De 140 678-4 in Herzogenrath, was ooit eigendom van de DB. The 140 678-4 in Herzogenrath was whilom property of the DB. Die 140 678-4 in Herzogenrath ist ehemaliges Eigentum der DB.
De 140 838-4 in Berlijn Westhaven met reclame van Zippel. The 140 838-4 in Berlin Westport in the commercial livery of Zippel. Die 140 838-4 in Berlin Westhafen in der Zippel Werbeausführung.
De 221 106-8 met een NSR Flirt in Herzogenrath. The 221 106-8 hauls a NSR Flirt in Herzogenrath. Die 221 106-8 vor einem NSR Flirt in Herzogenrath.
De 225 002-5 ver weg van thuis in Herzogenrath. The 225 002-5 far away from home in Herzogenrath. Die 225 002-5 fern von ihrer Heimat in Herzogenrath.
De 140 678-4 bij zonsondergang in Herzogenrath. The 140 678-4 at sunset in Herzogenrath. Die 140 678-4 beim Sonnenuntergang in Herzogenrath.
De 212 279-4 heeft de laatste NS Flirts naar Herzogenrath gesleept. The 212 279-4 has hauled the last NS Flirts to Herzogenrath. Die 212 279-4 hat die letzten NS Flirts nach Herzogenrath geschleppt.
De 225 006-6 komt vanuit Franfurt an der Oder binnen in Herzogenrath. The 225 006-6 arrives in Herzogenrath coming from Frankfurt an der Oder. Die 225 006-6 fährt aus Frankfurt an der Oder kommend in Herzogenrath ein.
De oude dame 221 106-8 doet het nog goed. The old lady 221 106-8 is still going strong. Die alte Dame 221 106-8 ist noch immer Gut drauf.
De 140 678-4 is voorzien van een tijdelijke hulpkoppeling. The 140 678-4 is equiped with a temporary helpcoupling. Die 140 678-4 hat eine zeitweilige Hilfskupplung.
De 225 002-5 sleept de ÖBB 1116 280-9 door Regensburg Hbf. The 225 002-5 pulls the ÖBB 1116 280-9 through Regensburg Hbf. Die 225 002-5 schleppt die ÖBB 1116 280-9 durch Regensburg Hbf.
De 212 279-4 in het sfeervol verlichte Herzogenrath. The 212 279-4 in a charmingly lit Herzogenrath. Die 212 279-4 in einem reizend beleuchtetem Herzogenrath.
De 225 002-5 vertrekt uit Herzogenrath richting Brandenburg. The 225 002-5 is leaving Herzogenrath bound to Brandenburg. Die 225 002-5 fährt aus Herzogenrath ab in Richtung Brandenburg.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De nieuwe Vectron van de EGP is de 193 848-9. The all new Vectron of the EGP is the 193 848-9. Der neue Vectron der EGP ist die 193 848-9.
De 193 838-0 staat in de zon in Ingolstadt. The 193 838-0 stands in the sun in Ingolstadt. Die 193 838-0 steht in der Sonne in Ingolstadt.
De 151 078-3 als losse loc in München Heimeranplatz. The 151 078-3 as single loco in Munich Heimeranplatz. Die 151 078-3 als Tfzf in München Heimeranplatz.
De 151 118-7 voor een ketelwagentrein in Regensburg Hbf. The 151 118-7 with a tank train in Regensburg Hbf. Die 151 118-7 vor einem Kesselwagenzug in Regensburg Hbf.