1322 en 1801 1322 and 1801 1322 und 1801
08504
Thalys neuzen ter reparatie. Thalys noses for repair. Thalys Nasen zur Reparatur.
1315 en Infrabel 6255 1315 and Infrabel 6255 1315 und Infrabel 6255
1349
2148 op het schuifplateau. 2148 on the sliding tray. 2148 auf der Schiebebühne.
De cabine van de 2149. The cabine of the 2149. Die Kabine der 2149.
2713 tijdens de revisie. 2713 during the grand overhaul. 2713 während der Hauptuntersuchung.
1354
De cabines van de 2722. The cabines of the 2722. Die Führerstände der 2722.
De stuurtafel van de 2725. The control table of the 2725. Das Fahrerpult der 2725.
2738 en 1349 2738 and 1349 2738 und 1349
De 2748 zweeft boven de 1354. The 2748 floats above the 1354. Die 2748 schwebt über der 1354.
De 2748 in de takels. The 2748 in the tackles. Die 2748 in den Hebezügen.
De kraan kan 110 ton optillen. The crane can lift 110 tons. Der Kran kann 110 Tonnen heben.
Een draaistel van een HLE 13. The bogie of a class 13 loco. Das Drehgestell einer Lok der Baureihe 13.
4131 wacht op zijn schadeherstel. 4131 is waiting for its repair. 4131 warte auf seiner Reparatur.
De 4154 is pas hersteld van botsschade. The 4154 has just recovered from crash damage. Der 4154 ist gerade repariert von einem Unfallschaden.
De 5204 in een slechte toestand. The 5204 in a bad shape. Die 5204 in einem schlechten Zustand.
Een neus van een Eurostar voor reparatie. A nose of an Eurostar for repair. Die Nase eines Eurostars zur Instandsetzung.
Infrabel 6255
7747 en 7805 7747 and 7805 7747 und 7805
Rangeerloc 8218 Shunter 8218 Rangierlok 8218
Tot slot de 9206 als monument voor de werkplaats. Finaly the 9206 as a monument in front of the workshop. Zum Schluß die 9206 als Denkmal vor dem Ausbesserungswerk.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De 4164 vertrekt naar Namen en rechts staat de 9206. The 4164 is leaving for Namur and on the right is the 9206. Der 4164 fährt nach Namur ab und rechts steht die 9206.