Op de InnoTrans 2012 werd de 29008, een loc van General Electric voorgesteld. The 29008, a General Electric locomotive, was presented at the InnoTrans 2012. Die Lokomotive 29008 von General Electric wurde auf der InnoTrans 2012 vorgestellt.
De 29009 in Roosendaal. De loc van het type PH37ACai was voor een reeks testen in Nederland. De negen bestelde locs (29008 (II) t/m 29016) zijn bij HHPI nooit in dienst gekomen. The 29009 in Roosendaal. The PH37ACai locomotive was in the Netherlands for a series of tests. The nine ordered locomotives (29008 (II) to 29016) never entered service with HHPI. Die 29009 in Roosendaal. Die Lokomotive vom Typ PH37ACai war für eine Reihe von Tests in den Niederlanden. Die neun bestellten Lokomotiven (29008 (II) bis 29016) wurden nie bei HHPI in Dienst gestellt.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De 20-05 (159 205-4) in Oberhausen West. HHPI heeft de 159 201 t/m 159 205 als eerste klant van van ELP gehuurd met als interne nummers 20-01 t/m 20-05. Daarnaast huren ze nog de 159 224-5, 159 237-7 en 159 251-8 van ELP. The 20-05 (159 205-4) in Oberhausen West. HHPI rented 159 201 to 159 205 as the first customer from ELP with internal numbers 20-01 to 20-05. They also rent the 159 224-5, 159 237-7 and 159 251-8 from ELP. Die 20-05 (159 205-4) in Oberhausen West. HHPI mietete 159 201 bis 159 205 als erster Kunde von ELP mit den internen Nummern 20-01 bis 20-05. Sie vermieten auch die 159 224-5, 159 237-7 und 159 251-8 von ELP.
De 29004 komt door Hamburg Harburg gereden in deze artistieke opname. The 29004 passes through Hamburg Harburg in this artistic shot. Die 29004 fährt in dieser künstlerischen Aufnahme durch Hamburg Harburg.
29004 (266 027-2) in Bremen Hbf. Voor de komst van de Eurodual locs had HHPI vijf locomotieven van het type Class 66 (29001 t/m 29005) in eigen bezit. 29004 (266 027-2) in Bremen Hbf. Before the arrival of the Eurodual locomotives, HHPI owned five Class 66 locomotives (29001 to 29005). 29004 (266 027-2) in Bremen Hbf. Vor der Einführung der Eurodual-Lokomotiven besaß HHPI fünf Lokomotiven Class 66 (29001 bis 29005).wurde.
Er was veel transport van stenen voor de aanleg van de Hafen City in Hamburg. Hier is de 29002 in Hamburg Harburg. There was a lot of transport of stones for the construction of the Hafen City in Hamburg. Here is the 29002 in Hamburg Harburg. Für den Bau der Hafencity in Hamburg gab es viele Steintransporte. Hier ist die 29002 in Hamburg Harburg.
29002 (266 464-7) in Bremen Hbf. Alle HHPI Class 66 locs droegen een naam. De 29002 kreeg als naam Robert JG Savage mee. 29002 (266 464-7) in Bremen Hbf. All HHPI Class 66 locomotives bore a name. The 29002 was given the name Robert JG Savage. 29002 (266 464-7) in Bremen Hbf. Alle Lokomotiven der HHPI-Class 66 trugen einen Namen. Der 29002 erhielt den Namen Robert JG Savage.
Heavy Haul Power International