Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
Vanuit het opstelterrein Berlijn Rummelsburg komen de 605 005-7 en de 605 006-6 binnen in Berlijn Ooststation. From the Berlin Rummelsburg yard are the 605 005-7 and the 605 006-6 arriving at Berlin Eaststation. Aus der Abstellung in Berlin Rummelsburg fahren der 605 005-7 und der 605 006-6 im Berliner Ostbahnhof ein.
De 605 006-6 is de eerste 605 in de DSB kleurstelling. The 605 006-6 is the first class 605 in the DSB livery. Der 605 006-6 ist der erste 605 in der DSB Farbgebung.
Ondanks de kleurstelling is het treinstel nog steeds van de DB en is voor langere tijd door de DSB gehuurd. Despite of the DSB livey is the DMU still property of the DB, but rented by the DSB for a long period. Trotz der DSB Farbgebung ist der VT Eigentum der DB und wurde für einen längeren Zeitraum durch die DSB gemietet.
De blauwe kleur maakt dit treinstel tot een aparte verschijning. The blue color makes this train to a distinct appearance. Die blaue Farbe macht diesen Triebzug zu einer besonderen Erscheinung.
In Hamburg Hbf wordt de trein gesplitst. De witte gaat naar Århus en de blauwe naar Kopenhagen. The train is split in Hamburg Hbf. The white one is going to Århus and the blue one to Copenhagen. In Hamburg Hbf wird der Zug getrennt. Der Weiße fährt nach Århus und der Blaue fährt nach Kopenhagen.
De ICE van Berlijn Oost naar Kopenhagen en Århus komt door Berlin Zoologischer Garten. The ICE from Berlin East station to Copenhagen and Århus passes Berlin Zoologischer Garten station. Der ICE von Berlin Ost nach Kopenhagen und Århus fährt durch Berlin Zoologischer Garten.
De trein wordt gevormd door 605 005-7 en 605 004-1. The train is formed by 605 005-7 and 605 004-1. Der Zug wird gebildet aus 605 005-7 und 605 004-1.
Het Deense vleugelrad prijkt op de neus. The Danish vane adorns the nose. Das dänische Flügelrad ist auf der Nase.
De 605 018-1 vertrekt uit Hamburg Hbf. The 605 018-1 departs from Hamburg Hbf. Der 605 018-1 fährt aus Hamburg Hbf ab.
Een nieuw treinstel serie MG 5800, gebouwd door Ansaldo Breda, is in Padborg aangekomen vanuit Italië. A new DMU class MG 5800, build by Ansaldo Breda, is just arrived in Padborg coming from Italy. Ein neuer VT der Baureihe MG 5800, gebaut durch Ansaldo Breda, ist gerade in Padborg angekommen aus Italien.
De 605 518-9 in het centraal station van Hamburg. The 605 518-9 in the central station of Hamburg. Der 605 518-9 im Hamburger Hauptbahnhof.
De 605 017-3 met geopende boegklep. The 605 017-3 with the bow cover open. Der 605 017-3 mit geöffneter Bugklappe.
De 5078 in de hal van Hamburg Hbf. The 5078 in the hall of Hamburg Hbf. Der 5078 in der Halle des Hamburger Hauptbahnhofs.
De 5278 rangeert in Hamburg Hbf. The 5278 is shunting in Hamburg Hbf. Der 5278 rangiert in Hamburg Hbf.
De 5278 vertrekt uit Hamburg Hbf naar Kopenhagen. The 5278 departs to Copenhagen in Hamburg Hbf. Der 5278 fährt nach Kopenhagen ab aus Hamburg Hbf.
De 605 006-5 is in Hamburg Hbf aangekomen vanuit Kopenhagen. The 605 006-5 is arrived from Copenhagen in Hamburg Hbf. Der 605 006-5 ist aus Kopenhagen in Hamburg Hbf eingefahren.
De 5290 en de 5278 zijn in Hamburg Hbf aangekomen vanuit Kopenhagen. The 5290 and the 5278 are arrived from Copenhagen in Hamburg Hbf. Der 5290 und der 5278 sind aus Kopenhagen in Hamburg Hbf eingefahren.
De treinstellen worden weggerangeerd. The DMU's were shunting away. Die VT werden abrangiert.
Over een uur komen ze weer terug voor een volgende rit naar Denemarken. In about an hour they were coming back for another trip to Denmark. In einer Stunde kommen sie wieder zurück für eine neue Fahrt nach Dänemark.
De voorkant van de cabine kan naar binnen geschoven worden en zo ontstaat een doorloop naar een ander gekoppeld treinstel. The front of the cabin can be slide away so that the passengers can walk through the front to another coupled DMU. Die Kabine kann zur Seite geschoben werden so dass einen Durchlauf entsteht zu einem anderen gekoppelten VT.