De 1218 in de loods in Blerick. The 1218 in the shed in Blerick. Die 1218 im Schuppen in Blerick.
De 231 doet het rangeerwerk. The 231 is the shunter. Die 231 macht die Rangierarbeit.
De 231 sleept de 1218 uit de loods. The 231 pulls the 1218 out of the shed. Die 231 schleppt die 1218 aus dem Schuppen.
De 1218 heeft nog de originele frontseinen. The 1218 has still the original head lights. Die 1218 hat noch die originale Spitzenbeleuchtung.
De 1251 naast de 1255 en de 1218. The 1251 next to the 1255 and the 1218. Die 1251 neben der 1255 und der 1218.
De 1251 is voor een lange periode verhuurd aan Railexperts. The 1251 is for a long time rented by Railexperts. Die 1251 ist für einen längeren Zeitraum vermietet an Railexperts.
De 1252 - 1254 - 1218 en 231. The 1252 - 1254 - 1218 und 231. Die 1252 - 1254 - 1218 und 231.
1252 - 1254 en de 1218 in de zon. 1252 - 1254 and the 1218 in the sun. 1252 - 1254 und die 1218 in der Sonne.
De 1252 was de NS 1225 en is verhuurd geweest aan Railpromo. The 1252 was the NS 1225 and she was rented by Railpromo. Die 1252 war die NS 1225 und war vermietet an Railpromo.
De 1252 sleepte het Panorama Rail Restaurant. The 1252 used to pull the Panorama Rail Restaurant. Die 1252 war die Zuglok des Panorama Rail Restaurant.
Machtige machines, die 1200-en. Mighty locos, those class 1200. Mächtige Loks, die Baureihe 1200.
De 1254 is de voormalige NS 1214. The 1254 is the former NS 1214. Die 1254 ist die ehemalige NS 1214.
De 1254 heeft de EETC kleuren en de naam ir. J. Hoekwater. The 1254 in the EETC livery is named ir. J. Hoekwater. Die 1254 hat die EETC Farbgebung und den Namen ir. J. Hoekwater.
1255 - 1254 en 1252 met de brede V op de neus. 1255 - 1254 and 1252 with the wide V on the nose. 1255 - 1254 und 1252 mit dem breiten V in der Nase.
De 1255 en de 1218 achter de 2454. The 1255 und die 1218 behind the 2454. Die 1255 und die 1218 hinter der 2454.
De 1255 was de NS 1221 en is in de ACTS kleur. The 1255 is the former NS 1221 in the ACTS livery. Die 1255 ist die ehemalige NS 1221 und sie hat die ACTS Farbgebung.
Zie het verschil in de frontseinen tussen de 1255 en de 1218. See the difference in the headlights between the 1255 and the 1218. Sehen Sie den Unterschied in den Spitzenlichtern zwischen der 1255 und der 1218.
De 1304 staat in Amersfoort. The 1304 stands in Amersfoort. Die 1304 steht in Amersfoort.
De 1304 heeft nog de kleuren van HSL Logistik. The 1304 is still in the HSL Logistik livery. Die 1304 hat noch die HSL Logistik Farbgebung.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De 231 met de 1218 en de 1255. The 231 with the 1218 and the 1255. Die 231 mit der 1218 und die 1255.