Disclaimer
· De bijdragen van anderen dan door de maker van Euro Rails worden opgenomen in de site in vertrouwen dat deze origineel zijn en nog niet eerder gepubliceerd zijn. Tevens vertrouwen wij erop dat de publicaties niet in strijd zijn met de auteurswet. · Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit het bekijken van Euro Rails of voor het gebruik van informatie via Euro Rails verkregen. · Het gebruiken van fotomateriaal en informatie van Euro Rails voor publicatie op andere websites is UITDRUKKELIJK NIET TOEGESTAAN zonder toestemming van de webmaster van Euro Rails. · Wij zijn niet verantwoordelijk voor de lay-out en de inhoud van websites die een link hebben op Euro Rails. Dit geldt voor alle links op Euro Rails. · Wij houden ons het recht voor om ingezonden foto’s niet te publiceren op Euro Rails. · Euro Rails is vanaf 13 januari 2001 op het Internet. © 2001 - 2020 René Hameleers Mail voor informatie door HIER te klicken
· The contributions of others than the webmaster of Euro Rails were taken down in having the confidence that they are original and not have published earlier. We have also the confidence that the publications are not in violation of the law. · We are not responsible for the concequences of the visit of Euro Rails or the use of the information on Euro Rails . · The use ot the pictures and the information from Euro Rails for publication on other websites is NOT ALLOWED without permission of the webmaster of Euro Rails. · We are not resposible for the lay-out and the content of websites who are linked from Euro Rails. This is value for all the links on Euro Rails. · We reserve the right to not publish submitted photos on Euro Rails. · Euro Rails is since january the 13th. 2001 online. © 2001 - 2020 René Hameleers. Mail for more information by clicking HERE
· Die Beiträge von anderen als vom Webmaster von Euro Rails werden aufgenommen in der HP im Vertrauen dass die Beiträge Original sind und nicht schon mal veröffentlicht sind. Darüber hinaus Vertrauen wir darauf dass die Beiträge nicht Gesetzeswidrich sind. · Wir sind nicht verantwortlich für die Folgen des Besuches an Euro Rails oder für den Gebrauch von Informationen von Euro Rails . · Die Weiterverwendung von Bildern und Informationen von Euro Rails für veröffentlichung in anderen Websites ist NICHT GESTATTET ohne Zustimmung des Webmasters von Euro Rails . · Wir sind nicht verantwortlich für die Gestaltung und Inhalt von Webseiten die einen Link haben auf Euro Rails. Dies gilt für alle Links auf Euro Rails. · Wir behalten uns das Recht vor, eingereichte Bilder nicht zu veröffentlichen auf René's Rail Pagina. · Euro Rails ist seit dem 13. Januar 2001 auf dem Internet. © 2001 - 2020 René Hameleers Mail für mehr Information durch HIER zu clicken