De 243 145-0 zonder witte balk en met DR logo’s in Herzogenrath. The 243 145-0 without a white bar and with DR logos in Herzogenrath. Die 243 145-0 ohne weißen Balken und mit DR-Logos in Herzogenrath.
243 179-9 met een containertrein in Berlijn Schönefeld Flughafen. 243 179-9 hauls a container train in Berlin Schönefeld Flughafen. 243 179-9 vor einem Containerzug in Berlin Schönefeld Flughafen.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
243 050-2 nog in het DB rood in Oberhausen West. 243 050-2 still in DB red in Oberhausen West. 243 050-2 noch in DB Rot in Oberhausen West.
De 243 650-9 staat weer eens tussen twee diensten geparkeerd in Herzogenrath. The 243 650-9 is once again parked between two services in Herzogenrath. Die 243 650-9 ist wieder zwischen zwei Diensten in Herzogenrath geparkt.
De DR logo’s hebben nu een dubbele betekenis: Deutsche Reichsbahn, maar ook Delta Rail. The DR logos now have a double meaning: Deutsche Reichsbahn, but also Delta Rail. Die DR-Logos haben jetzt eine doppelte Bedeutung: Deutsche Reichsbahn, aber auch Delta Rail.
De 243 145-0 en de 243 650-9 staan in Herzogenrath. The 243 145-0 and the 243 650-9 are standing in Herzogenrath. Die 243 145-0 und die 243 650-9 stehen in Herzogenrath.
De kleurstelling van een loc maakt wel degelijk een verschil. The color scheme of a locomotive does make a difference. Das Farbschema einer Lok macht den Unterschied.
De 243 650-9 is weer helemaal terug in de afleverings toestand. The 243 650-9 is completely back in its delivery state. Die 243 650-9 ist wieder vollständig im Lieferzustand.
De mooie 243 931-3 in Oberhausen West. The beautiful 243 931-3 in Oberhausen West. Die schöne 243 931-3 in Oberhausen West.
De 243 972-7 en de 243 179-9 slepen samen deze trein in Keulen Wahn. The 243 972-7 and the 243 179-9 are hauling together this train in Cologne Wahn. Die 243 972-7 und die 243 179-9 schleppen diesen Zug zusammen in Köln Wahn.
Nu is het de beurt aan de 243 972-7 om te pauzeren in Herzogenrath. Now it is 243 972-7's turn to pause in Herzogenrath. Jetzt ist es an 243 972-7, in Herzogenrath eine Pause einzulegen.