De ES 64 U2 - 036 met de HKX naar Hamburg in Köln Messe Deutz. The ES 64 U2 - 036 with the HKX to Hamburg in Köln Messe Deutz. Die ES 64 U2 - 036 vor dem HKX nach Hamburg in Köln Messe Deutz.
De HKX is net in Hamburg Altona aangekomen. The HKX is just arrived in Hamburg Altona. Der HKX ist gerade in Hamburg Altona eingefahren.
Loc ES 64 U2 - 026 met beschadigde stickers in Hamburg Harburg. Loco ES 64 U2 - 026 with damaged vinyls in Hamburg Harburg. Lok ES 64 U2 - 026 mit beschädigten Aufschriften in Hamburg Harburg.
De ander loc kant heeft al geen HKX bestickering meer. The other loco side hasn't HKX vinyls anymore. Die andere Lokseite hat schon keine HKX Werbung mehr.
HKX rijdt met gehuurde rijtuigen omdat de eigen rijtuigen nog steeds omgebouwd worden. HKX is using rented carriages, because the own carriages are still under reconstruction. HKX fährt mit gemieteten Wagen weil die eigenen Wagen noch immer im Umbau sind.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern des Bildes
De machinisten worden van Veolia Verkehr ingehuurd. De HKX met NOB rijtuigen in Hamburg Altona. The loco drivers are hired from Veolia Verkehr. The HKX with NOB carriages in Hamburg Altona. Die Lokführer werden von Veolia Verkehr geliehen. Der HKX mit NOB Wagen in Hamburg Altona.
De HKX staat gereed voor vertrek in Hamburg Altona. The HKX is ready for departure in Hamburg Altona. Der HKX steht abfahrbereit in Hamburg Altona.