6602 nadert Antwerpen Berchem. 6602 approaches Antwerp Berchem. 6602 nähert sich Antwerpen Berchem.
De 6602 is zojuist uit Antwerpen Schijnpoort vertrokken. The 6602 has just left Antwerp Schijnpoort. Die 6602 ist gerade aus Antwerpen Schijnpoort abgefahren.
De 6602 is de voormalige ERS 6602. The 6602 is the former ERS 6602. Die 6602 ist die ehemalige ERS 6602.
De 6602 is op weg naar Lille Delivrance. The 6602 is heading for Lille Delivrance. Die 6602 ist unterwegs nach Lille Delivrance.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern