Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern des Bildes
Historisch: Arriva Limburg 532 en Arriva Vechtdallijnen 525 in Heerlen. Historical: Arriva Limburg 532 and Arriva Vechtdallijnen 525 in Heerlen. Historisch: Arriva Limburg 532 und Arriva Vechtdallijnen 525 in Heerlen.
De 525 is de voormalige Connexxion 5037. The 525 is the former Connexxion 5037. Der 525 ist der ehemalige Connexxion 5037.
De RTB Cargo V 155 en de 525 in Herzogenrath. The RTB Cargo V 155 and the 525 in Herzogenrath. Die RTB Cargo V 155 und der 525 in Herzogenrath.
De 525 na terugkomst van Talbot Services in Heerlen. The 525 after coming back from Talbot Services in Heerlen. Der 525 nach der Rückkehr von Talbot Services in Heerlen.
De RTB Cargo V 155 voor de Arriva 530 (Ex Veolia 651) in Heerlen. The RTB Cargo V 155 in front of the Arriva 530 (former Veolia 651) in Heerlen. Die RTB Cargo V 155 vor dem Arriva 530 (ehemaliger Veolia 651) in Heerlen.
De V 156 komt met de 430 Herzogenrath binnen. The V 156 arrives with the 430 in Herzogenrath. Die V 156 fährt mit dem 430 in Herzogenrath ein.
De V 156 met de 532 in het zonnige Herzogenrath. The V 156 and the 532 in a sunny Herzogenrath. Die V 156 und der 532 im sonnigen Herzogenrath.
V 156 en de 428 op het viadukt in Aachen Laurensberg. V 156 and the 428 on the viadukt of Aachen Laurensberg. V 156 und der 428 auf dem Viadukt in Aachen Laurensberg.
De 531 bij Talbot Services in Aachen. The 531 at Talbot Services in Aachen. Der 531 bei Talbot Services in Aachen.
De lak van de 531 wordt opgeschuurd. The paint of the 531 is sanded. Der Lack des 531 wird geschliffen.
De 531 in de nieuwe kleuren. The 531 in the new livery. Der 531 in der neuen Farbgebung.
De belijning wordt aangebracht. The lines are applied. Die Streifen werden geklebt.
De Limburgse Leeuw is ook geplakt. The Limburgian Lion is also stuck. Der limburgische Löwe ist auch geklebt.
De 427 verlaat het terrein van Talbot Services. The 427 is leaving the Talbot Services area. Der 427 verläßt das Talbot Services Gelände.
De 427 nog zonder nieuw logo op de neus in Herzogenrath. The 427 still without the new logo on the front in Herzogenrath. Der 427 noch ohne neues Logo auf der Stirnseite in Herzogenrath.
De 530 in de nieuwe kleur in Herzogenrath. The 530 in the new livery in Herzogenrath. Der 530 im neuen Glanz in Herzogenrath.
De V 155 met de 430 bij vertrek uit Herzogenrath. The V 155 and the 430 at the leaving of Herzogenrath. Die V 155 und der 430 bei der Ausfahrt von Herzogenrath.
De V 155 en de 530 zijn net Nederland binnen gereden in Haanrade. The V 155 and the 530 are just arrived in The Netherlands in Haanrade. Die V 155 und der 530 sind gerade in den Niederlanden eingefahren in Haanrade.
De V 156 en de 427 zijn in Landgraaf. The V 156 and the 427 are in Landgraaf. Die V 156 und der 427 sind in Landgraaf.
RTB Cargo V 155 en de 531 in Herzogenrath. RTB Cargo V 155 and the 531 in Herzogenrath. RTB Cargo V 155 und der 531 in Herzogenrath.
Nu is het de V 156 met de 426 in Herzogenrath. Now it is the V 156 and the 426 in Herzogenrath. Jetzt ist es die V 156 und der 426 in Herzogenrath.
V 155 en de 429 in het station van Herzogenrath. V 155 and the 429 in the station of Herzogenrath. V 155 und der 429 im Bahnhof Herzogenrath.
De eerste klas zonder zitkussens. The first class without seat cushions. Die erste Klasse ohne Polster.
Ook de tweede klas wordt leeg geruimd. Even the second class is also being cleared away. Auch in der zweiten Klasse werden die Polster entfernt.
De voorbereiding voor het spuiten van de nieuwe lak. The preparation for spraying of the new livery. Die Vorbereitung für die Lackierung mit dem neuen Lack.
Zo is de 427 aan de RTB Cargo V 156 gekoppeld. This is the way that the 427 is coupled to the RTB Cargo V 156. So ist der 427 an der RTB Cargo V 156 gekuppelt.
De 429 achter de V 158 in Herzogenrath. The 429 pulled by the V 158 in Herzogenrath. Der 429 gezogen von der V 158 in Herzogenrath.
De zwarte V 158 van RTB Cargo met de 429 wachten om de grens over te steken in Herzogenrath. The black V 158 of RTB Cargo and the 429 are waiting to cross the border in Herzogenrath. Die schwarze V 158 der RTB Cargo und der 429 warten auf das Überschreiten der Grenze in Herzogenrath.
De GTW EMU’s van Arriva in Limburg hebben een nieuw jasje gekregen bij Talbot Services in Aken. We mochten erbij zijn. The GTW EMU’s of Arriva Limburg are refurbished and they get a new livery at Talbot Services in Aachen. We were allowed to be there. Die GTW EMU’s von Arriva Limburg haben ein neues Äusseres bekommen bei Talbot Services in Aachen. Wir durften dabei sein.