De laatste Oriëntrode 155 219-9 staat hier in Venlo. The last oriental red colored 155 219-9 stands here in Venlo. Die letzte Orient rote 155 219-9 steht hier in Venlo.
De 151 096-5 met het oude Railion logo voor een kolentrein in Rosenheim. The 151 096-5 with the old Railion logo hauls a coaltrain in Rosenheim. Die 151 096-5 mit altem Railion Logo vor einem Kohlezug in Rosenheim.
De 155 120-9 is in Hamburg Harburg op weg naar de haven van Hamburg. The 155 120-9 is in Hamburg Harburg heading for the port of Hamburg. Die 155 120-9 ist in Hamburg Harburg unterwegs zum Hamburger Hafen.
De 185 356-3 en de 185 256-5 in voorspan door Hamburg Harburg. The 185 356-3 and the 185 256-5 in double traction through Hamburg Harburg. Die 185 356-3 und die 185 256-5 in Doppeltraktion durch Hamburg Harburg.
De 180 015-0 was als losse loc even in Leipzig Hbf. The 180 015-0 was as single loco for a second in Leipzig Hbf. Die 180 015-0 war als Tfzf mal kurz in Leipzig Hbf.
De 180 015-0 is een bi-courante loc en is gebouwd bij Škoda. The 180 015-0 is a bi-courant loco and she's build by Škoda. Die 180 015-0 ist eine Zweifrequenz Lok und Sie ist gebaut bei Škoda.
De 363 677-6 is uitgeleend aan DB Regio hier in Leipzig Hbf. The 363 677-6 is lent to DB Regio here in Leipzig Hbf. Die 363 677-6 ist ausgeliehen an DB Regio hier in Leipzig Hbf.
De 185 141-9 heeft pas een revisie gehad en straalt hier in Berlin Schönefeld Flughafen. The 185 141-9 has just got a grand overhaul and she shines here in Berlin Schönefeld Flughafen. Die 185 141-9 hat gerade eine Hauptuntersuchung bekommen und glänzt hier Berlin Schönefeld Flughafen.
De 152 092-3 ontmoet de 185 141-9 in Berlin Schönefeld Flughafen. The 152 092-3 meets the 185 141-9 in Berlin Schönefeld Flughafen. Die 152 092-3 trifft die 185 141-9 in Berlin Schönefeld Flughafen.
De nieuwe 261 058-2 in Koblenz Lützel. The new 261 058-2 in Koblenz Lützel. Die neue 261 058-2 in Koblenz Lützel.
De 298 334-4 en de 362 582-9 komen door Berlijn Schönefeld Flughafen. The 298 334-4 and the 362 582-9 are passing Berlin Schönefeld Airport. Die 298 334-4 und die 362 582-9 fahren durch Berlin Schönefeld Flughafen.
294 822-2 rangeert in Koblenz Lützel. 294 822-2 is shunting in Koblenz Lützel. 294 822-2 rangiert in Koblenz Lützel.
De nieuwe Voith Gravita 261 033-5 samen met de 295 086-3 in Hamburg Harburg. The new Voith Gravita 261 033-5 together with the 295 086-3 in Hamburg Harburg. Die neue Voith Gravita zusammen mit der 295 086-3 in Hamburg Harburg.
212 323-0 rangeert bij Hamburg Harburg. 212 323-0 is shunting near Hamburg Harburg. 212 323-0 rangiert bei Hamburg Harburg.
152 136-8 in de Albatros uitvoering in Hamburg Harburg. 152 136-8 in the Albatros livery in Hamburg Harburg. 152 136-8 in der Albatros Farbgebung in Hamburg Harburg.
Weer een reclameloc in Hamburg Harburg, nu de 185 152-6. Again a promotional loco in Hamburg Harburg, this time is it the 185 152-6. Wieder eine Werbelok in Hamburg Harburg, dies mal die 185 152-6.
De 145 036-0 is aan DB Regio verhuurd voor de RE4 treinen te rijden. The 145 036-0 is hired by DB Regio for hauling the RE4 trains. Die 145 036-0 ist vermietet an DB Regio um die RE4 Züge zu fahren.
De 145 036-0 en de 145 040-2 met de RE4 in Herzogenrath. The 145 036-0 and the 145 040-2 are hauling the RE4 in Herzogenrath. Die 145 036-0 und die 145 040-2 mit den RE4 in Herzogenrath.
140 423-5, nog steeds in de oude kleur, in Aken West. 140 423-5, still in the old livery, in Aachen West. 140 423-5, noch immer in der alten Farbgebung, in Aachen West.
Evenals de rode zussen 140 003-5 en 140 432-6. Just like the red sisters 140 003-5 and 140 432-6. Genau wie die roten Schwestern 140 003-5 und 140 432-6.
De 145 046-9 is verhuurd aan DB Regio en is hier in Aken Hbf. The 145 046-9 is hired by DB Regio and she's here in Aachen Hbf. Die 145 046-9 ist gemietet durch DB Regio und Sie ist hier in Aachen Hbf.
185 278-9 op een koude decemberavond in Aken West. 185 278-9 on a cold december evening in Aachen West. 185 278-9 an einem kalten Dezember Abend in Aachen West.
185 303-5 en 185 285-4 komen door een regenachtig Düsseldorf-Rath. 185 303-5 and 185 285-4 are passing a rainy Düsseldorf-Rath. 185 303-5 und 185 285-4 fahren durch einem regnerischen Düsseldorf-Rath.
185 195-5 staat in Venlo. 185 195-5 stands in Venlo. 185 195-5 steht in Venlo.
225 020-7 rijdt vanuit Kaldenkirchen in Venlo binnen. 225 020-7 arrives in Venlo coming from Kaldenkirchen. 225 020-7 fährt in Venlo ein aus Kaldenkirchen kommend.
De 151 096-5, 151 162-5 en 185 195- 5 staan in Venlo in de zon. The 151 096-5, 151 162-5 and the 185 195-5 are standing in the sun in Venlo. Die 151 096-5, 151 162-5 und die 185 195-5 stehen in Venlo in der Sonne.
363 825-1 rangeert in Venlo. 363 825-1 is shunting in Venlo. 363 825-1 rangiert in Venlo
189 084-7 staat klaar voor vetrek in Venlo. 189 084-7 is ready for departure in Venlo. 189 084-7 steht abfahrbereit in Venlo.
De Tulpenloc 189 065-6 komt met de Unit Cargo naar Keulen Gremberg bij Heierhoeve gereden. The Tuliploco 189 065-6 hauls the Unit Cargo to Cologne Gremberg near Heierhoeve. Die Tulpenlok 189 065-6 hat den Unit Cargo nach Köln Gremberg im Schlepp bei Heierhoeve.
182 025-7 is bij Niederaudorf op weg naar de Brenner. 182 025-7 is near Niederaudorf heading for the Brenner. 182 025-7 ist bei Niederaudorf unterwegs zum Brenner.
152 079-0 sleept een trein met staalplaten door Hamburg Harburg. 152 079-0 hauls a train loaded with steelplates through Hamburg Harburg. 152 079-0 schleppt einen ZUg beladen mit Stahlplatten durch Hamburg Harburg.
363 107-4 staat in Freilassing. 363 107-4 stands in Freilassing. 363 107-4 steht in Freilassing
189 003-7 komt door Hamburg Harburg zonder opschriften. 189 003-7 passes Hamburg Harburg without inscriptions. 189 003-7 fährt durch Hamburg Harburg ohne Beschriftung.
De 189 061-5 heeft de Railion bestickering. The 189 061-5 has the Railion livery. Die 189 061-5 hat die Railion Beschriftung.
In de oude oriëntrode kleur staat de 151 086-6 in Aken West. In the old orientred colour stands the 151 086-6 in Aachen West. In der alten orientroten Farbgebung steht die 151 086-6 in Aachen West.
De 151 074-2 heeft de actuele kleurstelling. The 151 074-2 is in the actual livery. Die 151 074-2 hat die aktuelle Farbgebung.
185 208-6 rangeert met 1 wagen in Aken West. 185 208-6 is shunting with 1 waggon in Aachen West. 185 208-6 rangiert mit einem Wagen in Aachen West.
145 060-0 heeft pas een revisie gehad. 145 060-0 has just gotten an grand overhaul. 145 060-0 hat gerade eine Hauptuntersuchung bekommen.
152 154-1 rangiert in Aachen West. 152 154-1 is shunting in Aachen West. 152 154-1 rangiert in Aachen West.
155 269-4 heeft net haar trein naar Koblenz Lützel gebracht. 155 269-4 has just brought her train to Koblenz Lützel. 155 269-4 hat gerade ihren Zug nach Koblenz Lützel gebracht.
152 071-7 heeft een lange sleep aan de haak in Koblenz Lützel. 152 071-7 is hauling a serious train in Koblenz Lützel. 152 071-7 hat einen langen Zug am Haken in Koblenz Lützel.
In Venlo staan de volgende locs 185 294-6, 139 561-5, 152 029-5 en 151 122-9 voorop te wachten op de nieuwe ritten. In Venlo are the next locos waiting for their next jobs: 185 294-6, 139 561-5, 152 029-5 and 151 122-9. These locos are in front. In Venlo stehen die folgenden Loks vorne und warten auf ihren nächsten Reisen: 185 294-6, 139 561-5, 152 029-5 en 151 122-9.
Twee generaties cargo locs in Venlo: 185 294-6 en 139 561-5. Two generations of cargo locos in Venlo: 185 294-6 and 139 561-5. Zwei Generationen Güterzugloks in Venlo: 185 294-6 und 139 561-5.
155 130-8 staat in de nacht in Aken West. 155 130-8 is standing at night in Aachen West. 155 130-8 steht in der Nacht in Aachen West.
185 240-9 rijdt langs de Rijn bij Koblenz Ehrenbreitstein. 185 240-9 is driving across the River Rhine in Koblenz Ehrenbreitstein. 185 240-9 fährt entlang des Rheines in Koblenz Ehrenbreitstein.
363 115-7 heeft de nieuwe UIC nummering op de stelbalk in Koblenz Hbf. 363 115-7 has the new UIC number just above the wheels in Koblenz Hbf. 363 115-7 hat die neue UIC Nummer auf dem Längsbalken in Koblenz Hbf.
185 115-3 komt om de bocht in Koblenz Ehrenbreitstein. 185 115-3 is coming around the curve in Koblenz Ehrenbreitstein. 185 115-3 kommt um die Kurve in Koblenz Ehrenbreitstein.
185 233-4 heeft de Ambrogio trein aan de haak in Koblenz Hbf. 185 233-4 is hauling the Ambrogio train in Koblenz Hbf. 185 233-4 hat den Ambrogio Zug am Haken in Koblenz Hbf.
185 189-8 staat voor nieuwe Traxx locs in München Oost Rbf. 185 189-8 is standing in front of new Traxx locos in Munich East Rbf. 185 189-8 steht vor neuen Traxx Loks in München Ost Rbf.
182 017-4 komt door Rosenheim en is op weg naar Oostenrijk. 182 017-4 is passing Rosenheim on her way to Austria. 182 017-4 fährt durch Rosenheim auf dem Weg nach Österreich.
140 768-3 heeft zojuist de tunnels van Eilendorf achter zich gelaten. 140 768-3 has just left the tunnels of Eilendorf behind her. 140 768-3 hat gerade die Tunnel von Eilendorf hinter sich gelassen.
De 232 450-6 heeft een balasttrein naar Rosenheim gebracht en heeft nu even pauze. The 232 450-6 has brought a broken stonestrain to Rosenheim and has now a short break. Die 232 450-6 hat einen Schotterzug nach Rosenheim gebracht und hat jetzt eine kleine Pause.
Vanuit een regenachtig Rosenheim gaat de 151 135-1 haar kalktrein in Fischbach ophalen. From a rainy Rosenheim is the 151 135- 1 going to pick up her limetrain in Fischbach. Aus einem regnerischen Rosenheim fährt die 151 135-1 ab um ihren Kalkzug in Fischbach zu holen.
De 225 023-1 en de 225 025-6 werden achterop een goederentrein meegegeven en rollen hier door Eilendorf. The 225 023-1 and the 225 025-6 were send up with a freight train and they're passing here Eilendorf. Die 225 023-1 und die 225 025-6 wurden mit einem Güterzug mit gegeben und rollen hier durch Eilendorf.
155 260-3 is hier in Eilendorf niet ver meer van het eindpunt, Aken West, van deze trein. 155 260-3 is here in eilendorf not far away from the destination, Aachen West, of this train. 155 260-3 ist hier in Eilendorf nicht weit von dem Zielbahnhof, Aachen West, dieses Zuges.
In het Zwitserse Weinfelden komt de 185 100-5 met een ketelwagentrein richting Konstanz. In the Swiss town Weinfelden is the 185 100-5 passing with an oiltrain towards Konstanz. Im schweitzerischen Weinfelden kommt die 185 100-5 mit einem Kesselwagenzug in Richtung Konstanz.
Voor de Alpen komt de 182 008-3 bij Niederaudorf gereden. In front of the Alps is the 182 008-3 near Niederaudorf. Vor den Alpen ist die 182 008-3 bei Niederaudorf unterwegs.
In Aken West staan de 155 134-0 en 151 032-0 naast elkaar te rusten. In Aachen West are the 155 134-0 and the 151 032-0 standing next to eachother to get some rest. In Aachen West ruhen die 155 134-0 und die 151 032-0 sich neben einander aus.
In Eilendorf komt de 185 169-0 met een trein beladen met Suzuki's. In Eilendorf is the 185 169-0 passing hauling a train loaded with Suzuki's. In Eilendorf fährt die 185 169-0 durch vor einem Zug der beladen ist mit Suzuki's.
In Aken west rangeert de 225 017-3. In Aachen West is the 225 017-3 shunting. In Aachen West rangiert die 225 017-3.
151 030-4 komt bij het vallen van de avond door Aken Hbf. 151 030-4 is passing Aachen Hbf at sunset. 151 030-4 fährt durch den Aachener Hbf beim Sonnenuntergang.
185 003-1 heeft reclame voor de Traxx locomotief familie van Bombardier op de zijkanten in Aken West. 185 003-1 has commercials on the side of the Traxx Locomotive family of Bombardier in Aachen West. 185 003-1 hat Werbeaufschriften der Traxx Lokomotiv Familie von Bombardier in Aachen West.
Een van de laatste locs in de blauw-beige kleurstelling bij de DB/Railion Duitsland is de 225 027-2 hier in Aken West. One of the last Locos in the blue-beige livery at DB/Railion Germany is the 225 027-2 here in Aachen West. Eine der letzten Loks in der Ozeanblau- beigen Farbgebung bei der DB/Railion ist die 225 027-2 hier in Aachen West.
De laatste groene 151 was de 151 049- 4 die hier in Aachen West staat. The last green class 151 was the 151 049-4 who stands here in Aachen West. Die letzte grüne 151-er war die 151 049-4 die hier in Aachen West steht.
De 225 027-2 komt hier door Bressoux gereden op weg van Kinkempois naar Aken West. The 225 027-2 passes Bressoux on her way from Kinkempois to Aachen West. Die 225 027-2 fährt hier durch Bressoux auf ihrer Fahrt von Kinkempois nach Aachen West.
182 023-2 staat hier in het Oostenrijkse depot van Innsbruck. 182 023-2 is standing here in the Austrian workshop of Innsbruck. 182 023-2 steht hier in der österreichischen Zugförderungsleitung Innsbruck.
189 012-8 komt door Aken Hbf. Bijzonder aan deze loc is dat ze geen opschriften heeft van Railion. 189 012-8 is passing through Aachen Hbf. Special on this loco is that she hasn't any logo's of Railion. 189 012-8 fährt durch den Aachener Hbf. Auffällig an der Lok ist das Sie keinen Railion Schriftzug hat.
225 024-9 en 225 117-1 hebben samen een trein naar het Belgische Montzen gesleept en keren nu terug naar Aken West. 225 024-9 and 225 117-1 have hauled together a train to the Belgian station of Montzen and they are now going back to Aachen West. 225 024-9 und 225 117-1 haben zusammen einen Zug zum belgischen Bahnhof Montzen gezogen und beide Loks kehren jetzt zurück nach Aachen West.
241 805-1 moet vol vermogen leveren voor deze trein beladen met stalen platen in Aken Hbf. 241 805-1 has to produce full power for this train loaded with steel plates in Aachen Hbf. 241 805-1 muss ihre volle kraft einsetzen vor diesem Zug beladen mit Stahlplatten in Aachen Hbf.
151 124-5 komt met een goederentrein door Kaub aan de Rijn gereden. 151 124-5 is hauling a cargo train through Kaub at the river Rhine. 151 124-5 fährt mit einem Güterzug durch Kaub am Rhein.
152 132-7 duikt zo meteen de Loreleytunnel in voor een containertrein. 152 132-7 is soon entering the Loreley tunnel hauling a container train. 152 132-7 fährt gleich in den Loreley Tunnel ein vor einem Containerzug.
225 025-6 en 225 060-3 vertrekken uit Aken West. 225 025-6 and 225 060-3 are departing from Aachen West. 225 025-6 und 225 060-3 fahren aus Aachen West ab.
De laatste 140 in deze kleur is de 140 423-5, hier in Aachen Hbf. The last class 140 in this livery is the 140 423-5, here in Aachen Hbf. Die letzte 140 in dieser Farbgebung ist die 140 423-5, hier in Aachen Hbf.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De E 186 823-1 als losse loc in Keulen Gremberg. The E 186 823-1 as single loco in Cologne Gremberg. Die E 186 823-1 als Tfzf in Köln Gremberg.
De 187 112 is een nieuwe Traxx 3, eveneens in Keulen Gremberg. The 187 112 is a new Traxx 3, also in Cologne Gremberg. Die 187 112 ist eine neue Traxx 3, ebenfalls in Köln Gremberg.
In Oberhausen West zien we de DB Cargo huurlocs 189 097-9 en 189 823-8. In Oberhausen West we see the rental locos 189 097-9 and 189 823-8 of DB Cargo In Oberhausen West sehen wir die DB Cargo Mietloks 189 097-9 und 189 823- 8.
De E 186 330-7 met een schroottrein in Herzogenrath. The E 186 330-7 hauls a scraptrain in Herzogenrath. Die E 186 330-7 vor einem Schrottzug in Herzogenrath.
Een mooie combinatie van de 189 038- 9 en de 189 823-9 in Keulen Gremberg. A beautiful combination of the 189 038-9 and the 189 823-9 in Cologne Gremberg. Eine schöne Kombination von der 189 038-9 und der 189 823-9 in Köln Gremberg.
De 232 117-2 met een staaltrein in Oberhausen West. The 832 117-2 hauls a steeltrain in Oberhausen West. Die 232 117-2 vor einem Stahlzug in Oberhausen West.
De 189 822-0, een witte DB Cargo loc in Oberhausen West. The 189 822-0, a white colored DB Cargo loco in Oberhausen West. Die 189 822-0, eine weiße DB Cargo Lok in Oberhausen West.
Ook zusje 189 823-8 is verhuurd aan DB Cargo. Even sisterloco 189 823-8 is leased to DB Cargo. Auch Schwesterlok 189 823-8 ist an DB Cargo vermietet.
Een loktrein met 185 208-6, 185 216-9, 185 029-6, 185 270-6, 152 103-8, 145 038-6 en 185 229-2 in Brühl. A locotrain with 185 208-6, 185 216-9, 185 029-6, 185 270-6, 152 103-8, 145 038-6 and 185 229-2 in Brühl. Ein Lokzug mit 185 208-6, 185 216-9, 185 029-6, 185 270-6, 152 103-8, 145 038-6 und 185 229-2 in Brühl.
De CO2 vrij loc 185 389-4 in Venlo met de grijze cabine. The CO2 free loco 185 389-4 in Venlo with the grey cabin. Die CO2 freie Lok 185 389-4 in Venlo mit dem grauen Führerstand.
Aan de andere kant is the cabine groen gekleurd. On the other side is the cabine green colored. Auf der anderen Seite is der Führerstand Grün.
De 185 257-3 met een militaire trein naar Oostenrijk in Gemünden am Main. The 185 257-3 with a military train to Austria in Gemünden am Main. Die 185 257-3 vor einem Militärzug nach Österreich in Gemünden am Main.
Van DB Regio naar DB Cargo, de 143 837-3 in Düsseldorf Rath. From DB Regio to DB Cargo, the 143 837-3 in Düsseldorf Rath. Von DB Regio nach DB Cargo, die 143 837-3 in Düsseldorf Rath.
De 189 047-4 en de 189 046-6 met een ertstrein in Düsseldorf Rath. The 189 047-4 and the 189 046-6 are hauling an oretrain in Düsseldorf Rath. Die 189 047-4 udn die 189 046-6 vor einem Erzzug in Düsseldorf Rath.
De 187 114 met de Lineas 2841 in Neuwied. The 187 114 and the Lineas 2841 in Neuwied. Die 187 114 und die Lineas 2841 in Neuwied.
143 891-0 en 143 927-8 vertrekken uit Keulen Gremberg. 143 891-0 and 143 927-8 are leaving Cologne Gremberg. 143 891-0 und 143 927-8 verlassen Köln Gremberg.
De 189 010-2 uit de eerste bouwserie komt door Dresden Hbf. The 189 010-2 from the first batch passes through Dresden Hbf. Die 189 010-2 aus der ersten Bauserie fährt durch Dresden Hbf.
De 185 399-3 in Düsseldorf Rath is de 400e Traxx voor DB Cargo. The 185 399-3 in Düsseldorf Rath is the 400st Traxx of DB Cargo. Die 185 399-3 in Düsseldorf Rath ist die 400ste Traxx von DB Cargo.
De 189 021-9 is in Oberhausen West op weg naar Decin h.n. The 189 021-9 is in Oberhausen West bound to Decin h.n. Die 189 021-9 ist in Oberhausen West unterwegs nach Decin h.n.
De 232 908-4 in Ratingen Linorf voor een hulptrein met een defecte wagon. The 232 908-4 in Ratingen Lintorf hauls a rescuetrain with a damaged wagon. Die 232 908-4 in Ratingen Lintorf vor einem Hilfszug mit einem kaputten Wagen.
De 265 010-9 in Bremen Hbf behoort tot de sterkste variant van de Gravita's. The 265 010-9 in Bremen Hbf belongs to the strongest variant of the Gravita's. Die 265 010-9 in Bremen Hbf gehört zur stärksten Variante der Gravita's.