De 3009 met de IC Liers-Luxemburg in Angleur voor een mooi wolkenspel. The 3009 with the IC Liers- Luxembourg in Angleur in front a beautiful cloud game. Die 3009 mit dem IC Liers-Luxemburg in Angleur vor einem schönen Wolkenspiel.
De 3014 komt uit Luxemburg met de IC naar Liers aan in Angleur. The 3014 arrives from Luxembourg with the IC to Liers in Angleur. Die 3014 kommt aus Luxemburg vor dem IC nach Liers in Angleur.
2217 in het Franse Thionville op weg naar Nancy. 2217 in the French city of Thionville heading for Nancy. 2217 im französischen Thionville unterwegs nach Nancy.
Stuurstandrijtuig 018 in Luxemburg. Driving trailer 018 in Luxembourg. Steuerwagen 018 in Luxemburg.
628 506-8 naar Trier Hbf in Wasserbillig. 628 506-8 heading for Trier Hbf in Wasserbillig. 628 506-8 nach Trier Hbf in Wasserbillig.
De 3014 voor de IR naar Liers. The 3014 in front of the IR for Liers. Die 3014 vor dem IR nach Liers
De 722 en de 2004 staan in Wasserbillig. The 722 and the 2004 are standing in Wasserbillig. Der 722 und der 2004 stehen in Wasserbillig.
De 2101 staat in Luxemburg klaar voor vertrek naar Kleinbettingen. The 2101 is in Luxembourg ready for departure to Kleinbettingen. Der 2101 steht in Luxemburg abfahrbereit für die Fahrt nach Kleinbettingen.
De 3612 gaat met haar trein op pad naar Troisvierges. The 3612 is going to Troisvierges with her train. Die 3612 fährt nach Troisvierges mit Ihrem Zug.
En hetzelfde rijtuig in de nieuwe kleuren. And the same carriage in the new livery. Und derselbe Wagen in der neuen Farbgebung.
De "Moulinex" 253 in Luxemburg. The "Moulinex" 253 in Luxembourg. Der "Moulinex" 253 in Luxemburg.
De 2106 is samen met haar zusjes verkocht aan de SNCF. The 2106 is together with her sisters sold to the SNCF. Der 2106 ist zusammen mit seinen Brüdern an die SNCF verkauft.
Jarenlang beeldbepalend in Luxemburg waren de Wegmann rijtuigen. For years typical for Luxembourg were the Wegmann carriages. Jahrelang typisch für Luxemburg waren die Wegmann Reisezugwagen.
De 185 522-0 staat langs het perron in Luxemburg. The 185 522-0 stands along the platform in Luxembourg. Die 185 522-0 steht am Bahnsteig in Luxemburg.
De 2001 en de 3602, die bijna met pensioen gaat, in Luxemburg. The 2001 and the 3602, who's going soon to retire, in Luxembourg. Der 2001 und die 3602, die bald in Rente geht, in Luxemburg.
Het fietsrijtuig in de oude kleuren in Luxemburg. The bicycle carriages in the old livery in Luxembourg. Der Fahrradwagen in der alten Farbgebung in Luxemburg.
En hier in de nieuwe kleuren. And here in the new livery. Und hier in der neuen Farbgebung.
Het van de DB gekochte treinstel 928 505-7 in Luxemburg. The from the DB bought DMU 928 505-7 in Luxembourg. Der von der DB gekaufte VT 928 505-7 in Luxemburg.
De 3002 komt in Luik Guillemins met de IR Liers-Luxemburg. The 3002 hauls in Liège Guillemins the IR Liers-Luxembourg. Die 3002 hat in Lüttich Guillemins den IR Liers-Luxemburg im Schlepp.
Het verleden in Luik Guillemins met de 1603. The past in Liège Guillemins with the 1603. Die Vergangenheit in Lüttich Guillemins mit der 1603.
De 3019 in Gouvy met NMBS rijtuigen. The 3019 in Gouvy with Belgian carriages. Die 3019 in Gouvy mit SNCB Wagen.
De 2205 - 2208 en 2206 in de tuin van Luxemburg. The 2205 - 2208 and the 2206 in the yard of Luxembourg. Der 2205 - 2208 und der 2206 in der Abstellgruppe vom Luxemburger Bahnhof.
Totaal verschillend: 3019 en 4010 in Luxemburg. Totaly different: 3019 and 4010 in Luxembourg. Total verschieden: 3019 und 4010 in Luxemburg.
Een van de SNCF overgenomen Corail rijtuig in Luxemburg. One of the Corail carriages who were taken over from the SNCF in Luxembourg. Einer der von der SNCF übernommenen Corail Wagen in Luxemburg.
De trein naar Kleinbettingen wordt nu gevormd door dubbeldekkers met de 3012. The train to Kleinbettingen is now formed by doubledecker carriages with the 3012. Der Zug nach Kleinbettingen wird jetzt geformt aus Doppelstockwagen mit der 3012.
De 3613 en de 1604 in Luxemburg. The 3613 and the 1604 in Luxembourg. Die 3613 und die 1604 in Luxemburg.
De 2009 in Athus (B) met het oude CFL logo. The 2009 in Athus (B) with the old CFL logo. Der 2009 in Athus (B) mit dem alten CFL Logo.
De 2009, met het actuele logo, wacht in Wasserbillig op het vertrek naar Luxemburg. The 2009, with the actually logo, is in Wasserbillig waiting for the departure to Luxembourg. Der 2009, mit dem aktuellen Logo, wartet in Wasserbillig auf die Abfahrt nach Luxemburg.
2202 vetrekt uit het Franse Thionville op weg naar Nancy. 2202 is departing from the French city of Thionville. The EMU is heading for Nancy. 2202 fährt aus dem französischen Thionville ab auf dem Weg nach Nancy.
Ondanks dat alle locs van de nieuwe serie 4000 zijn afgeleverd heeft de CFL toch weer extra locs gehuurd, zoals de 185 524-6 die zonder CFL logo's door Esch sur Alzette komt. In spite of the fact that all the new locos class 4000 are delivered has the CFL rented some extra locos, like the 185 524-6 who passes Esch sur Alzette without CFL logo's on it. Nachdem alle Loks der neuen Baureihe 4000 geliefert sind mietet die CFL doch noch extra Loks, so wie hier die 185 524-6 die durch Esch sur Alzette fährt ohne CFL Logo's.
De moderne CFL in beeld met de 3007 en de 4011 in Luxemburg. The modern CFL in the picture with the 3007 and the 4011 in Luxembourg. Die moderne CFL im Bild mit der 3007 und der 4011 in Luxemburg.
Het Vélos rijtuig in de oude kleuren achter de nieuwe dubbeldekkers in Luxemburg. The Vélos carriage in the old colours behind the new doubledeckers in Luxembourg. Der Vélos Fahrradwagen hinter den neuen Doppelstockwagen in Luxemburg.
De oude 804 doet ook haar best met de nieuwe rijtuigen in Luxemburg. The old 804 is doing her best by shunting the new carriages in Luxembourg. Die alte 804 ist noch Gut drauf vor den neuen Wagen in Luxemburg.
De 4016 staat ook klaar om naar Troisvierges te gaan in Luxemburg. The 4016 is also ready to leave for Troisvierges in Luxembourg. Die 4016 steht auch in Luxemburg bereit für die Fahrt nach Troisvierges.
De huurloc 185 524-6 staat in Luxemburg. The rented loco 185 524-6 stands in Luxembourg. Die gemietete Lok 185 524-6 steht in Luxemburg.
Het Rendez-vous rijtuig in de oude kleuren in Luxemburg. The Rendez-vous carriage in the old livery in Luxembourg. Der Rendez-vous Wagen in der alten Farbgebung in Luxemburg.
De 2101 en de 2105 naar Kleinbettingen in Luxemburg. The 2101 and the 2105 to Kleinbettingen in Luxembourg. Der 2101 und der 2105 nach Kleinbettingen in Luxemburg.
4016 is in Ettelbrück op weg naar Wilz. 4016 is in Ettelbrück heading for Wilz. 4016 ist in Ettelbrück unterwegs nach Wilz.
4015 komt met de IR naar Rodange binnen in Esch sur Alzette. 4015 is arriving at Esch sur Alzette hauling the IR to Rodange. 4015 fährt in Esch sur Alzette ein vor dem IR nach Rodange.
De trein naar Troisvierges staat met stuurrijtuig 016 klaar in Luxemburg. The train to Troisvierges including driving trailer 016 is ready in Luxembourg. Der Wendezug nach Troisvierges mit Steuerwagen 016 steht Fertig in Luxemburg.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern des Bildes
De 3003 bij aankomst in Luik Guillemins. The 3003 at the arrival in Liège Guillemins. Die 3003 bei der Einfahrt in Lüttich Guillemins.
De 2307 heeft nu groene vlakken voor de fiets gedeeltes in de trein. The 2307 now has green areas for the bicycle sections of the train. Der 2307 hat jetzt grüne Kennzeichnungen für die Fahrradstellplätze im Zug.
De 2308 is op weg naar Luxemburg bij Brühl. The 2308 is bound to Luxembourg near Brühl. Der 2308 ist nach Luxemburg unterwegs in der Nähe von Brühl.
De 3016 in het moderne station Luik Guillemins. The 3016 in the modern station of Liège Guillemins. Die 3016 im modernen Bahnhof Lüttich Guillemins.
De 2306 en de DB Regio Süwex 429 123 komen in Koblenz Hbf binnen. The 2306 and the DB Regio Süwex 429 123 are arriving at Koblenz Hbf. Der 2306 und der DB Regio Süwex 429 123 fahren in Koblenz Hbf ein.
Xxx Xxx Xxx
Reclame voor de dagelijkse verbinding Düsseldorf - Luxemburg op de 2303. Advertisement for the daily connection Düsseldorf - Luxembourg on the 2303. Werbung für die tägliche Verbindung Düsseldorf - Luxemburg auf dem 2303.
CFL
De 2303 op weg naar Düsseldorf in Keulen Messe Deutz. The 2303 bound to Düsseldorf in Cologne Messe Deutz. Der 2303 auf der Fahrt nach Düsseldorf in Köln Messe Deutz.