De 145-CL 203 rijdt met een Fiat trein door Kohlscheid op weg naar Aachen West. The 145-CL 203 is hauling a Fiat train through Kohlscheid to Aachen West. Die 145-CL 203 schleppt einen Fiat Zug durch Kohlscheid nach Aachen West.
Niet alle Crossrail locs zijn herkenbaar als Crossrail loc, zo ook deze 145-CL 005, eveneens met een Fiat trein in Herzogenrath. Not all the Crossrail locos are not recognizable as a Crossrail loco, like this one. This 145-CL 005 hauls also a Fiat train through Herzogenrath. Nicht alle Loks von Crossrail sind als Crossrail Loks zu erkennen, so wie diese 145-CL 005, auch vor einem Fiat Zug, bei der Durchfahrt von Herzogenrath.
De 186-150 hier in Aken West, een voormalige Captrain loc, rijdt nu voor Crossrail. The 186-150 here in Aachen West is a former Captrain loco, but she's now in service at Crossrail. Die 186-150, hier in Aachen West, ist eine ehemalige Captrain Lok. Sie Fährt jetzt für Crossrail.
De 185 581-6 in de Ewals Cargo Care uitvoering passeert hier in Herzogenrath. The 185 581-6 in the Ewals Cargo care livery is passing here through Herzogenrath. Die 185 581-6 mit der Ewals Cargo Care Beschriftung fährt hier durch Herzogenrath.
De 185 579-0 komt als losse loc door Herzogenrath. The 185 579-0 passes Herzogenrath as single loco. Die 185 579-0 fährt als einzelne Lok durch Herzogenrath.
De 185 579-0 is op weg van Krefeld naar Aachen West. The 185 579-0 is on her way from Krefeld to Aachen West. Die 185 579-0 ist unterwegs von Krefeld nach Aachen West.
De 436 111-9 en de 436 115-0 hebben bijna de bestemming, rangeerstation Muttenz, bereikt hier in Pratteln. The 436 111-9 and the 436 115-0 have almost reached their destination, shunting yard Muttenz, and they are here in Pratteln. Die 436 111-9 und die 436 115-0 haben fast iht Ziel, der Güterbahnhof Muttenz,erreicht hier in Pratteln.
De 185 581-6 met Ewals reclame komt door Pratteln. The 185 581-6 with Ewals vinyls passes Pratteln. Die 185 581-6 mit Ewals Werbung fährt durch Pratteln.
De DE 6308 is weer terug na schadeherstel bij de DB in Cottbus. Ze rijdt hier Aachen West binnen. The DE 6308 is back again after damage repair at the DB in Cottbus. She's arriving here in Aachen West. Die DE 6308 ist wieder zurück nach einer Reparatur bei der DB in Cottbus eines Unfall Schadens. Sie fährt hier in Aachen West ein.
De DE 6308 heeft nu, als enigtse Crossrail Class 66, witte ringen om de front- en sluitseinen. The DE 6308 has, as so far the only Crossrail Class 66, white rings around the front- and rearlights. Die DE 6608 hat, bis jetzt als einzigste Crossrail Class 66, weisse Ringe um den Spitzen- und Schlußlichter.
De DE 6314 staat geparkeerd in een koud Ramskapelle. The DE 6314 is parked in a cold Ramskapelle. Die DE 6314 steht geparkt im kalten Ramskapelle.
De DE 6301 heeft zondagsrust in Montzen. The DE 6301 has sundaysrest in Montzen. Die DE 6301 hat Sontagsruhe in Montzen.
De DE 6302 heeft net het nieuwe Crossrail jasje gekregen en staat hier in Montzen. The DE 6302 has just got the new Crossrail livery and she stays here in Montzen. Die DE 6302 hat gerade die neue Crossrail Farbgebung bekommen und steht hier in Montzen.
De PB 20 is door Crossrail van Ascendos Rail geleased en staat eveneens in Montzen. The PB 20 is leased from Ascendos Rail by Crossrail and she stands also in Montzen. Die PB 20 ist durch Crossrail von Ascendos Rail gemietet und steht auch in Montzen.
436 115-0 en 436 111-9 komen door Pratteln voor een containertrein. 436 115-0 and 436 111-9 are passing Pratteln hauling a containertrain. 436 115-0 und 436 111-9 fahren durch Pratteln voir einem Containerzug.
PB 13 op een materieelshow in Eeklo. PB 13 on a rolling stock show in Eeklo. PB 13 auf einer Fahrzeugschau in Eeklo.
185 596-4 in Koblenz Ehrenbreitstein aan de Rijn. 185 596-4 in Koblenz Ehrenbreitstein along the Rhine. 185 596-4 in Koblenz Ehrenbreitstein entlang des Rheines.
185 581-6 in de Ewals uitvoering in Aachen Hbf. 185 581-6 in the Ewals livery in Aachen Hbf. 185 581-6 in der Ewals Ausführung in Aachen Hbf.
185 578-2 en huurloc 185 576-6 in Pratteln. 185 578-2 and rentloco 185 576-6 in Pratteln. 185 578-2 und Mietlok 185 576-6 in Pratteln.
De 185 595-6 in de nieuwste Crossrail kleurstelling. The 185 595-6 in the newest Crossrail livery. Die 185 595-6 in der neuesten Crossrail Farbgebung.
185 595-6 in een lekker voorjaarszonnetje in Herzogenrath. 185 595-6 in a nice springsun in Herzogenrath. 185 595-6 in der herrlichen Frühlingssonne in Herzogenrath.
De PB 12 heeft net een revisie gehad en staat hier in de nieuwe Crossrail kleuren in Montzen. The PB 12 has just got a grand overhaul and she stands here in the new Crossrail livery in Montzen. Die PB 12 hat eine Hauptuntersuchung bekommen und Sie steht in der neuen Crossrail Farbgebung in Montzen.
De 266 005-8 is geleased van Ascendos Rail en staat hier in Montzen. The 266 005-8 is leased from Ascendos Rail and she stands here in Montzen. Die 266 005-8 is geleased von Ascendos Rail und Sie steht hier in Montzen.
De 145-CL 031 van Alpha Trains is ook al in dienst bij Crossrail en staat hier in Herzogenrath. The 145-CL 031 of Alpha Trains is also in service at Crossrail and she stands here in Herzogenrath. Die 145-CL 031 ist auch shon im Dienste von Crossrail und Sie steht hier in Herzogenrath.
De 185 594-9 heeft sinds kort 2 stroomafnemers minder op haar dak. The 185 594-9 has lost 2 of her pantographes on her roof. Die 185 594-9 hat 2 Stromabnehmer weniger auf ihrem Dach.
Ter vergelijking de nog complete 185 601-2 eveneens in Herzogenrath. For comparison is here the complete 185 601-2 also in Herzogenrath. Zum Vergleich ist hier die noch komplette 185 601-2 in Herzogenrath.
De van Alpha Trains geleasde 145-CL 005 heeft lang voor R4C gereden. The 145-CL 005, leased from Alpha Trains, was a long time in service of R4C. Die von Alpha Trains gemietete 145- CL 005 hat eine lange Zeit für R4C gefahren.
In Montzen heeft een tijdje deze mobiele tankinstallatie gestaan. For a while this mobile refuel installation was standing in Montzen. Diese mobile Tankanlage stand eine Zeit lang in Montzen.
De installatie werd gebruikt om de Class 66 locs te tanken. The installation was used to refuel the Class 66 locos. Die Anlage wurde benutzt um die Class 66 Loks zu tanken.
De 145-CL 014 heeft lange tijd voor HGK gereden. De loc staat hier in Herzogenrath. The 145-CL 014 was a long time in service of HGK.The loco stands here in Herzogenrath. Die 145-CL 014 war lange Zeit im Betrieb bei HGK. Die Lok steht hier in Herzogenrath.
De 145-CL 203, hier in Herzogenrath, reed bij de RBH voordat ze naar Crossrail kwam. The 145-CL 203, here in Herzogenrath, was driven at the RBH before she came into service of Crossrail. Die 145-CL 203, hier in Herzogenrath, fuhr bei der RBH vor Sie bei der Crossrail eingesetzt wurde.
266 005-8 heeft een revisie gehad bij de HGK in Brühl-Vochem. Ze staat hier in Montzen. 266 005-8 has gotten a grand overhaul at the HGK in Brühl-Vochem. She stands here in Montzen. Die 266 005-8 hat eine Hauptuntersuchung bekommen bei der HGK in Brühl-Vochem. Sie steht hier in Montzen.
Locshow in Herzogenrath met de 185 580-8, 185 527-9 en de 145-CL 014. Locoshow in Herzogenrath with the 185 580-8, 185 527-9 and the 145-CL 014. Lokshow in Herzogenrath mit der 185 580-8, 185 527-9 und der 145-CL 014.
Ook in Montzen een Crossrail show met DE 6309, DE 6302, 266 026-4 en 266 005-8. In Montzen is also a Crossrail show with DE 6309, DE 6302, 266 026-4 and 266 005-8. In Montzen gibt es auch eine Crossrail Show mit DE 6309, DE 6302, 266 026-4 und 266 005-8.
Class 66 ontmoeting in Ramskapelle bij Zeebrugge met de PB18, EU08 en de DE 6301. Class 66 meeting in Ramskapelle near Zeebrugge with the PB18, EU08 and the DE 6301. Class 66 Treff in Ramskapelle bei Zeebrügge mit der PB18, EU08 und der DE 6301.
185 599-8 wacht in Salzburg Hbf op het vertrek met een lege autotrein naar Aachen West. De trein gaat verder naar België via Montzen. 185 599-8 waits in Salzburg Hbf on the departure to Aachen West hauling an empty cartrain. The destination of the train is Belgium via Montzen. 185 599-8 wartet in Slazburg Hbf auf die Abfahrt nach Aachen West mit einem leeren Autozug. Der Zug fährt noch weiter nach Belgien über Montzen.
De 185 600-4 staat in Herzogenrath. The 185 600-4 stands in Herzogenrath. Die 185 600-4 steht in Herzogenrath.
De PB18 en de MRCE 653-09 in Montzen. The PB18 and the MRCE 653-09 in Montzen. Die PB18 und die MRCE 653-09 in Montzen.
MRCE 653-09 naast de mobiele tankplaat in Montzen. MRCE 653-09 next to the mobile gasoil station in Montzen. MRCE 653-09 neben der mobilen Tankstelle in Montzen.
185 591-5 komt vanuit Kohlscheid in Herzogenrath binnen gereden. 185 591-5 is arriving in Herzogenrath coming from Kohlscheid. 185 591-5 fährt aus Kohlscheid kommend in Herzogenrath ein.
De 185 580-8 komt hier in Keulen West met de Ewals trein en de bestemming is Aachen West. The 185 580-8 is here in Cologne West hauling the Ewals train and the destination is Aachen West. Die 185 580-8 ist hier in Köln West vor dem Ewals Zug und das Ziel ist Aachen West.
185 578-2 vertrekt uit Herzogenrath naar Aachen West. 185 578-2 is departing from Herzogenrath to Aachen West. 185 578-2 fährt aus Herzogenrath ab nach Aachen West.
De 185 535-2 rijdt naar Zwitserland en ze passeert hier Keulen West. The 185 535-2 is heading for Switzerland and she passes here Cologne West. Die 185 535-2 ist zur Schweiz unterwegs und Sie fährt hier durch Köln West.
De 185 535-2 is door Crossrail van BLS Cargo overgenomen. The 185 535-2 is taken over from BLS Cargo by Crossrail. Die 185 535-2 ist duch Crossrail von der BLS Cargo übernommen.
185 581-6 in de Ewals uitvoering in Herzogenrath. 185 581-6 in the Ewals livery in Herzogenrath. 185 581-6 in der Ewals Ausführung in Herzogenrath.
De DE 6309 en de DE 6307 in de bocht van Ekeren bij Antwerpen Noorderdokken. The DE 6309 and the DE 6307 in the curve of Ekeren near Antwerp Noorderdokken. Die DE 6309 und die DE 6307 in der Kurve von Ekeren bei Antwerpen Noorderdokken.
185 595-6 rijdt door Koblenz Lützel. 185 595-6 passes Koblenz Lützel. 185 595-6 fährt durch Koblenz Lützel.
De DE 6309 staat in Ramskapelle bij Zeebrugge. The DE 6309 stands in Ramskapelle near Zeebrugge. Die DE 6309 steht in Ramskapelle bei Zeebrügge.
De imposante DE 6309 van opzij gezien. The impressive DE 6309 seen from the side. Die eindrucksvolle DE 6309 von der Seite gesehen.
De 185 527-9 en de 185 593-1 in de regen in Herzogenrath. The 185 527-9 and the 185 593-1 in the rain in Herzogenrath. Die 185 527-9 und die 185 593-1 im Regen in Herzogenrath.
De nieuwe DE 6310 F van CrossRail staat in de Botlek in Rotterdam te wachten op de reis naar NedTrain in Tilburg, waar nog onderdelen in de loc gebouwd worden. The new DE 6310 F of CrossRail is waiting in the Botlek in Rotterdam for her journey to NedTrain in Tilburg, where several parts are going to build into the loco. Die neue DE 6310 F von CrossRail wartet in der Botlek in Rotterdam auf ihre Reise nach NedTrain in Tilburg, wo noch einige Teile in der Lok eingebaut werden.
De DE 6301 verlaat als losse loc Montzen op weg naar Aachen West. The DE 6301 is leaving Montzen as single loco to Aachen West. Die DE 6301 fährt aus Montzen ab als Lz nach Aachen West.
De bovenleiding richting Aachen is al klaar. The construction of the catenary in the direction of Aachen is already finished. Die Oberleitung in Richtung Aachen ist schon fertig.
De DLC PB19 is bij Remersdael op weg van Antwerpen naar Ludwigshafen. The DLC PB19 is near Remersdael heading for Ludwigshafen coming from Antwerp. Die DLC PB19 ist bei Remersdael unterwegs von Antwerpen nach Ludwigshafen.
De SBB Cargo loc 482 014-8 is verhuurd aan DLC en komt hier door Aachen Hbf. The SBB Cargo loco 482 014-8 is rented by DLC and she's passing Aachen Hbf. Die SBB Cargo Lok 482 014-8 ist vermietet an DLC und fährt hier durch Aachen Hbf.
Dat Ewals een grote klant is van Crossrail is te zien op de 185 581-6. You can see that Ewals is a big client of Crossrail on the 185 581-6. An der 185 581-6 ist deutlich zu sehen dass Ewals ein großer Kunde für Crossrail ist.
DE 6304 rangeert in Aachen West. DE 6304 is shunting in Aachen West. DE 6304 rangiert in Aachen West.
De zwarte 185 567-5 staat op zondag in Herzogenrath geparkeerd. The black 185 567-5 is on sunday parked in Herzogenrath. Die schwarze 185 567-5 steht am Sonntag in Herzogenrath geparkt.
De 185 600-4 en de 185 590-7 bij het vallen van de avond in Herzogenrath. The 185 600-4 and the 185 590-7 at sunset in Herzogenrath. Die 185 600-4 und die 185 590-7 beim Anfang des Abends in Herzogenrath.
De PB20 is in Heerlen op weg naar Antwerpen via Weert en de IJzeren Rijn. The PB20 is in Heerlen heading for Antwerp via Weert and the Iron Rhine. Die PB20 ist in Heerlen unterwegs nach Antwerpen über Weert und den Eisernen Rhein.
De 482 014-8 in de ondergaande voorjaarszon in Aachen Hbf. The 482 014-8 at the spring sunset in Aachen Hbf. Die 482 014-8 beim Untergang der Frühjahrssonne in Aachen Hbf.
De ER7 maakt een korte stop in Almelo. The ER7 is making a short stop in Almelo. Die ER7 macht einen kurzen Halt in Almelo.
185 591-5 in Herzogenrath. 185 591-5 in Herzogenrath. 185 591-5 in Herzogenrath.
PB14 heeft deze keer geen containertrein aan de haak in Aachen Hbf. PB14 isn't hauling a containertrain this time in Aachen Hbf. PB14 hat dieses Mal keinen Kontainerzug am Haken in Aachen Hbf.
De 185 591-5 in een mooie Crossrail kleurstelling in Herzogenrath. The 185 591-5 in a beautiful Crossrail livery in Herzogenrath. Die 185 591-5 in einer schönen Crossrail Farbgebung in Herzogenrath.
De grijze 185 580-8 staat eveneens in Herzogenrath. The grey 185 580-8 is also standing in Herzogenrath. Die graue 185 580-8 steht auch in Herzogenrath.
De PB15 komt in Aachen West binnen vanuit Antwerpen. The PB15 is arriving from Antwerp in Aachen West. Die PB15 fährt aus Antwerpen ein in Aachen West.
De 185 594-9 en 185 591-5 hebben zondagsrust in Herzogenrath. The 185 594-9 and 185 591-5 are enjoying their sundayrest in Herzogenrath. Die 185 594-9 und die 185 591-5 genießen ihre Sonntagsruhe in Herzogenrath.
De DE 6302 komt uit Ludwigshafen door Eilendorf. The DE 6302 is coming from Ludwigshafen through Eilendorf. Die DE 6302 kommt aus Ludwigshafen bei der Durchfahrt in Eilendorf.
185 592-3 komt door Koblenz Hbf en de trein is op weg naar Aachen West. 185 592-3 is passing Koblenz Hbf and the train is heading for Aachen West. 185 592-3 fährt durch Koblenz Hbf und der Zug ist unterwegs nach Aachen West.
De 185 594-9 is pas afgeleverd en ziet nog spik en span uit. The 185 594-9 is just coming out of the factory and she looks still brandnew. Die 185 594-9 ist gerade abgeliefert und Sie sieht noch Nagelneu aus.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De E 186 903 al met het houderkenmerk BLSC in het NVR nummer in Oberhausen West. The E 186 903 already with the keeper marking BLSC in the NVR number in Oberhausen West. Die E 186 903 schon mit den Halterkürzel BLSC in der NVR Nummer in Oberhausen West.
De DE 6310 met de het Europees logo in Hegelsom. The DE 6310 with the European Logo in Hegelsom. Die DE 6310 mit dem Europäischen Logo in Hegelsom.
De 186 438-8 met LED lampen en Corssrail op de zijkant in Aachen West. The 186 438-8 with LED lights and Crossrail on the side in Aachen West. Die 186 438-8 mit LED Lampen und Crossrail auf der Seite in Aachen West.
De 186 150-9 nu met rode balk tussen de front- en sluitseinen. The 186 150-9 now with red bar between the front and tail lights. Die 186 150-9 jetzt mit rotem Balken zwischen Spitzen- und Schlußlicht.
Daarentegen heeft de 186 905-6 de oude Crossrail bestickering. On the other hand, the 186 905-6 has the old Crossrail stickers. Im Gegensatz hat die 186 905-6 die alte Crossrail Beschriftung.
De 186 909-4 zonder bestickering in Venlo. The 186 909-4 without any vinyls in Venlo. Die 186 909-4 ohne Beschriftung in Venlo.
Men is begonnen de 185 595-6 te ontstickeren. One has started to decalcified the 185 595-6. Man hat angefangen die 185 595-6 zu entkleben.
De 186 904-9 ziet er zeer schoon uit. The 186 904-9 lokks very clean. Die 186 904-9 sieht sehr sauber aus.
De DE 6309 komt door Hasselt gereden op weg naar Aachen West. The DE 6309 passes through Hasselt bound to Aachen West. Die DE 6309 fährt durch Hasselt auf der Fahrt nach Aachen West.
De 185 599-8 en 185 596-4 in Aachen West. Zie het verschil in huisstijlen. The 185 599-8 and 185 596-4 in Aachen West. Look to the different liveries. Die 185 599-8 en 185 596-4 in Aachen West. Achte auf die Unterschiede in den Firmenfarben.
De 186 904-9 heeft de in Italië verplichte code D-XR op de front. The 186 904-9 has the code D-XR required in Italy on the front. Die 186 904-9 hat auf der Vorderseite den in Italien vorgeschriebenen Code D-XR.
De 185 687-1 in Aachen West. De vorige huurder van de loc was HSL Logistik. The 185 687-1 in Aachen West. The the previous tenant was HSL Logistik. Die 185 687-1 in Aachen West. Der vorherige Mieter war die HSL Logistik.
BLS Cargo is de nieuwe eigenaar van Crossrail, dat wel als merk blijft bestaan. BLS Cargo is the new owner of Crossrail, that will continue to exist as a brand. BLS Cargo ist der neue Eigentümer von Crossrail, das als Marke bestehen bleibt.
De E 186 187-1 is geleased van Railpool. The E 186 187-1 is leased from Railpool. Die E 186 187-1 ist geleased von Railpool.
De E 186 187-1 eveneens voorzien van Crossrail bestickering in Aachen West. The E 186 187-1 has also the Crossrail vinyls in Aachen West. Die E 186 187-1 trägt auch die Crossrail Beschriftung in Aachen West.
De ES 64 U2 - 065 met de LKW Walter trein in Aachen West. The ES 64 U2 - 065 hauls the LKW Walter train in Aachen West. Die ES 64 U2 - 065 vor dem LKW Walter Zug in Aachen West.
De voormalige Bosporus Sprinter ES 64 U2 - 065 met Crossrail bestickering in Aachen West. The former Bosporus Sprinter ES 64 U2 - 065 with Crossrail vinyls in Aachen West. Der ehemalige Bosporus Sprinter ES 64 u2 - 065 mit Crossrail Beschriftung in Aachen West.
De Vectron X4 E - 714 in Venlo met BLS Cargo en Crossrail bestickering. The Vectron X4 E - 714 in Venlo with BLS Cargo and Crossrail vinyls. Der Vectron X4 E -714 in Venlo mit BLS Cargo und Crossrail Beschriftung.