Deze loc heeft weer de originele kleurstelling. This loco is back in the original livery. Die Lok ist wieder in der original Farbgebung.
De locserie had de bijnaam “strijkijzers”. The locomotive series was nicknamed "Flatirons". Die Lokomotivserie erhielt den Spitznamen "Bügeleisen".
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De museumloc BB-3608. The museumlocomotive BB-3608. Die Museumslok BB-3608.
De 9124 792 is eveneens van CFL Infra en is gebouwd door Plasser & Theurer. The 9124 792 is also from CFL Infra and was built by Plasser & Theurer. Der 9124 792 ist ebenfalls von CFL Infra und wurde von Plasser & Theurer gebaut.
Ze zijn in 1958 - 1960 gebouwd bij Matériel de traction électrique (MTE) en Schneider-Westinghouse. They were built in 1958 - 1960 by Matériel de traction électrique (MTE) and Schneider-Westinghouse. Sie wurden 1958 - 1960 von Matériel de traction électrique (MTE) und Schneider-Westinghouse gebaut.
Drie loc families naast elkaar met de BB-3608, de 3011 en de 4007. Three locomotive families side by side with the BB-3608, the 3011 and the 4007. Drei Lokfamilien nebeneinander mit der BB-3608, der 3011 und der 4007.
Modern materieel in onderhoud. Modern rolling stock under maintenance. Modernes Rollmaterial in der Wartung.
De 731 van CFL Infra krijgt de wielen af gedraaid. The 731 of CFL Infra gets the wheels turned off. Der 731 von CFL Infra bekommt die Räder abgedreht.
De 3011 uit 1999 is gebouwd bij Alstom in Belfort. The 3011 from 1999 was built by Alstom in Belfort. Die 3011 wurde in 1999 bei Alstom in Belfort gebaut.
De CFL serie 3000 is gelijk aan de NMBS HLE 13. The CFL 3000 series is the same as the NMBS HLE 13. Die CFL Baureihe 3000 ist Baugleich wie die SNCB HLE 13.
De 1604 met de ijspegel roosters voor de cabine ramen. The 1604 with the icicle grilles for the cabin windows. Die 1604 mit den Eiszapfengittern für die Kabinenfenster.
De 1806 staat voor de 1604. Deze locs waren de ruggegraat van de CFL. The 1806 stands for the 1604. These locomotives were the backbone of the CFL. Die 1806 steht für die 1604. Diese Lokomotiven waren das Rückgrat der CFL.
Deze 6-asser draagt het CFL logo uit 1963. This 6-axle vehicle bears the 1963 CFL logo. Dieses 6-achsige Fahrzeug trägt das CFL-Logo von 1963.
De loc is gebouwd door La Brugeoise et Nivelles in België. The locomotive was built by La Brugeoise et Nivelles in Belgium. Die Lokomotive wurde von La Brugeoise et Nivelles in Belgien gebaut.
De stoomtractie was vertegenwoordigd door de 5519. Steam traction was represented by the 5519. Die Dampftraktion wurde durch die 5519 repräsentiert.
Museum motorwagen Z 105 uit 1949 van De Dietrich. Museum motor car Z 105 from 1949 of De Dietrich. Museums VT Z 105 von 1949 von De Dietrich.
De 2314 is in zijn geheel opgevijzeld. The 2314 has been jacked up in its entirety. Der 2314 wurde komplett aufgebockt.
De 4007 is een Traxx van Bombardier. De loc is in Kassel gebouwd. The 4007 is a Bombardier Traxx. The locomotive was built in Kassel. Die 4007 ist eine Bombardier Traxx. Die Lokomotive wurde in Kassel gebaut.
De 4007 staat klaar voor de volgende onderhoudsbeurt. The 4007 is ready for the next maintenance. Die 4007 ist bereit für die nächste Wartung.
De 2314 is een Stadler Kiss en is gebouwd bij Stadler Pankow. The 2314 is a Stadler Kiss and was built at Stadler Pankow. Der 2314 ist ein Stadler Kiss und wurde bei Stadler Pankow gebaut.
75 Jaar CFL
In 2021 bestond de Chemins de Fer Luxembourgeois 75 jaar en dat werd gevierd met open dagen op 26 en 27 september in de nieuwe werkplaats in Luxemburg
In 2021 the Chemins de Fer Luxembourgeois celebrated 75 years with open days on 26 and 27 September in the new workshop in Luxembourg 2021 feierten die Chemins de Fer Luxembourgeois ihr 75-jähriges Bestehen mit Tagen der offenen Tür am 26. und 27. September in der neuen Werkstatt in Luxemburg