De 471 500-3 is tijdelijk verhuurd aan RTB Cargo en staat hier in Aachen Hbf. The 471 500-3 is temporarily rented by RTB Cargo and she stands here in Aachen Hbf. Die 471 500-3 ist zeitweise gemietet durch RTB Cargo und Sie steht hier in Aachen Hbf.
De ELL / GYSEV Cargo 193 246-6 is ook gehuurd door RTB Cargo en is in Aachen Hbf. The ELL / GYSEV Cargo 193 246-6 is also rented by RTB Cargo and she’s in Aachen Hbf. Die ELL / GYSEV Cargo193 246-6 ist auch gemietet durch RTB Cargo und Sie ist in Aachen Hbf.
De GYSEV huurd ook ÖBB Taurus locs, zoals hier de 1116 063-9 in Rosenheim. The GYSEV als rented ÖBB Taurus locos, like the 1116 063-9 here in Rosenheim. Die GYSEV mietete auch ÖBB Taurus Loks, wie hier die 1116 063-9 in Rosenheim.
Een mooie kleurstelling voor deze Vectron 471 500-3. A beuatiful livery for this Vectron 471 500-3. Eine schöne Farbgebung für diesen Vectron 471 500-3.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern