De 1009 rangeert in Padborg. The 1009 is shunting in Padborg. Die 1009 rangiert in Padborg.
De loc heeft te lijden gehad van de graffiti. The loco is suffering from the graffiti. Die Lok hat gelitten vom Graffiti.
Aan deze kant is de 1009 compleet met nummer en naam. On this side is the 1009 complete with number and name. An dieser Seite ist die 1009 komplett mit Nummer und Name.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern