BRT-08 Jim en BRT-91 Jules staan in Amersfoort. BRT-08 Jim and BRT-91 Jules are standing in Amersfoort. BRT-08 Jim und BRT-91 Jules stehen in Amersfoort.
VST07-3 (302282) is bezig met schouwen in Maastricht. VST07-3 (302282) is recording the tracks in Maastricht. VST07-3 (302282) macht Aufnahmen der Gleise in Maastricht.
De VST07-1 (302270) staat in Maastricht in de nacht. The VST07-1 (302270) stands in Maastricht during the night. Die VST07-1 (302270) steht in Maastricht während der Nacht.
De UST-02 gaat dan meteen tanken. The UST-02 goes right away take some fuel. Der UST-02 fuhr gleich in die Tankanlage.
VST-07 is de voormalige 302270 Berta van Strukton Railinfra en staat hier in Amersfoort. VST-07 is the former 302270 Berta of Strukton Railinfra and she's standing here in Amersfoort. VST-07 ist die ehemalige 302270 Berta von Strukton Railinfra und Sie steht hier in Amersfoort.
Opvallend zijn de beschermkappen voor de lampen onder de bufferbalken. De VST rijdt hier bij Harselaar. Very special are the protection shields for the lights under the bufferbeam. The VST is driving here near Harselaar. Besonders sind die Schutzschilder zum Schutz der Lampen unter der Pufferbohle. Der VST fährt hier bei Harselaar.
mP Jules staat in het zonnetje voor het NedTrain Onderhoudsbedrijf Amsterdam Zaanstraat. mP Jules is standing in the sun in front of the NedTrain maintenance enterprise Amsterdam Zaanstreet. mP Jules steht in der Sonne vor dem NedTrain Wartungswerk Amsterdam Zaanstraße.
Meetrijtuig UMR is bezig met metingen in Haarlem. Meassurecarriage UMR is busy meassuring in Haarlem. Messwagen UMR führt Messungen durch in Haarlem.
De UFM 120 staat geparkeerd voor Post T in Maastricht. The UFM 120 is parked in front of the Traffic Control in Maastricht. Der UFM 120 steht abgestellt vor dem Fahrdienstleiter Gebäude in Maastricht.
UST-96 staat in Heerlen. Let op het verkeersbord C1 aan de koppelingshaak. UST-96 stands in Heerlen. Watch the traffic table C1 on the couplinghook. UST-96 steht in Heerlen. Beachte das Verkehrsschild C1 am Kupplungshaken.
De UST-96 meet de sporen van station Groningen. De UST-96 is ontstaan bij NedTrain in Tilburg uit een ex SNCF Grill-rijtuig. The UST-96 is meassuring the tracks of Groningen station. The UST-96 is build at NedTrain in Tilburg out of a SNCF Grill- carriage. Der UST-96 mißt die Gleise des Bahnhofs Groningen. Der UST-96 ist bei NedTrain in Tilburg gebaut aus einem SNCF Grill-Wagen.
UFM 120 rijdt door Utrecht Centraal. UFM 120 passes Utrecht Central. UFM 120 fährt durch dem Utrechter Hauptbahnhof.
Het UMR rijtuig heeft het nummer 60 84 97-81005-1 en staat hier in Amersfoort. The UMR carriage has the number 60 84 97-81005-1 and stands here in Amersfoort. Der UMR Messwagen hat die Nummer 60 84 97-81005-1 und steht hier in Amersfoort.
De Jules vertrekt naar Herzogenrath tijdens een meetrit uit Heerlen. The Jules is just leaving for Herzogenrath during a meassuretrip in Heerlen. Der Jules fährt gerade nach Herzogenrath aus während einer Testfahrt in Heerlen.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De UST-02 rijdt in Venlo binnen. The UST-02 arrives in Venlo. Der UST-02 fährt in Venlo ein.