De 185 632-7, nog in de HGK kleuren, maar nu behorend tot RheinCargo in Berlin Schönefeld Flughafen. The 185 632-7, still in the HGK livery, is now property of RheinCargo. The loco is here in Berlin Schönefeld Flughafen. Die 185 632-7, noch in der HGK Farbgebung, gehört jetzt zur RheinCargo und ist hier in Berlin Schönefeld Flughafen.
De DH 49 rijdt door Keulen West. The DH 49 passes Cologne West. Die DH 49 fährt durch Köln West.
De DH 752 en de DH 751 komen in dubbeltractie via het personen spoor door Keulen West. The DH 752 and the DH 751 are passing Cologne West in multiple traction on the passenger track. Die DH 752 und die DH 751 fahren in Doppeltraktion durch Köln West auf dem Gleis wo sonst nur Reisezüge fahren.
4 op een rij in Keulen West: DE 84, DE 73, DE 94 en de DE 82. 4 in a row in Cologne West: DE 84, DE 73, DE 94 and the DE 82. 4 auf einer Reihe in Köln West: DE 84, DE 73, DE 94 und die DE 82.
De 185 631-9 (HGK 2066) met een ketelwagentrein in Hamburg Harburg. The 185 631-9 (HGK 2066) with an oiltrain in Hamburg Harburg. Die 185 631-9 (HGK 2066) mit einem Kesselwagenzug in Hamburg Harburg.
De 185 632-7 (HGK 2067) als losse loc door Hamburg Harburg. The 185 632-7 (HGK 2067) as single loco through Hamburg Harburg. Die 185 632-7 (HGK 2067) fährt als Tfzf durch Hamburg Harburg.
De DE 668 staat te rusten op de Maasvlakte West. The DE 668 is resting on the Maasplain West. Die DE 668 ruht sich aus auf der Maasfläche West.
De DE 82 en de DE 85 slepen een kolentrein door Keulen West. The DE 82 and the DE 85 are hauling a coaltrain through Cologne West. Die DE 82 und die DE 85 schleppen einen Kohlezug durch Köln West.
De DE 61 komt binnen op de Maasvlakte. The DE 61 is arriving at the Maasplain. Die DE 61 fährt auf der Maasfläche ein.
De DE 63 is op weg naar Duitsland via Emmerich en heeft zojuist Utrecht Centraal gepasserd. The DE 63 is heading for Germany via Emmerich and she's just passed through Utrecht Central. Die DE 63 ist unterwegs nach Deutschland über Emmerich und Sie ist gerade durch den Utrechter Hauptbahnhof gefahren.
De DE 668 heeft een lichtere kleur rood als de overige HGK Class 66. The DE 668 has a lighter red colour than the other HGK Class 66. Die DE 668 hat einen leichteren roten Farbton als die anderen HGK Class 66.
De DE 62, hier in Aken West, heeft de Engelse front- en sluitseinen. The DE 62, here in Aachen West, has the English front- and rearlights. Die DE 62, hier in Aachen West, hat die englischen Spitzen- und Schlußleuchten.
DE 74 komt met een lege containertrein door Keulen West. DE 74 is passing Cologne West hauling an empty containertrain. DE 74 fährt mit einem leeren Kontainerzug durch Köln West.
Opvallend is dat de DE 61 niet het in Nederland verplichte gele of witte vlak op de front heeft. Ze staat hier op de Maasvlakte West. It is strange that the DE 61 hasn't got the in the Netherlands obligatory white or yellow coloured front. She's standing here on the Maasplain West. Merkwürdig ist es dass die DE 61 nicht die in den Niederlanden vorgeschriebene weiße oder gelbe Fläche auf den Vorderseiten hat. Sie steht hier auf der Maasfläche West.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De DH 703 in Keulen West. The DH 703 in Cologne West. Die DH 703 in Köln West.
De 145-CL 012 is de HGK 2002 en ze is hier in Hamm Hbf. The 145-CL 012 is the HGK 2002 and she’s here in Hamm Hbf. Die 145-CL 012 ist die HGK 2002 und Sie ist hier in Hamm Hbf.
VT 1 in Brühl-Vochem. Deze ‘Turmtriebwagen’ van de HGK is wel een unicum te noemen. VT 1 in Brühl-Vochem. This "Turmtriebwagen" of the HGK is unique. VT 1 in Brühl-Vochem. Dieser "Turmtriebwagen" der HGK ist einzigartig.
De DE 13 werd in het jaar 2020 gesloopt. The DE 13 was scrapped in the year 2020. Die DE 13 wurde im Jahr 2020 verschrottet.
De DE 11 na een motorbrand afgesteld in Brühl-Vochem. The DE 11 adjusted after an engine fire in Brühl-Vochem. Die DE 11 wurde nach einem Motorbrand in Brühl-Vochem abgestellt.
De DE669 met een Beacon Rail sticker op de cabine. The DE669 with a Beacon Rail sticker on the cabin. Die DE669 mit einem Beacon Rail Aufkleber auf der Kabine.
De DE668 in Keulen West met een wit in plaats van geel front. The DE668 in Cologne West with a white instead of yellow front. Die DE668 in Köln West mit weißer statt gelber Front.