Een beetje vreemd ziet de E 464.251 wel uit. The look of the E 464.251 is a little bit strange. Die Ansicht der E 464.251 ist ein bißchen gewöhnungbedürftig.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De E 405.034 rolt weer onder de Italiaanse sectie van de bovenleiding in Brennero. The E 405.034 rolls again under the Italian catenary section in Brennero. Die E 405.034 rollt wieder unter der italiänischen Sektion der Oberleitung in Brenner.
De E 464.057 is spiksplinter nieuw in Brennero. The E 464.057 is brandnew in Brennero. Die E 464.057 ist Nietnagelneu in Brenner.
Het rangeerwerk is voor de 245 6090 in Brennero. The shunting jobs are for the 245 6090 in Brennero. Die Rangierarbeiten sind für die 245 6090 in Brenner.
Een ouder type stuurrijtuig is in de IR naar Verona in Brennero. An older type of driving trailer is in the IR to Verona in Brennero. Ein älterer Typ Steuerwagen ist im IR nach Verona in Brenner.
Ook de E 405.012 geniet van de berglucht in Brennero. Also the E 405.012 enjoys the mountainair in Brennero. Auch die E 405.012 genießt die Bergluft am Brenner.
Dit is het stuurrijtuig van de IR uit Verona in Brennero. This is the driving trailer of the IR from Verona in Brennero. Dies ist der Steuerwagen des IR aus Verona in Brenner.
De 652.078 en de 652.073 rollen station Brennero binnen. The 652.078 and the 652.073 are rolling into the Brennero station. Die 652.078 und die 652.073 rollen im Bahnhof Brenner ein.
652 042 heeft pauze in Brennero. 652 042 has a short break in Brennero. 652 042 hat eine Pause in Brenner.
De ETR 526 013 in Bolzano in de nieuwe kleuren van Trentino. The ETR 526 013 in Bolzano in the new livery of Trentino. Der ETR 526 013 in Bozen in der neuen Farbgebung von Trentino.
De ETR 170 215 in de oude kleuren van de autonome provincie Trentino (Zuid Tirol). The ETR 170 215 in the old livery of the autonomous province of Trentino (South Tyrolia). Der ETR 170 215 in den alten Farben der autonomen Provinz Trentino (Süd Tirol).
De ETR 170 201 rijdt Brennero binnen komende vanuit Merano. The ETR 170 201 arrives in Brennero coming from Merano. Der ETR 170 201 fährt in Brenner ein kommend aus Meran.
De ETR 170 is voor verschillende stroomsystemen geschikt. The ETR 170 is equiped for several power systems. Der ETR 170 ist für verschiedene Stromsysteme geeignet.
In Bolzano is de ETR 170 170 te zien. Dit is een Stadler Flirt. In Bolzano we can see the ETR 170 170. This is a Stadler Flirt. In Bozen sehen wir den ETR 170 170. Dies ist ein Stadler Flirt.
De ETR 435-34 in Bolzano is een voormalig Cisalpino treinstel. The ETR 435-34 in Bolzano is a former Cisalpino EMU. Der ETR 435-34 in Bozen ist ein ehemaliger Cisalpino ET.
De E 405.034 is eveneens een Bombardier loc. The E 405.034 is also a Bombardier loco. Dier E 405.034 ist auch eine Bombardier Lok.
De E 405.027, E 405.034 en E 405.012 hebben pauze in Brennero. The E 405.027, E 405.034 and E 405.012 enjoy their break in Brennero. Die E 405.027, E 405.034 und E 405.012 haben Pause in Brennero.
De E 464.250 is een Bombardier Traxx. The E 464.250 is a Bombardier Traxx. Die E 464.250 ist eine Bombardier Traxx.
De E 412.013 staat voor de kleine loods in Brennero. The E 412.013 stands in front of the little shed in Brennero. Die E 412.013 steht vor dem kleinen Schuppen in Brenner.
De E 412.012 onder wisselstroom in Kufstein. The E 412.012 und the AC current in Kufstein. Die E 412.012 unter dem Wechselstrom in Kufstein.
In Kufstein slepen de E 412.012 en de E 412.018 een TX Logistik trein. In Kufstein are the E 412.012 and E 412.018 hauling a TX Logistik train. In Kufstein schleppen die E 412.012 und die E 412.018 einen TX Logistik Zug.
Een IC naar Verona vertrekt uit Brennero. An IC to Verona is leaving Brennero. Ein IC nach Verona fährt aus Brenner ab.
De 485 058-2 naast een Stadler Flirt in Bolzano. The 485 058-2 next to a Stadler Flirt in Bolzano. Der 485 058-2 neben einem Stadler Flirt in Bozen.
E 412.004 en E 412.018 klaar voor vertrek naar Verona Quadrante Europa in Brennero. E 412.004 and E 412.018 ready for departure to Verona Quadrante Europa in Brennero. E 412.004 und E 412.018 abfahrbereit nach Verona Quadrante Europa in Brenner.
De E 412.002 en E 412.018 als dubbeltractie in Brennero. The E 412.002 and the E 412.018 in double traction in Brennero. Die E 412.002 und die E 412.018 in Doppeltraktion in Brenner.
Motorwagen 668 1212 komt binnen in Verona Porta Nuova. Motorcar 668 1212 arrives at Verona Porta Nuova. Der VT 668 1212 fährt in Verona Porta Nuova ein.
Een regionale dubbeldeks trein verlaat Verona Porta Nuova. A regional doubledecker train is leaving Verona Porta Nuova. Ein regionaler Doppelstockzug fährt aus Verona Porta Nuova ab.
De 464.562 in de nieuwe kleuren voor regionale treinen in Verona Porta Nuova. The 464.562 in the new livery for regional trains in Verona Porta Nuova. Die 464.562 im neuen Farbschema für Regionalzügen in Verona Porta Nuova.
De D 345 1053 in het depot van Bolzano. The D 345 1053 in the Bolzano depot. Die D 345 1053 im Bw Bozen.
En tot slot de D 245 6020 van voren. And finaly the D 245 6020 in a front view. Und zum Schluß die D 245 6020 von Vorne.
De D 245 6020 en profil in Brennero. The D 245 6020 in a side view in Brennero. Die D 245 6020 in einer Seiten Ansicht in Brenner.
Rangeerdiesel D 245 6020 in Brennero. Diesel shunter D 245 6020 in Brennero. Rangier Diesellok D 245 6020 in Brenner.
Een Intercity rijdt station Brennero binnen met stuurstandrijtuig voorop. An Intercity arrives at Brennero station with the driving trailer in front. Ein Intercity fährt in den Bahnhof Brenner ein mit dem Steuerwagen voraus.
De 600 101-2 is gereed voor vertrek in Bolzano. The 600 101-2 is ready for departure in Bolzano. Der 600 101-2 ist abfahrbereit in Bozen.
De ETR 526 018 is een Jazz gebouwd door Alstom. The ETR 526 018 is a Jazz constructed by Alstom. Der ETR 526 018 ist ein Jazz der bei Alstom gebaut ist.
De ETR 526 018 als regionale trein naar Merano in Brennero. The ETR 526 018 as regional train to Merano in Brennero. Der ETR 526 018 als Regionalzug nach Meran in Brenner.
De ETR 521 XXX naast de ETR 526 018 in Brennero. The ETR 521 XXX next to the ETR 526 018 in Brennero. Der ETR 521 XXX neben dem ETR 526 018 in Brenner.
Er was geen nummer herkenbaar op het treinstel, het wordt de serie ETR 521 The EMU didn’t have a number, but it is the designated class ETR 521. Der ET hatte noch keine Nummer, aber es wird die Baureihe ETR 521.
De Rock is gebouwd door Hitachi Rail, het vroegere Ansaldo Breda. The Rock is constructed by Hitachi Rail, former Ansaldo Breda. Der Rock ist gebaut bei Hitachi Rail, das ehemalige Ansaldo Breda.
De nieuwe Rock van de FS tijdens een stop in Brennero. The new Rock of the FS during a stop in Brennero. Der neue Rock der FS während eines Haltes in Brenner.