Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De nieuwe 5 delige ET 7.03 naast de 185 CL- 002 als vervangend vervoer voor de te laat toegelaten Stadler Flirts in Wuppertal Hbf. The new 5-car ET 7.03 in Wuppertal Hbf. next to the 185 CL-002 as substitute train for the Stadler Flirts who getting their access to the German railnet too late. Der neue 5-teilige ET 7.03 in Wuppertal Hbf. neben der 185 CL-002 als Ersatzzug für die zu spät zugelassenen Stadler Flirts.
De ET 6.03 in de RRX kleuren in Düsseldorf Hbf. The ET 6.03 in the RRX livery in Düsseldorf Hbf. Der ET 6.03 in der RRX Farbgebung in Düsseldorf Hbf
De 185 CL-009 in Eurobahn dienst in Wuppertal Hbf. The 185 CL-009 in Eurobahn service in Wuppertal Hbf. Die 185 CL-009 im Eurobahn Einsatz in Wuppertal Hbf.
SBB Cargo 482 005-6 in het vervangend vervoer in Düsseldorf Hbf. SBB Cargo 482 005-6 in front of a substitute train in Düsseldorf Hbf. SBB Cargo 482 005-6 im Ersatzverkehr in Düsseldorf Hbf.
185-CL 003 (ex Veolia Cargo) in Düsseldorf Hbf. 185-CL 003 (former Veolia Cargo) in Düsseldorf Hbf. 185-CL 003 (ehemals Veolia Cargo) in Düsseldorf Hbf.
Ook de 185-CL 002 was van Veolia Cargo en is hier in Wuppertal Hbf. Also the 185-CL 002 is a former Veolia Cargo loco and she's here in Wuppertal Hbf. Auch die 185-CL 002 ist eine ehemalige Veolia Cargo Lok und Sie ist hier in Wuppertal Hbf.
482 005-6 met de gehuurde rijtuigen in Düsseldorf Hbf. 482 005-6 hauls the rented carriages in Düsseldorf Hbf. 482 005-6 vor gemieteten Reisezugwagen in Düsseldorf Hbf.
De tweede RRX is de ET 6.04 die hier uit Düsseldorf Hbf vertrekt. The second RRX is the ET 6.04 who's leaving here Düsseldorf Hbf. Der zweite RRX ist der ET 6.04 der hier Düsseldorf Hbf ausfährt.
De nieuwe 5 delige ET 7.12 staat in Düsseldorf Hbf. The new 5-car ET 7.12 stands in Düsseldorf Hbf. Der neue 5-teilige ET 7.12 steht in Düsseldorf Hbf.
De ET 5.14 staat in Dortmund Hbf gereed voor vertrek. The ET 5.14 stands in Dortmund Hbf and is ready for departure. Der ET 5.14 steht in Dortmund Hbf und ist abfahrbereit.
VT 2.06 gaat vanuit Bielefeld Hbf naar Lemgo. VT 2.06 departs from Bielefeld Hbf to Lemgo. VT 2.06 fährt aus Bielefeld Hbf nach Lemgo.
Op het emplacement van Bielefeld Hbf ontmoeten de ET 5.18 en de ET 5.05 elkaar. In the shunting yard of Bielefeld Hbf meet the ET 5.18 and the ET 5.05 eachother. Im Vorfeld des Bielefelder Hbf's treffen sich ET 5.18 und ET 5.05.
In Hamm (Westf) Hbf komen we de ET 5.15 en de ET 5.06 tegen. In Hamm (Westf) Hbf do we see the ET 5.15 and the ET 5.06. In Hamm (Westf) Hbf treffen wir den ET 5.15 und den ET 5.06.
In het ochtendzonnetje staat de ET 5.05 in Bielefeld Hbf. In the morningsun stands the ET 5.05 in Bielefeld Hbf. In der Morgensonne steht der ET 5.05 in Bielefeld Hbf.
De VT 2.07 vertrekt naar Lemgo. The VT 2.07 is leaving for Lemgo. Der VT 2.07 fährt ab nach Lemgo.
In Hamm (Westf) Hbf zien we de Flirts die ook vanaf december 2009 naar Venlo komen. In Hamm (Westf) Hbf do we see the Flirts who are going also to Venlo, starting December 2009. In Hamm (Westf) Hbf sehen wir die Flirts die von Dezember 2009 an auch nach Venlo kommen.
Eurobahn had allerlei materieel lopen als vervanging van de Flirts. Hier de VT 600 en de VT 562 in Wuppertal Hbf. Eurobahn had several trains on the tracks as substitute for the Flirts. Here the VT 600 and the VT 562 in Wuppertal Hbf. Eurobahn hat eine Auswahl an Rollmaterial als Ersatz für die Flirts. Hier der VT 600 und der VT 562 in Wuppertal Hbf.
De VT2.01 / 643 101-8 in Bielefeld Hbf. De tweede serie Talent treinstellen (VT2.01 - VT 2.07) van de Eurobahn hebben een verlaagde vloer. The VT2.01 / 643 101-8 in Bielefeld Hbf. The second series of Talent trainsets (VT2.01 - VT 2.07) of the Eurobahn have a lowered floor. Der VT2.01/643 101-8 in Bielefeld Hbf. Die zweite Baureihe der Talent-Triebzüge (VT2.01 – VT 2.07) der Eurobahn verfügt über einen abgesenkten Boden.
VT 3.03 / 643 126-5 in Oberhausen Hbf. Deze Talent (Talbot leichter Nahverkehrstriebwagen) was destijds nog niet voorzien van LED- verlichting. VT 3.03 / 643 126-5 in Oberhausen Hbf. This Talent (Talbot leichter Nahverkehrstriebwagen) was not yet equipped with LED lighting. VT 3.03 / 643 126-5 in Oberhausen Hbf. Dieses Talent (Talbot leichter Nahverkehrstriebwagen) war noch nicht mit LED-Beleuchtung ausgestattet.
VT3.13 / 643 374-1 in Bielefeld Hbf. Deze Talent behoort tot de derde serie (VT3.01 - VT3.14) van de Eurobahn. VT3.13 / 643 374-1 in Bielefeld Hbf. This Talent belongs to the third series (VT3.01 - VT3.14) of the Eurobahn. VT3.13 / 643 374-1 in Bielefeld Hbf. Dieses Talent gehört zur dritten Serie (VT3.01 - VT3.14) der Eurobahn.
VT 1.01 / 643 108-3 in Bielefeld Hbf. Eurobahn kocht drie Talent treinstellen van de Bayerische Oberlandbahn. Het betreft de 643 108 (VT1.01), 643 109 (VT1.02) en 643 116 (VT1.03). VT 1.01 / 643 108-3 in Bielefeld Hbf. Eurobahn bought three Talent trainsets from the Bayerische Oberlandbahn. This concerns the 643 108 (VT1.01), 643 109 (VT1.02) and 643 116 (VT1.03). VT 1.01 / 643 108-3 in Bielefeld Hbf. Eurobahn kaufte drei Talent-Triebzüge von der Bayerischen Oberlandbahn. Dies betrifft der 643 108 (VT1.01), 643 109 (VT1.02) und 643 116 (VT1.03).
De ET 7.12 in Venlo heeft het oude Eurobahn Keolis Gruppe logo. The ET 7.12 in Venlo has the old Eurobahn Keolis Gruppe logo. Der ET 7.12 in Venlo trägt das alte Logo der Eurobahn Keolis Gruppe.
Hier is het verschil tussen het Keolis Gruppe logo en het Keolis Deutschland logo te zien. Here you can see the difference between the Keolis Gruppe logo and the Keolis Deutschland logo. Hier sehen Sie den Unterschied zwischen dem Logo der Keolis Gruppe und dem Logo der Keolis Deutschland.
De ET 6.01 in Venlo het het Eurobahn Keolis Deutschland logo. The ET 6.01 in Venlo has the Eurobahn Keolis Deutschland logo. Der ET 6.01 in Venlo trägt das Logo der Eurobahn Keolis Deutschland.
De ET 7.11 in Mönchengladbach Hbf heeft het allernieuwste Eurobahn logo. The ET 7.11 in Mönchengladbach Hbf has the latest Eurobahn logo. Der ET 7.11 in Mönchengladbach Hauptbahnhof trägt das neueste Eurobahn-Logo.
De Eurobahn behoort niet meer tot de Franse Keolis groep en is nu een zelfstandige Duitse onderneming. The Eurobahn no longer belongs to the French Keolis group and is now an independent German company. Die Eurobahn gehört nicht mehr zum französischen Keolis-Konzern und ist nun ein eigenständiges deutsches Unternehmen.
In tegenstelling tot de 425 024 is de 425 064 wel van de DB Regio bestickering ontdaan. In contrast to the 425 024, the 425 064 has been stripped of the DB Regio stickers. Im Gegensatz zur 425 024 wurde die 425 064 von den DB Regio-Aufklebern befreit.
De 425 024-7 en 425 064-3 in Mönchengladbach Hbf. Eveneens voor het ‘Teutoburger Wald-Netz’ huurt de Eurobahn voor de RE 78 de 425 024-7, 425 064-3 en 425 090-8 van DB Regio NRW. The 425 024-7 and 425 064-3 in Mönchengladbach Hbf. Also for the 'Teutoburger Wald-Netz', the Eurobahn leases the 425 024-7, 425 064-3 and 425 090-8 from DB Regio NRW for the RE 78. Der 425 024-7 und 425 064-3 in Mönchengladbach Hbf. Ebenfalls für das „Teutoburger Wald-Netz“ mietet die Eurobahn der 425 024-7, 425 064-3 und 425 090-8 von der DB Regio NRW für den RE 78.
ET8.05 (427 113-6) in Herzogenrath. Bij het verkrijgen van de concessie ‘Teutoburger Wald-Netz’ mit ingang van dec. 2017 nam Eurobahn de Flirt 1 stellen ET8.01-ET8.14 van de Westfalenbahn over. De WFB kleurstelling hebben de treinstellen behouden. ET8.05 (427 113-6) in Herzogenrath. When obtaining the concession 'Teutoburger Wald-Netz' with effect from Dec. In 2017, Eurobahn took over the Flirt 1 sets ET8.01-ET8.14 from the Westfalenbahn. The train sets have retained the WFB color scheme. ET8.05 (427 113-6) in Herzogenrath. Bei Erhalt der Konzession „Teutoburger Wald-Netz“ mit Wirkung vom 13.12. Im Jahr 2017 übernahm die Eurobahn die Flirt 1- Garnituren ET8.01–ET8.14 von der Westfalenbahn. Die Zuggarnituren haben das WFB-Farbschema beibehalten.
ET4.33 (3427 011) in Düsseldorf Hbf. De Flirt 3 stellen 3427 009, 010 en 011 hebben de RegioBahn kleurstelling. Het baanvak waar de Flirts voor bestemd zijn is nog niet geëlektrificeerd. Omdat de RegioBahn geen inzetmogelijkheid heeft waren de Flirts destijds aan Eurobahn verhuurd. ET4.33 (3427 011) in Dusseldorf Hbf. The Flirt 3 sets 3427 009, 010 and 011 have the RegioBahn color scheme. The section of track for which the Flirts are intended is not yet electrified. Because the RegioBahn has no deployment options, the Flirts were rented to Eurobahn at the time. ET4.33 (3427 011) in Düsseldorf Hbf. Die Flirt 3-Sets 3427 009, 010 und 011 sind im RegioBahn-Farbschema gehalten. Der Streckenabschnitt, für den die Flirts vorgesehen sind, ist noch nicht elektrifiziert. Da die RegioBahn über keine Einsatzmöglichkeiten verfügt, wurden die Flirts seinerzeit an die Eurobahn vermietet.
ET 4.06 / 429 016-5 in Bielefeld Hbf. Vanaf dec. 2017 rijdt Keolis de concessie ‘Teutoburger Wald-Netz’, onder de merknaam Eurobahn. De 13 Flirt 3 XL treinstellen hebben in dit kader het Keolis Corporate Design. ET 4.06 / 429 016-5 in Bielefeld Hbf. From Dec. In 2017, Keolis operates the 'Teutoburger Wald-Netz' concession, under the brand name Eurobahn. In this context, the 13 Flirt 3 XL train sets have the Keolis Corporate Design. ET 4.06 / 429 016-5 in Bielefeld Hbf. Ab Dez. Im Jahr 2017 betreibt Keolis die Konzession „Teutoburger Wald- Netz“ unter dem Markennamen Eurobahn. In diesem Zusammenhang tragen die 13 Flirt 3 XL-Triebzüge das Keolis Corporate Design.
De RB 61 tussen Bielefeld en Hengelo is ook bekend als de Wiehengebirgsbahn. The RB 61 between Bielefeld and Hengelo is also known as the Wiehengebirgsbahn. Die RB 61 zwischen Bielefeld und Hengelo wird auch als Wiehengebirgsbahn bezeichnet.
In Bad Bentheim staat de ET 4.04 tijdens de systeemwissel op de bovenleiding. In Bad Bentheim the ET 4.04 stands during the system change on the catenary. Der ET 4.04 steht in Bad Bentheim während der Systemumstellung auf der Oberleitung.
De ET 4.05 vertrekt uit Hengelo, het Nederlandse beginpunt van de RB 61. The ET 4.05 departs from Hengelo, the Dutch starting point of the RB 61. Die ET 4.05 startet in Hengelo, dem niederländischen Startpunkt der RB 61.
De ET 4.01 is bij De Lutte op weg van Bielefeld Hbf naar Hengelo. The ET 4.01 is at De Lutte on its way from Bielefeld Hbf to Hengelo. Der ET 4.01 ist bei De Lutte auf dem Weg von Bielefeld Hbf nach Hengelo.