BRT-08 Jim en BRT-91 Jules staan in Amersfoort. BRT-08 Jim and BRT-91 Jules are standing in Amersfoort. BRT-08 Jim und BRT-91 Jules stehen in Amersfoort.
VST07-3 (302282) is bezig met schouwen in Maastricht. VST07-3 (302282) is recording the tracks in Maastricht. VST07-3 (302282) macht Aufnahmen der Gleise in Maastricht.
De VST07-1 (302270) staat in Maastricht in de nacht. The VST07-1 (302270) stands in Maastricht during the night. Die VST07-1 (302270) steht in Maastricht während der Nacht.
De UST-02 gaat dan meteen tanken. The UST-02 goes right away take some fuel. Der UST-02 fuhr gleich in die Tankanlage.
VST-07 is de voormalige 302270 Berta van Strukton Railinfra en staat hier in Amersfoort. VST-07 is the former 302270 Berta of Strukton Railinfra and she's standing here in Amersfoort. VST-07 ist die ehemalige 302270 Berta von Strukton Railinfra und Sie steht hier in Amersfoort.
Opvallend zijn de beschermkappen voor de lampen onder de bufferbalken. De VST rijdt hier bij Harselaar. Very special are the protection shields for the lights under the bufferbeam. The VST is driving here near Harselaar. Besonders sind die Schutzschilder zum Schutz der Lampen unter der Pufferbohle. Der VST fährt hier bei Harselaar.
mP Jules staat in het zonnetje voor het NedTrain Onderhoudsbedrijf Amsterdam Zaanstraat. mP Jules is standing in the sun in front of the NedTrain maintenance enterprise Amsterdam Zaanstreet. mP Jules steht in der Sonne vor dem NedTrain Wartungswerk Amsterdam Zaanstraße.
Meetrijtuig UMR is bezig met metingen in Haarlem. Meassurecarriage UMR is busy meassuring in Haarlem. Messwagen UMR führt Messungen durch in Haarlem.
De UFM 120 staat geparkeerd voor Post T in Maastricht. The UFM 120 is parked in front of the Traffic Control in Maastricht. Der UFM 120 steht abgestellt vor dem Fahrdienstleiter Gebäude in Maastricht.
UST-96 staat in Heerlen. Let op het verkeersbord C1 aan de koppelingshaak. UST-96 stands in Heerlen. Watch the traffic table C1 on the couplinghook. UST-96 steht in Heerlen. Beachte das Verkehrsschild C1 am Kupplungshaken.
De UST-96 meet de sporen van station Groningen. De UST-96 is ontstaan bij NedTrain in Tilburg uit een ex SNCF Grill-rijtuig. The UST-96 is meassuring the tracks of Groningen station. The UST-96 is build at NedTrain in Tilburg out of a SNCF Grill- carriage. Der UST-96 mißt die Gleise des Bahnhofs Groningen. Der UST-96 ist bei NedTrain in Tilburg gebaut aus einem SNCF Grill-Wagen.
UFM 120 rijdt door Utrecht Centraal. UFM 120 passes Utrecht Central. UFM 120 fährt durch dem Utrechter Hauptbahnhof.
Het UMR rijtuig heeft het nummer 60 84 97-81005-1 en staat hier in Amersfoort. The UMR carriage has the number 60 84 97-81005-1 and stands here in Amersfoort. Der UMR Messwagen hat die Nummer 60 84 97-81005-1 und steht hier in Amersfoort.
De Jules vertrekt naar Herzogenrath tijdens een meetrit uit Heerlen. The Jules is just leaving for Herzogenrath during a meassuretrip in Heerlen. Der Jules fährt gerade nach Herzogenrath aus während einer Testfahrt in Heerlen.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De UST-02 rijdt in Venlo binnen. The UST-02 arrives in Venlo. Der UST-02 fährt in Venlo ein.
De UST 02 in Heerlen op het, toen nog doorgaande, spoor 2. The UST 02 in Heerlen on the then continuous track 2. Die UST 02 in Heerlen auf dem damals durchgehenden Gleis 2.
De UST 02 in Kerkrade Centrum tijdens een meetrit. The UST 02 in Kerkrade Center during a measurement run. Der UST 02 in Kerkrade Zentrum während einer Messfahrt.
De UST 02 heeft een imposante front met de vele lampen. The UST 02 has an imposing front with many lamps. Die UST 02 hat eine imposante Front mit vielen Lampen.
Voor de meetploeg is het goed vertoeven in de UST 02, hier in Sittard. It is good for the measurement team to stay in the UST 02, here in Sittard. Für das Messteam ist der Aufenthalt gut im UST 02, hier in Sittard.
De UFM 120 in Kerkrade Centrum tijdens een meetrit. The UFM 120 in Kerkrade Center during a measurement run. Das UFM 120 in Kerkrade Zentrum während einer Messfahrt.
Op het perron waren ter verfraaing kunstbomen geplaatst. Artificial trees were placed on the platform for embellishment. Zur Verschönerung wurden künstliche Bäume auf dem Bahnsteig gestellt.
De UST 02 gaat de lijn Maastricht - Visé meten en wordt gesleept. The UST 02 will measure the line Maastricht - Visé and will be towed. Das UST 02 misst die Strecke Maastricht - Visé und wird geschleppt.
De NMBS 7781 en 7777 voor de UST 02 in Maastricht. De UST 02 mag niet in België op eigen kracht rijden. The NMBS 7781 and 7777 in front of the UST 02 in Maastricht. The UST 02 is not allowed to drive under its own power in Belgium. Die SNCB 7781 und 7777 vor dem UST 02 in Maastricht. Der UST 02 darf in Belgien nicht aus eigener Kraft fahren.
De UST-96 reed niet op eigen kracht tijdens deze meting in Heerlen. The UST-96 was not driving under its own power during this measurement in Heerlen. Der UST-96 fuhr während dieser Messung in Heerlen nicht aus eigener Kraft.
De SIM 10 met de naam Inge is een Video Schouw voertuig. The SIM 10 named Inge is a Video Inspection vehicle. Der SIM 10 namens Inge ist ein Videoinspektionsfahrzeug.
De SIM 10 wordt ingezet in combinatie met een dieselloc. The SIM 10 is used in combination with a diesel locomotive. Das SIM 10 wird in Kombination mit einer Diesellokomotive eingesetzt.
Een iets ander type is de SIM 14 met de naam Antoinette. A slightly different type is the SIM 14 called Antoinette. Ein etwas anderer Typ ist der SIM 14 namens Antoinette.
Jules vertrekt als eerste trein over het nieuwe spoor naar Landgraaf. Jules is the first train to leave on the new track to Landgraaf. Jules ist der erste Zug, der auf dem neuen Gleis nach Landgraaf abfährt.
En hier in Landgraaf op het nieuw gelegde spoor terug naar Heerlen. And here in Landgraaf on the newly laid track back to Heerlen. Und hier in Landgraaf auf der neu verlegten Strecke zurück nach Heerlen.
Na de metingen werd de lijn voor het treinverkeer vrij gegeven. After the measurements, the line was released for train traffic. Nach den Messungen wurde die Strecke für den Zugverkehr freigegeben.
De Jules voor de jaarlijkse ATB meting in Kerkrade Centrum. De Jules for the annual ATB measurement in Kerkrade Center. De Jules für die jährliche ATB- Messung im Kerkrade Centrum.
De BRT-08 met de naam Jim is buiten dienst in Amersfoort. The BRT-08 named Jim is out of service in Amersfoort. Der BRT-08 namens Jim ist in Amersfoort außer Betrieb.
Terwijl de BRT-91 met de naam Jules nog steeds ingezet wordt. Hier even rustend in Amersfoort. While the BRT-91 with the name Jules is still in use. Resting in Amersfoort. Während der BRT-91 mit dem Namen Jules immer noch im Einsatz ist. Er ruht sich hier in Amersfoort aus.
De BRT-91 klaar voor een volgende meetrit in Amersfoort Centraal. The BRT-91 ready for the next measurement run in Amersfoort Central. Der BRT-91 bereit für die nächste Messfahrt in Amersfoort Central.
De BRT-91, hier in Heerlen, is een voormalige post trein. The BRT-91, here in Heerlen, is a former mail train. Der BRT-91, hier in Heerlen, ist ein ehemaliger Postzug.