De ET’s 157,161,162,156,345 en 167 staan nog zonder toelating in Hanau Hbf. The EMU’s ET 157,161,162,156,345 and 167 are standing, still without admission, in Hanau Hbf. Die ET’s 157,161,162,156,345 und 167 stehen noch ohne Zulassung in Hanau Hbf.
De ET’s 161 en 157 zijn gloednieuw en staan in Hanau Hbf. The EMU’s ET 161 and 157 are brandnew and they are standing in Hanau Hbf. Die ET’s 161 und 157 sind brandneu und stehen in Hanau Hbf.
De ET 345 is een 3-delige Alstom Coradia Continental. The ET 345 is a 3-car Alstom Coradia Continental. Der ET 345 ist ein drei teiliger Alstom Coradia Continental.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De 427 541 in Siegen Hbf is een drie delige Stadler Flirt. The 427 541 in Siegen Hbf is a 3-car Stadler Flirt. Der 427 541 in Siegen Hbf ist ein drei teiliger Stadler Flirt.
De 427 543 en een 429 in Hanau Hbf. The 427 543 and a class 429 in hanau Hbf. Der 427 543 und ein ET der Baureihe 429 in Hanau Hbf.
De Alstom Lint VT 261-1 in Siegen Hbf. The Alstom Lint VT 261-1 in Siegen Hbf. Der Alstom Lint VT 261-1 in Siegen Hbf.
429 546 rangeert in Siegen Hbf. 429 546 is shunting in Siegen Hbf. 429 546 rangiert in Siegen Hbf.
429 541 is een Stadler Flirt en staat hier in Siegen Hbf. 429 541 is a Stadler Flirt and stands here in Siegen Hbf. 429 541 ist ein Stadler Flirt und steht hier in Siegen Hbf.
De 429 546 en 429 042 staan in de parkeerstand in Siegen Hbf. The 429 546 and the 429 042 are in the parking mode in Siegen Hbf. Der 429 546 und der 429 042 sind im Park Modus in Siegen Hbf.
LINT 27, VT 205 (640 105-2) in Limburg (Lahn). Deze motorwagen is voorzien van ‘3 LänderBahn’ stickers. LINT 27, VT 205 (640 105-2) in Limburg (Lahn). This railcar is equipped with '3 LänderBahn' stickers. LINT 27, VT 205 (640 105-2) in Limburg (Lahn). Dieser Triebwagen ist mit Aufklebern „3 LänderBahn“ ausgestattet.
LINT 27, VT 205 (640 105-2) en LINT 41, VT 276 (648 016-3) in Limburg (Lahn). Opvallend zijn de vierkante frontseinen bij de LINT 27 (links) en de ruitvormige frontseinen bij de LINT 41 (rechts). LINT 27, VT 205 (640 105-2) and LINT 41, VT 276 (648 016-3) in Limburg (Lahn). Striking are the square headlights on the LINT 27 (left) and the diamond- shaped headlights on the LINT 41 (right). LINT 27, VT 205 (640 105-2) und LINT 41, VT 276 (648 016-3) in Limburg (Lahn). Auffällig sind die quadratischen Scheinwerfer beim LINT 27 (links) und die rautenförmigen Scheinwerfer beim LINT 41 (rechts).
VT 301 (642 401-3) en VT 304 (642 404-7) in Limburg (Lahn). De HLB heeft zes treinstellen (VT 301 t/m 306) van type Siemens Desiro Classic in dienst. VT 301 (642 401-3) and VT 304 (642 404-7) in Limburg (Lahn). The HLB has six trainsets (VT 301 to 306) of type Siemens Desiro Classic in service. VT 301 (642 401-3) und VT 304 (642 404-7) in Limburg (Lahn). Die HLB hat sechs Triebzüge (VT 301 bis 306) vom Typ Siemens Desiro Classic im Einsatz.
HLB 124 (946 424-8) in Limburg (Lahn). De GTW 2/6 treinstellen zijn een coproductie van Stadler, ADtranz en DWA. HLB 124 (946 424-8) in Limburg (Lahn). The GTW 2/6 trainsets are a co- production of Stadler, ADtranz and DWA. HLB 124 (946 424-8) in Limburg (Lahn). Die GTW 2/6-Triebzüge sind eine Gemeinschaftsproduktion von Stadler, ADtranz und DWA.
De VT2E 14 (609 014-5) en 17 (609 017-8) in Frankfurt Höchst. De treinstellen zijn als RB 12 van Königstein (Ts) naar Frankfurt Hbf onderweg. The VT2E 14 (609 014-5) and 17 (609 017-8) in Frankfurt Höchst. The trainsets are on their way as RB 12 from Königstein (Ts) to Frankfurt Hbf. Der VT2E 14 (609 014-5) und 17 (609 017-8) in Frankfurt Höchst. Die Triebzüge sind als RB 12 von Königstein (Ts) nach Frankfurt Hbf. unterwegs.
VT 201 (648 401-7) in Frankfurt Höchst. De treinstellen die op de TaunusBahn rijden zijn voorzien van een TSB sticker op de front. VT 201 (648 401-7) in Frankfurt Höchst. The trainsets that run on the TaunusBahn have a TSB sticker on the front. VT 201 (648 401-7) in Frankfurt Höchst. Die Triebzüge der TaunusBahn haben einen TSB-Aufkleber auf der Vorderseite.
De 20 (609 020-2) en 19 (609 019-4) in Usingen. De treinstellen van het type VT2E werden in december 2022 buiten dienst gesteld en nagenoeg allemaal naar Roemenië verkocht. The 20 (609 020-2) and 19 (609 019-4) in Usingen. The VT2E trainsets were taken out of service in December 2022 and almost all were sold to Romania. Der 20 (609 020-2) und 19 (609 019-4) in Usingen. Die VT2E-Triebzüge wurden im Dezember 2022 außer Betrieb genommen und fast alle nach Rumänien verkauft.
De 16 (609 016) en de 12 (609 012) in Usingen. De treinstellen werden gebouwd door Simmering- Graz-Pauker (SGP) in Oostenrijk onder licentie van Linke-Hofmann-Busch. The 16 (609 016) and the 12 (609 012) in Usingen. The trainsets were built by Simmering-Graz- Pauker (SGP) in Austria under license from Linke- Hofmann-Busch. Der 16 (609 016) und der 12 (609 012) in Usingen. Die Triebzüge wurden von Simmering-Graz-Pauker (SGP) in Österreich in Lizenz von Linke-Hofmann- Busch gebaut.
De VT 288 (648 528-7 in Limburg (Lahn). Het betreft hier een LINT 41. LINT staat voor "Leichter Innovativer Nahverkehrstriebwagen". The VT 288 (648 528-7 in Limburg (Lahn). This is a LINT 41. LINT stands for "Leichter Innovativer Nahverkehrstriebwagen". Der VT 288 (648 528-7 in Limburg (Lahn). Dies ist ein LINT 41. LINT steht für "Leichter Innovativer Nahverkehrstriebwagen".
Hessische Landesbahn
De ET 345 en de 4-delige ET 167 in Hanau Hbf. The ET 345 and the 4-car ET 167 in Hanau Hbf. Der ET 345 und der vier teiliger ET 167 in Hanau Hbf.