De locs van HRS dragen altijd sterke spreuken, zoals hier “Starke Partner mit Zugkraft”. The HRS locomotives always carry strong slogans, such as here “Starke Partner mit Zugkraft”. Die HRS-Lokomotiven tragen immer starke Slogans, wie hier „Starke Partner mit Zugkraft“.
De 482 049-4 in Aachen Hbf luisterd naar de naam Mikail en de loc is al voorzien van de LED verlichting. The 482 049-4 in Aachen Hbf goes by the name Mikail and the locomotive is already equipped with LED lighting. Die 482 049-4 im Aachener Hauptbahnhof hört auf den Namen Mikail und die Lokomotive ist bereits mit LED- Beleuchtung ausgestattet.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De 271 024-2 in Hamburg Harburg is een Vossloh G 1000BB en de loc wordt in de Hamburgse havens ingezet. The 271 024-2 in Hamburg Harburg is a Vossloh G 1000BB and the locomotive is used in the Hamburg ports. Die 271 024-2 in Hamburg Harburg ist eine Vossloh G 1000BB und die Lokomotive wird in den Hamburger Häfen eingesetzt.
Op de 482-ers geeft HRS aan Wir Sind Am Zug. Hier is de loc gehuurd door RTB Cargo. On the 482-ers HRS indicates Wir Sind Am Zug. Here the locomotive was rented by RTB Cargo. Auf den 482-ern zeigt HRS Wir Sind Am Zug an. Hier wurde die Lokomotive von RTB Cargo gemietet.
De 248 048 is een Vectron Dual Mode en hier in Hamburg Harburg is haar spreuk “Watt Mutt Dat Mutt”. The 248 048 is a Vectron Dual Mode and here in Hamburg Harburg her motto is “Watt Mutt Dat Mutt”. Die 248 048 ist eine Vectron Dual Mode und hier in Hamburg Harburg lautet ihr Motto „Watt Mutt Dat Mutt“.
De 482 048-6 in Keulen Gremberg is overgenomen van de SBB Cargo en is bij HRS Joel genaamd. The 482 048-6 in Cologne Gremberg was taken over from the SBB Cargo and is called Joel at HRS. Die 482 048-6 in Köln Gremberg wurde von der SBB Cargo übernommen und heißt bei HRS Joel.
Ook de 482 041-1 is door HRS gekocht, maar de loc heeft nog de SBB Cargo kleuren, hier in Hamburg Harburg. The 482 041-1 was also purchased by HRS, but the locomotive still has the SBB Cargo colors, here in Hamburg Harburg. Die 482 041-1 wurde ebenfalls von HRS gekauft, allerdings trägt die Lokomotive noch die SBB Cargo-Farben, hier in Hamburg Harburg.