB-CFF-FFS Re 4/4 I. The 10008 is a former SBB-CFF-FFS class Re 4/4 I. Die 10008 ist eine ehemalige SBB- CFF-FFS Re 4/4 I.
Het rode jasje staat deze 10019 ook goed. The red jacket fits the 10019 well. Die Rote Jacke steht der 10019 auch gut.
De 10019 staat in Keulen Hbf klaar voor vertrek. The 10019 is in Cologne Hbf ready for departure. Die 10019 ist in Köln Hbf abfahrbereit.
De 1042 520-5 komt door Koblenz Lützel voor een extra trein. The 1042 520-5 passes Koblenz Lützel hauling a special train. Die 1042 520-5 fährt durch Koblenz Lützel vor einem Sonderzug.
Bij het vallen van de avond komt de 10008 door Mönchengladbach Hbf. At sunset passes the 10008 Mönchengladbach Hbf. Beim Sonnenuntergang fährt die 10008 durch Mönchengladbach Hbf.
De Centralbahn AG heeft de hoofdzetel in Basel (CH) en een uitvalsbasis in Mönchengladbach. The Centralbahn AG has its mainoffice in Basel (CH) and an operating base in Mönchengladbach. Die Centralbahn AG hat Ihre Hauptgeschäftstelle in Basel (CH) und einen Betriebshof in Mönchengladbach.
De reclame op de loc maakt ze niet fraaier. The commercial vinyl on the loco doesn't make her more beautiful. Die Werbeaufschrift auf der Lok macht Sie nicht schöner.
De 1042 520-5 met de Eisenbahn Kurier reclame in Mönchengladbach Hbf. The 1042 520-5 with the Eisenbahn Kurier commercial vinyl in Mönchengladbach Hbf. Die 1042 520-5 mit der Eisenbahn Kurier Werbung in Mönchengladbach Hbf.
De 1042 520-5 is van de ÖBB afkomstig. The 1042 520-5 is a former Austrian loco. Die 1042 520-5 stammt von der ÖBB her.
De 1042 520-5 tijdens haar rustpauze in Mönchengladbach Hbf. The 1042 520-5 during her break in Mönchengladbach Hbf. Die 1042 520-5 während Ihrer Ruhepauze in Mönchengladbach Hbf.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De E 42 151 kant van de loc in Herzogenrath. The E 42 151 side of the loco in Herzogenrath. Die E 42 151 Seite der Lok in Herzogenrath.
De 1142 635-3 is gehuurd van Northrail en ze komt hier binnen in Köln Messe Deutz. The 1142 635-3 is rented from Northrail and she’s arriving in Cologne Messe Deutz. Die 1142 635-3 ist gemietet von Northrail und Sie fährt in Köln Messe Deutz ein.
De 110 278-9 nog in het DB rood in Venlo. The 110 278-9 still in the DB red livery in Venlo. Die 110 278-9 noch in der DB roten Farbgebung in Venlo.
De 364 578-5 rangeert in Mönchengladbach Hbf. The 364 578-5 shunts in Mönchengladbach Hbf. Die 364 578-5 rangiert in Mönchenglabach Hbf.
De 364 578-5 is een voormalige DB loc. The 364 578-5 is a former DB loco. Die 364 578-5 ist eine ehemalige DB Lok.
Deze 364 578-5 in het blauw ziet apart uit. This 364 578-5 in the blue livery looks a little bit special. Diese 364 578-5 in der blauen Farbgebung sieht besonders aus.
De ex SBB-CFF-FFS 10019 in Köln Hbf met een FUN Express. The former SBB-CFF-FFS 10019 in Cologne Hbf with a FUN Express. Die ehemalige SBB-CFF-FFS 10019 in Köln Hbf vor einem FUN Express.
De lak is net droog. De 110 278-9 in het blauw in Köln Hbf. The paint is just dry. The 110 278-9 in blue in Cologne Hbf. Der Lack ist gerade trocken. Die 110 278-9 in Blau in Köln Hbf.
De 110 383-7 en 110 278-9 tijdens het rangeren in Mönchengladbach Hbf. The 110 383-7 and the 110 278-9 during shunting in Mönchengladbach Hbf. Die 110 383-7 und die 110 278-9 während dem Rangieren in Mönchengladbach Hbf.
De 110 383-7 met een lege trein door Herzogenrath op weg naar Aachen en Cochem. The 110 383-7 through Herzogenrath with an empty train to Aachen and Cochem. Die 110 383-7 durchfährt Herzogenrath vor einem Leerzug nach Aachen und Cochem.
De 1142 704-6 nog in de ÖBB kleuren met een FUN Express naar Leiwen in Köln Eifeltor. The 1142 704-6 still in the ÖBB livery hauling a FUN Express to Leiwen in Cologne Eifeltor. Die 1142 704-6 noch in der ÖBB Farbgebung vor einem FUN Express nach Leiwen in Köln Eifeltor.
De 1142 704-6 nu in CBB huisstijl in Bornheim. The 1142 704-6 now in the CBB livery in Bornheim. Die 1142 704-6 jetzt in der CBB Farbgebung in Bornheim.
De 1042 520-8 in een iets andere CBB huisstijl in Köln West. The 1042 520-8 in a slightly different CBB livery in Cologne West. Die 1042 520-8 in einer etwas anderen CBB Farbgebung in Köln West.