189 822-0 in Hegelsom. Dit is de tweede 189’er die van DB Cargo Italia naar DB Cargo Deutschland is gewisseld. 189 822-0 in Hegelsom. This is the second 189'er that has been switched from DB Cargo Italia to DB Cargo Deutschland. 189 822-0 in Hegelsom. Dies ist die zweite 189er, der von DB Cargo Italia nach DB Cargo Deutschland gewechselt wurde.
189 095-3 en 189 052-4 in Hulten. De van MRCE gekochte lok draagt nog de bestickering van de huurder BELog Baustoffe- Entsorgung- Logistik GmbH & Co. KG. 189 095-3 and 189 052-4 in Hulten. The loco purchased from MRCE still bears the lettering of the lessee BELog Baustoffe-Entsorgung-Logistik GmbH & Co. KG. 189 095-3 und 189 052-4 in Hulten. Die bei MRCE gekaufte Lok trägt noch den Schriftzug des Leasingnehmers BELog Baustoffe-Entsorgung- Logistik GmbH & Co. KG.
189 098-7 in Hulten. Deze ex MRCE lok heeft een rood DB logo en op de front witte cijfers. 189 098-7 in Hulten. This ex MRCE locomotive has a red DB logo and white numbers on the front. 189 098-7 in Hulten. Diese ehemalige MRCE-Lok hat ein rotes DB-Logo und weiße Zahlen auf der Vorderseite.
De 193 379-5 in Oberhausen. Deze loc in de 100ste MS Vectron voor DB Cargo. The 193 379-5 in Oberhausen. This loco in the 100th MS Vectron for DB Cargo. Die 193 379-5 in Oberhausen. Diese Lok in der 100. MS Vectron für DB Cargo.
193 378-7 in Hegelsom. Deze loc behoort tot de kleine groep DBC Vectrons die drie witte strepen i.p.v. twee op de front hebben. 193 378-7 in Hegelsom. This locomotive belongs to the small group of DBC Vectrons that have three white stripes instead of two on the front. 193 378-7 in Hegelsom. Diese Lokomotive gehört zu der kleinen Gruppe der DBC Vectrons, die drei statt zwei weiße Streifen auf der Front haben.
185 077-5 in Oberhausen. Met een knipoog naar TX-Logistik heeft ook DBC een locomotief voorzien van een ‘vuur motief’ maar dan met de tekst ‘Stahl auf Stahl’. 185 077-5 in Oberhausen. With a nod to TX- Logistik, DBC has also provided a locomotive with a 'fire motif' but with the text 'Stahl auf Stahl'. 185 077-5 in Oberhausen. Mit Anspielung auf TX- Logistik hat DBC auch eine Lokomotive mit „Feuermotiv“, aber mit dem Text „Stahl auf Stahl“ versehen.
185 268-0 in Oberhausen. De locomotief maakt reclame voor de digitalisering en genderdiversiteit binnen de DB. 185 268-0 in Oberhausen. The locomotive advertises digitization and gender diversity within the DB. 185 268-0 Oberhausen. Die Lokomotive wirbt für Digitalisierung und Geschlechtervielfalt innerhalb der DB.
De 193 560-0 in Aachen West met de groene “Goederen horen op het spoor” outfit. The 193 560-0 in Aachen West with the green “Goods belong on the track” outfit. Die 193 560-0 in Aachen West im grünen „Güter gehören auf die Schiene“-Outfit.
193 342-3 in Hulten. De loc is voorzien van de ‘Unlock the dock / DB westports express’ reclame. 193 342-3 in Hulten. The locomotive features the 'Unlock the dock / DB westports express' advertisement. 193 342-3 in Hulten. Die Lokomotive ist mit der Werbung „Unlock the Dock / DB westports express“ versehen.
185 372-0 en 185 058-5 in Dedensen-Gümmer. De locs slepen een mooie Innofreight trein bestaande uit Sggrrs wagons. 185 372-0 and 185 058-5 in Dedensen-Gümmer. The locomotives pull a beautiful Innofreight train consisting of Sggrrs wagons. 185 372-0 und 185 058-5 in Dedensen-Gümmer. Die Lokomotiven ziehen einen wunderschönen Innofreight-Zug, der aus Sggrrs-Wagen besteht.
4185 043-1 in Dedensen-Gümmer. Deze Vossloh DE 18 is gehuurd van Northrail. 4185 043-1 in Dedensen-Gümmer. This Vossloh DE 18 is rented from Northrail. 4185 043-1 in Dedensen-Gümmer. Dieser Vossloh DE 18 wird von Northrail gemietet.
4185 041-5 in Dedensen-Gümmer. DB Cargo heeft 7 Vossloh DE 18 locs gehuurd van Northrail. 4185 041-5 in Dedensen-Gümmer. DB Cargo has leased 7 Vossloh DE 18 locos from Northrail. 4185 041-5 in Dedensen-Gümmer. DB Cargo hat 7 Lokomotiven vom Typ Vossloh DE 18 von Northrail geleast.
249 003-5 in Mönchengladbach Hbf. De locs van het type Vectron Dual Mode light (DM light) zijn speciaal voor DBC uitgerust met extra faciliteiten voor de rangeerdienst. 249 003-5 in Mönchengladbach Hbf. The locomotives of the type Vectron Dual Mode light (DM light) are specially equipped for DBC with additional facilities for the shunting service. 249 003-5 in Mönchengladbach Hbf. Die Lokomotiven des Typs Vectron Dual Mode light (DM light) sind speziell für DBC mit Zusatzeinrichtungen für den Rangierdienst ausgestattet.
De 193 338-1 in Aachen West. The 193 338-1 in Aachen West. Die 193 338-1 in Aachen West.
De ECR 186 165-7 (nu DB Cargo France) en E 186 330-7 in Aachen West. The ECR 186 165-7 (now DB Cargo France) and E 186 330-7 in Aachen West. Die ECR 186 165-7 (jetzt DB Cargo France) und E 186 330-7 in Aachen West.
Sneeuw in Aachen West met de E 189 337-2 en de E 186 336-4. Snow in Aachen West with the E 189 337-2 and the E 186 336-4 Schnee in Aachen West mit der E 189 337-2 und der E 186 336-4.
De sneeuw voor de frontseinen en de ramen weghalen en we kunnen vertrekken. Remove the snow from the headlights and the windows and we can leave. Den Schnee von den Scheinwerfern und den Fenstern weg machen und wir können fahren.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
159 240-1 in Mühldorf am Inn. De Stadler Euro-Dual locs worden gehuurd van European Loc Pool AG (ELP). 159 240-1 in Muhldorf am Inn. The Stadler Euro-Dual locomotives are leased from European Loc Pool AG (ELP). 159 240-1 in Mühldorf am Inn. Die Stadler Euro-Dual-Lokomotiven werden von der European Loc Pool AG (ELP) gemietet.
159 240-1 en 159 243-5 in Mühldorf am Inn. Beide locs waren voor instructieritten vanuit Nordrhein- Westfalen naar Bayern overgebracht. 159 240-1 and 159 243-5 in Muhldorf am Inn. Both locomotives were transferred from Nordrhein-Westfalen to Bayern for training runs. 159 240-1 und 159 243-5 in Mühldorf am Inn. Beide Lokomotiven wurden für Ausbildungsfahrten von Nordrhein-Westfalen nach Bayern überführt.
De 077 012-8 in Oberhausen. Naast de 077 023- 5 en 266 442-3 is dit de derde voormalige MEG- lok die nu bij DB Cargo in dienst is. The 077 012-8 in Oberhausen. In addition to the 077 023-5 and 266 442-3, this is the third former MEG locomotive that is now in service with DB Cargo. Die 077 012-8 in Oberhausen. Neben der 077 023-5 und 266 442-3 ist dies die dritte ehemalige MEG-Lokomotive, die nun bei DB Cargo im Einsatz ist.
266 442-3 in Mühldorf am Inn. Deze voormalige MEG lok is nu terug bij de moedermaatschappij DB Cargo. 266 442-3 in Muhldorf am Inn. This former MEG loco is now back with the parent company DB Cargo. 266 442-3 in Mühldorf am Inn. Diese ehemalige MEG-Lok ist jetzt wieder beim Mutterkonzern DB Cargo.
De 151 155-9 in Köln Gremberg is eigendom van Railpool en via sale and lease back terug bij DB Cargo. The 151 155-9 in Köln Gremberg is owned by Railpool and returned to DB Cargo via sale and lease back. Die 151 155-9 in Köln Gremberg gehört Railpool und wird per Sale and Lease Back bei DB Cargo eingesetzt.
Loctrein bestaande uit 152 062-6, 152 036-0, 152 167-3, 152 169-9, 152 074-1 en 152 057-6 in Düsseldorf-Rath. Locomotive train consisting of 152 062-6, 152 036-0, 152 167-3, 152 169-9, 152 074- 1 and 152 057-6 in Düsseldorf-Rath. Lokzug bestehend aus 152 062-6, 152 036- 0, 152 167-3, 152 169-9, 152 074-1 und 152 057-6 in Düsseldorf-Rath.
152 169-9 in Venlo. De lok maakt reclame voor het 10-jarig bestaan van het DB (intern) machinistenplatform ‘Tf-portal’. 152 169-9 in Venlo. The loco advertises the 10th anniversary of the DB (internal) train driver platform 'Tf-portal'. 152 169-9 in Venlo. Die Lok bewirbt das 10- jährige Jubiläum der DB (internen) Lokführerplattform 'Tf-Portal'.
650 114-8 in Oberhausen. Deze drie- assige Vossloh G6 is voorzien van een kleine DB sticker. 650 114-8 in Oberhausen. This three- axle Vossloh G6 has a small DB sticker. 650 114-8 Oberhausen. Dieser dreiachsige Vossloh G6 hat einen kleinen DB-Aufkleber.
De 185 547-7 in Keulen West is eigendom van MRCE en geleased door DB Cargo. The 185 547-7 in Cologne West is owned by MRCE and leased by DB Cargo. Die 185 547-7 in Köln West ist Eigentum von MRCE und geleast von DB Cargo..
Deze MRCE 185 569-1 in Keulen West, eveneens geleased door DB Cargo heeft geen MRCE logo’s. This MRCE 185 569-1 in Cologne West, also leased by DB Cargo, has no MRCE logos. Diese, ebenfalls von DB Cargo angemietete, MRCE 185 569-1 in Köln West hat keine MRCE-Logos.
De E 186 144 in Aachen West is eigendom van Akiem. The E 186 144 in Aachen West is owned by Akiem. Die E 186 144 in Aachen West gehört Akiem.
De E 186 237 met reclame voor nieuwe machinisten voor DB Cargo België. The E 186 237 with advertisement for new drivers for DB Cargo Belgium. Die E 186 237 mit Werbung für neue Fahrer für DB Cargo Belgien.
De 187 168 in München Ost. Dit is een eigen loc van DB Cargo. The 187 168 in Munich Ost. This is DB Cargo's own locomotive. Die 187 168 in München Ost. Dies ist eine eigene Lokomotive von DB Cargo.
De Traxx 3 in Aachen West is van Akiem en geleased door DB Cargo. This Traxx 3 in Aachen West belongs to Akiem and is leased by DB Cargo. Diese Traxx 3 in Aachen West gehört Akiem und ist geleast von DB Cargo.
De 189 021-9 met een smalle witte balk op de neus in Keulen Gremberg. The 189 021-9 with a narrow white bar on the nose in Cologne Gremberg Die 189 021-9 mit einem schmalen weißen Balken an der Nase in Köln Gremberg.
De 189 044-1 en de 189 043-3 met een groot wit vlak op de neus in Düsseldorf Rath. The 189 044-1 and the 189 043-3 with a large white area on the nose in Düsseldorf Rath. Die 189 044-1 und die 189 043-3 mit großer weißer Fläche an der Nase in Düsseldorf Rath.
De van MRCE gekochte 189 095-3 zonder MRCE logo en de 189 151-4 in Amsterdam Centraal. The 189 095-3, bought from MRCE without MRCE logo and the 189 151-4 in Amsterdam Central. Die 189 095-3, gekauft von MRCE ohne MRCE-Logo und die 189 151-4 in Amsterdam Central.
Dezelfde 189 095-3 nu met rood DB logo in Düsseldorf Rath. Same 189 095-3, now with red DB logo in Düsseldorf Rath. Die gleiche 189 095-3, jetzt mit rotem DB-Logo in Düsseldorf Rath.
De 189 093-8, ex MRCE, met wit DB logo in Aachen West. The 189 093-8, ex MRCE, with white DB logo in Aachen West. Die 189 093-8, ex MRCE, mit weißem DB-Logo in Aachen West.
189 099-5 in Bornheim . De witte handgrepen zijdelings van de front verraden dat dit ooit de blauwe Distrirail lok bij Rail Feeding was. 189 099-5 in Bornheim. The white handles on the side of the front reveal that this was once the blue Distrirail loco at Rail Feeding. 189 099-5 in Bornheim. Die weißen Griffe an der Seite der Vorderseite verraten, dass dies einst die blaue Distrirail-Lok bei Rail Feeding war.
189 823-8 en 189 054-0 in Hegelsom. De loc heeft tijdens zijn dienst bij DB Cargo Italia de witte Siemens kleurstelling ingeruild voor de ‘Italiaanse’ DBC kleurstelling, die op de fronten iets afwijkt van de Duitse uitvoering 189 823-8 and 189 054-0 in Hegelsom. During its service with DB Cargo Italia, the locomotive exchanged the white Siemens livery for the 'Italian' DBC livery, which differs slightly from the German version on the fronts. 189 823-8 und 189 054-0 in Hegelsom. Während ihres Dienstes bei DB Cargo Italia tauschte die Lokomotive die weiße Siemens-Lackierung gegen die 'italienische' DBC- Lackierung, die sich an den Fronten geringfügig von der deutschen Version unterscheidet.
De 193 318-3 is één van de twee Backbone Vectrons van DB Cargo. The 193 318-3 is one of the two Backbone Vectrons of DB Cargo. Die 193 318-3 ist einer der beiden Backbone Vectrons von DB Cargo.
De 193 318-3 en de 193 333-2 in Neuss-Vogelsang. Naast de 193 365-4 is dit de tweede Vectron die de ‘I am de backbone of the economy’ bestickering draagt. The 193 318-3 and the 193 333-2 in Neuss- Vogelsang. In addition to the 193 365-4, this is the second Vectron to carry the 'I am the backbone of the economy' decal. Die 193 318-3 und die 193 333-2 in Neuss-Vogelsang. Neben dem 193 365-4 ist dies der zweite Vectron, der den Schriftzug „Ich bin das Rückgrat der Wirtschaft“ trägt.
193 368-8 in Boxtel. Dit is de ‘blauwe zijde’ met de Engelstalige tekst van de ‘Strong Cargo’ reclame. 193 368-8 in Boxtel. This is the 'blue side' with the English text of the 'Strong Cargo' advertisement. 193 368-8 in Boxtel. Dies ist die „blaue Seite“ mit dem englischen Text der „Strong Cargo“-Werbung.
193 366-2 in Aachen West. De lok is voorzien van de regenboog die staat voor diversiteit en ze draagt het woord ‘veelzijdig’ in tien verschillende talen. 193 366-2 in Aachen West. The loco features the rainbow that stands for diversity and she bears the word "versatile" in ten different languages. 193 366-2 in Aachen West. Die Lok zeigt den Regenbogen, der für Vielfalt steht, und Sie trägt das Wort „vielseitig“ in zehn verschiedenen Sprachen.