De E 189 206 in Duisburg Wedau als Vincent van Gogh. The E 189 206 in the Vincent van Gogh livery in Duisburg Wedau. Die E 189 206 in der Vincent van Gogh Ausführung in Duisburg Wedau.
De E 189 206 vanaf de blauwe kant gezien met het gezicht van Vincent van Gogh. The blue side of the E 189 206 shows the face of Vincent van Gogh. Die blaue Seite der E 189 206 mit dem Gesicht von Vincent van Gogh.
De E 189 213 in een bijzondere kleurstelling in Duisburg Wedau, hier is de Nederlandse kant van de loc. The E 189 213 in a special livery in Duisburg Wedau, here is the Dutch side of the loco. Die E 189 213 in einer speziellen Farbgebung in Duisburg Wedau, hier ist die niederländischen Seite der Lok.
De link tussen Rotterdam en Poznan op een locomotief. The link between Rotterdam and Poznan on a locomotive. Die Verbindung zwischen Rotterdam und Posen auf einer Lok.
Dit is de Poolse kant van de loc. This is the Polish side of the loco. Dies ist die polnische Seite der Lok.
De E 189 202 in de oude Siemens Dispolok kleuren in Duisburg Wedau. The E 189 202 in the old Siemens Dispolok livery in Duisburg Wedau. Die E 189 202 in den alten Siemens Dispolok Farben in Duisburg Wedau.
De 500 1601 en de 1201 habben zaterdagse rust op de Waalhaven Zuid. The 500 1601 and the 1201 enjoying their saturday rest on the Waalport South. Die 500 1601 und die 1201 genießen die Ruhe am Samstag im Waalhafen Süd.
De 1201 en de 500 1601 van de andere kant. The 1201 and the 500 1601 from the other side. Die 1201 und die 500 1601 von der anderen Seite.
6611 met een containertrein naar het zuiden in Braubach. 6611 is hauling a southbound containertrain in Braubach. 6611 vor einem Containerzug in den Süden in Braubach.
E 189 090 in Blerick, kort voor Venlo. E 189 090 in Blerick, near Venlo. E 189 090 in Blerick, kurz vor Venlo.
6612 op weg naar Rotterdam in Braubach. 6612 is bound to Rotterdam in Braubach. 6612 unterwegs nach Rotterdam in Braubach.
De E 189 098, nu met het ERSR logo, in Venlo. The E 189 098, now with the ERSR logo, in Venlo. Die E 189 098, jetzt mit dem ERSR Logo, in Venlo.
De 6612 komt vanuit Rotterdam door Keulen West gereden. The 6612 is coming from Rotterdam and she passes here Cologne West. Die 6612 fährt, aus Rotterdam kommend, durch Köln West.
De 6615 komt Amersfoort binnen gereden vanuit Bad Bentheim. The 6615 arrives in Amersfoort from Bad Bentheim. Die 6615 fährt aus Bad Bentheim in Amersfoort ein.
De ES 64 F4 - 997 (E 189 097) komt door Amersfoort richting Duitsland. The ES 64 F4 - 997 (E 189 097) is passing Amersfoort heading for Germany. Die ES 64 F4 - 997 (E 189 097) fährt durch Amersfoort auf dem Weg nach Deutschland.
De 6613 staat te blinken in de zon in de Waalhaven Zuid. The 6613 shines in the sun in the Waalharbour South. Die 6613 steht zu glänzen in der Sonne im Waalhafen Süd.
De 6611 is ook in de Waalhaven Zuid te vinden. The 6611 is also to be find in the Waalharbour South. Die 6611 ist auch im Waalhafen Süd zu finden.
Aan het einde van 2008 kreeg ERS de beschikking over de 3 eerste electrische locs. Zo staat de ES 64 F4 - 998 in Venlo voor de Melzo Shuttle. At the end of 2008 has ERS getting their first 3 electric locos. Here is the ES 64 F4 - 998 standing in Venlo in front of the Melzo Shuttle. Zum Jahresende von 2008 hat ERS die erste 3 Elloks bekommen. Hier steht die ES 64 F4 - 998 in Venlo vor dem Melzo Shuttle.
De 6607 komt over de Maaslijn van Roermond naar Venlo bij Beesel met een omgeleide containertrein. The 6607 is hauling a diverted containertrain over the Maasline between Roermond and Venlo near Beesel. Die 6607 zieht einen umgeleiteten Kontainerzug über der Maasstrecke zwischen Roermond und Venlo bei Beesel.
De 6601 staat in Venlo op een kopspoor. The 6601 is standing in Venlo on a terminal track. Die 6601 steht in Venlo auf einem Stumpfgleis.
De 6608 met weer een andere indeling van de kleuren op de neus in de Waalhaven Zuid. The 6608 with a different classification of the colours on the front in the Waalharbour South. Die 6608 mit wieder eine andere Aufteilung der Farben an de Vorderseite im Waalhafen Süd.
De 6614 staat op zondagmorgen in Amersfoort. The 6614 is standing on a sundaymorning in Amersfoort. Die 6614 steht an einem Sonntagmorgen in Amersfoort.
Achterop de omgeleide trein liep de 6617 mee bij Beesel. At the rear end of the diverted train was the 6617 hauled near Beesel. Am Zugschluss des umgeleiteten Zuges wurde die 6617 geschleppt bei Beesel.
De 6601 komt als losse loc op weg naar Roermond bij Beesel. The 6601 is as single engine heading for Roermond near Beesel. Die 6601 fährt als Tfzf nach Roermond bei Beesel.
De 6615 staat bij onderhoudsbedrijf Shunter in de Rotterdamse Waalhaven Zuid. The 6615 is standing at maintenance enterprise Shunter in the Waalharbour South in Rotterdam. Die 6615 steht beim Wartungsbetrieb Shunter im Rotterdammer Waalhafen Süd.
De 6603 en 6605 rangeren op de Waalhaven Zuid in Rotterdam. The 6603 and 6605 are shunting on the Waalharbour South in Rotterdam. Die 6603 und 6605 rangieren am Waalhafen Süd in Rotterdam.
De 6616 is nu de enigste zwarte class 66 die ERS heeft. Ze staat hier in de Waalhaven Zuid. The 6616 is the only class 66 loco in a black livery of ERS. She's standing here in the Waalharbour South. Die 6616 ist die einzigste Lok der Baureihe Class 66 im Schwarzen Design von ERS. Sie steht hier im Waalhafen Süd.
De 6604 komt door Horst-Sevenum op weg naar Venlo. The 6604 is passing Horst-Sevenum heading for Venlo. Die 6604 fährt durch Horst-Sevenum und ist unterwegs nach Venlo.
De 6606 staat bij het vallen van de avond op de Waalhaven Zuid in Rotterdam. The 6606 is during the sunset standing on the Waalharbour South in Rotterdam. Die 6606 steht beim Sonnenuntergang am Waalhafen Süd in Rotterdam.
ERS rijdt op dit moment ook met 2 G-2000-en van Vossloh. Het zijn de MRCE 500 1607 Elena en de MRCE 500 1608 Victoria. Beide locs staan hier op de Waalhaven Zuid. ERS is using on this moment also 2 locos class G- 2000 of Vossloh. They are the MRCE 500 1607 Elena and the MRCE 500 1608 Victoria. Both locos are standing here on the Waalharbour South. ERS fährt jetzt auch mit 2 Loks der Baureihe G- 2000 von Vossloh. Es sind die MRCE 500 1607 Elena und die MRCE 500 1608 Victoria. Beide Loks stehen hier im Waalhafen Süd.
De 6608 komt door Amersfoort met de Melnik-shuttle. The 6608 is hauling the Melnik- shuttle through Amersfoort. Die 6608 zieht den Melnik-Shuttle durch den Bahnhof Amersfoort.
De 1202 wordt radiografische bestuurd op de Maasvlakte. De loc duwt de trein. The 1202 is driven by radio control on the Maasplain. The loco is pushing the train. Die 1202 wird fernbedient auf der Maasfläche. Die Lok schiebt den Zug.
6609 komt door Zwijndrecht gereden. De locs van de class 66 van ERS hebben allemaal een verschillende kleurstelling op de fronten. 6609 is passing through Zwijndrecht. The locos of the class 66 from ERS are all different painted on their front sides. 6609 fährt durch Zwijndrecht. Die Loks der Baureihe 66 von ERS haben allen einen verschiedenen Anstrich auf den Vorderseiten.
Loc 9 van de Neusser Eisenbahn is tijdelijk door ERS gehuurd. De loc staat hier op de Maasvlakte. Loco 9 from the Neusser Eisenbahn is temporarely rented by ERS. The loco is standing here on the Maasplain. Lok 9 der Neusser Eisenbahn ist Zeitweise gemietet durch ERS. Die Lok steht hier auf der Maasfläche.
6605 komt met de grijze kant voorop binnen op de Maasvlakte. 6605 is arriving with the grey side in front on the Maasplain. 6605 fährt mit der grauen Seite voraus auf der Maasfläche ein.
Dit is dan de blauwe kant van de 6605. Ziet er goed uit. This is the blue side of the 6605. Looks good. Dies ist die blaue Seite der 6605. Sieht gut aus.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern