De 111 111 was de eerste 111 die de fabriek verliet in het oranje-grijs. The 111 111 was the first 111 to leave the factory in orange-grey. Die 111 111 war der erste 111, die das Herstellerwerk in Orange-Grau verließ.
De 111 212-7 'Loreley' in Mönchengladbach Hbf. De lok zou haar eerste rit in deze kleurstelling vanuit Mönchengladbach naar Münster maken. Bij het rangeren bleek de lok maar nog in één richting rijvaardig was. s' Nachts is de lok naar het Bw Dortmund gesleept. The 111 212-7 'Loreley' in Monchengladbach Hbf. The locomotive would make its first ride in this livery from Mönchengladbach to Münster. When shunting, the locomotive was only drivable in one direction. At night the locomotive was towed to the Bw Dortmund. Die 111 212-7 'Loreley' in Mönchengladbach Hbf. In dieser Lackierung sollte die Lokomotive ihre erste Fahrt von Mönchengladbach nach Münster machen. Beim Rangieren war die Lokomotive nur in eine Richtung fahrbar. Nachts wurde die Lokomotive zum Bw Dortmund geschleppt.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De 111 067 met schaar- stroomafnemers in Herzogenrath. The 111 067 with shear pantographs in Herzogenrath. Die 111 067 mit Scherenstromabnehmern in Herzogenrath.
De 218 460 (Conny) in München-Heimeranplatz. De 218 460 is eigendom van de Westfrankenbahn maar wordt via DB-Gebrauchtzug regelmatig verhuurd. The 218 460 (Conny) in Munich-Heimeranplatz. The 218 460 is owned by the Westfrankenbahn but is regularly rented out via DB-Gebrauchtzug. Die 218 460 (Conny) in München-Heimeranplatz. Die 218 460 ist Eigentum der Westfrankenbahn, wird aber regelmäßig über DB-Gebrauchtzug vermietet.
De 111 174 in het blauw-beige. De lok heeft deze kleurstelling nooit eerder gehad. Ze werd in het oranje-grijs geleverd. The 111 174 in blue-beige. The locomotive has never had this color scheme before. She was delivered in orange-grey. Die 111 174 in Blau-Beige. Diese Farbgebung hatte die Lokomotive noch nie. Geliefert wurde Sie in orange-grau.
De 111 074 in Herzogenrath. De lok is voorzien van de slogan van DB- Gebrachtzug ‘Miete oder kaufe mich’. The 111 074 in Herzogenrath. The locomotive bears the DB-Gebrachtzug slogan 'Miete oder kaufe mich'. Die 111 074 in Herzogenrath. Die Lokomotive trägt den DB-Gebrachtzug- Slogan „Miete oder kaufe mich“.
Weer de 111 074, nu in Kleinenbroich. De lok heeft de Touristikzug kleurstelling en de naam Hilde gekregen. Again the 111 074, now in Kleinenbroich. The locomotive has been given the Touristikzug color scheme and the name Hilde. Wieder die 111 074, jetzt in Kleinenbroich. Die Lokomotive hat die Touristikzug- Farbgebung und den Namen Hilde erhalten.
De 218 443 (Donna), 111 074 (Hilde) en 111 197. De eerste rit van de 218 443, welke bij de CentralBahn in Mönchengladbach in de DB-Touristikzug kleurstelling is gespoten, was een overbrengingsrit van de defect geraakte 111 074 van Mönchengladbach Dortmund. Vanuit Dortmund reed de 218 443 als losse lok door Bremen waar deze de komende weken een grote onderhoudsbeurt zal krijgen. The 218 443 (Donna), 111 074 (Hilde) and 111 197. The first run of the 218 443, which was painted in the DB-Touristikzug livery at the CentralBahn in Mönchengladbach, was a transfer run of the broken down 111 074 from Mönchengladbach Dortmund. From Dortmund the 218 443 drove as a single locomotive through Bremen where it will receive a major overhaul in the coming weeks. Die 218 443 (Donna), 111 074 (Hilde) und 111 197. Die erste Fahrt der 218 443, die in der Lackierung des DB-Touristikzuges bei der CentralBahn in Mönchengladbach lackiert wurde, war eine Überführungsfahrt der ausgefallenen 111 074 aus MönchengladbachDortmund. Von Dortmund fuhr die 218 443 als Einzellok durch Bremen, wo sie in den kommenden Wochen einer Generalüberholung unterzogen wird.
De 111 111 in Düsseldorf Hbf. De S-Bahn kleurstelling bestaat uit ‘Kieselgrau RAL 7032’ en ‘Reinorange RAL 2004’. The 111 111 in Duesseldorf Hbf. The S- Bahn color scheme consists of 'Kieselgrau RAL 7032' and 'Reinorange RAL 2004'. Die 111 111 in Düsseldorf Hbf. Die Farbgebung der S-Bahn besteht aus „Kieselgrau RAL 7032“ und „Reinorange RAL 2004“.
De 112 139 in Oberhausen-Sterkrade. De lok is in de ‘Orientrot’ kleurstelling teruggebracht. The 112 139 in Oberhausen-Sterkrade. The locomotive has been brought back in the 'Orientrot' livery. Die 112 139 in Oberhausen-Sterkrade. Die Lokomotive wurde in der 'Orientrot'- Lackierung zurückgebracht.
De 111 174 in haar mooie nieuwe jasje in Herzogenrath. The 111 174 in her beautiful new jacket in Herzogenrath. Die 111 174 in ihrer wunderschönes neues Gewand in Herzogenrath.
De 111 174 in Düsseldorf-Hamm. De lok rijdt hier in de RE 4 omloop. The 111 174 in Düsseldorf-Hamm. The locomotive runs here the RE 4. Die 111 174 in Düsseldorf-Hamm. Die Lokomotive fährt hier im RE 4 Umlaufplan.
De 111 067 bij Hofstadt. The 111 067 near Hofstadt. Die 111 067 in der Nähe von Hofstadt.
De 111 111 in Düsseldorf Hbf. De lok levert de tractie voor de RE 3 versterkingstrein. The 111 111 in Düsseldorf Hbf. The locomotive provides the traction for the RE 3 reinforcement train. Die 111 111 in Düsseldorf Hbf. Die Lokomotive liefert die Traktion für den RE 3 Verstärker.
Deze dubbeldeks-stam in Oberhausen Hbf reed in de zomer van 2021 enkele weken de versterkingstreinen op de lijn RE 3 in NRW. In the summer of 2021, this double-deck rake in Oberhausen Hbf ran the reinforcement trains for several weeks on the line RE 3 in NRW. Dieser Doppelstockzug in Oberhausen Hbf fuhr im Sommer 2021 mehrere Wochen lang die Verstärkungszüge auf der Linie RE 3 in NRW.
De sticker met de tekst ‘Damit alles in Bewegung bleibt. Ein Fahrzeug von Db- Gebrauchtzug.de im Einsatz. The sticker with the text 'Damit Alles in Bewegung bleibt. Ein Fahrzeug von Db- Gebrauchtzug.de im Einsatz. Der Aufkleber mit dem Text „Damit Alles in Bewegung bleibt. Ein Fahrzeug von Db-Gebrauchtzug.de im Einsatz.
Bochum Hbf. Opvallend is dat de sticker aan deze kant van het stuurstandrijtuig links beneden is geplakt en niet tussen de ramen zoals aan de andere kant. Bochum Hbf. It is striking that the sticker is pasted on this side of the control car at the bottom left and not between the windows as on the other side. Bochum Hbf. Auffallend ist, dass der Aufkleber auf dieser Seite des Steuerwagens unten links aufgeklebt ist und nicht wie auf der anderen Seite zwischen den Fenstern.
De 143 250 in Oberhausen. De lok is in de klassieke DR kleurstelling gespoten en was op dat moment verhuurd aan Salzland-Rail. The 143 250 in Oberhausen. The locomotive was painted in the classic DR color scheme and was leased to Salzland-Rail at that time. Die 143 250 in Oberhausen. Die Lokomotive war in klassischer DR-Farbgebung lackiert und damals an die Salzland-Bahn vermietet.
De 143 326 in Bochum Hbf. Deze zeer aparte combinatie bestaande uit voormalig DR materieel reed als ‘Ersatzzug’ op de verbinding RB 46 (Bochum Hbf – Gelsenkirchen Hbf). The 143 326 in Bochum Hbf. This very special combination consisting of former DR equipment drove as 'Ersatzzug' on the connection RB 46 (Bochum Hbf – Gelsenkirchen Hbf). Die 143 326 in Bochum Hbf. Diese ganz besondere Kombination aus ehemaligen DR-Geräten verkehrte als Ersatzzug auf der Verbindung RB 46 (Bochum Hbf – Gelsenkirchen Hbf).
111 143 in Bornheim. De loc wordt door National Express ingezet op de RB 48. De 111 143 is één van de zeven 111’ers welke momenteel in het materieelpark van DB-Gebrauchtzug is opgenomen. 111 143 in Bornheim. The locomotive is used by National Express on the RB 48. The 111 143 is one of the seven 111's that is currently included in the rolling stock of DB-Gebrauchtzug. 111 143 Bornheim. Die Lokomotive wird von National Express auf der RB 48 eingesetzt. Die 111 143 ist eine von sieben 111, die derzeit bei DB- Gebrauchtzug im Einsatz sind.
De 111 121 in Bornheim. De lok is gehuurd om tractie te leveren voor de Hetzerahter Partyzug. The 111 121 in Bornheim. The locomotive has been hired to provide traction for the Hetzerahter Partyzug. Die 111 121 in Bornheim. Die Lokomotive wurde für die Traktion des Hetzerahter Partyzuges vermietet.
426 506 in Hagen Hbf. Hier valt op dat het internetadres in het rood is weergegeven, dat is niet op alle stickers bij het DB-Gebrauchtzug materieel het geval. 426 506 in Hagen Hbf. It is noticeable here that the internet address is shown in red, which is not the case on all stickers with the DB- Gebrauchtzug equipment. 426 506 in Hagen Hbf. Auffällig ist hier, dass die Internetadresse rot dargestellt wird, was nicht bei allen Aufklebern der DB-Gebrauchtzug der Fall ist.
426 006 en 426 020 in Hagen Hbf. Beide treinstellen vallen onder DB-gebrauchtzug. De 426 020-4 rijdt echter geheel zonder stickers rond. 426 006 and 426 020 in Hagen Hbf. Both trainsets fall under DB-gebrauchtzug. However, the 426 020-4 drives around without stickers. 426 006 und 426 020 in Hagen Hbf. Beide Triebzüge fallen unter den DB-Gebrauchtzug. Allerdings fährt der 426 020-4 ohne Aufkleber herum.
Een korte dubbeldeks stam in Essen Hbf. Deze vervangende trein reed onder licentie van de CentralBahn. A short double-deck rake in Essen Hbf. This replacement train ran under license from the CentralBahn. Eine kurzer Dostozug in Essen Hbf. Dieser Ersatzzug verkehrte unter Lizenz der CentralBahn.