De 185 600-4 komt Aachen West binnen gereden met een ketelwagentrein. The 185 600-4 arrives in Aachen West hauling a tank train. Die 185 600-4 fährt in Aachen West ein vor einem Kesselwagenzug.
De E 186 147-5 met een olietrein in Dresden Hbf. The E 186 147-5 hauls a tanktrain in Dresden Hbf. Die E 186 147-5 vor einem Ölzug in Dresden Hbf.
De 151 145-0 is van DB Cargo overgenomen en rijdt hier bij Duisburg Bissingheim. The 151 145-0 is taken over from DB Cargo and she drives here near Duisburg Bissingheim. Die 151 145-0 ist von der DB Cargo übernommen und fährt hier in der Nähe von Duisburg Bissingheim.
De E 186 181-4 met een mooie bestickering in Venlo. The E 186 181-4 in a beautiful livery in Venlo. Die E 186 181-4 mit einer schönen Beschriftung in Venlo.
Het chocolade bruin met de oranje strepen is een aparte combinatie. The chocolat brown and the orange striping are a special combination. Das Schokoladen Braun und die orangen Streifen sind eine besondere Kombination.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern des Bildes
De gouden Class 66 653-07 (266 117-1) staat in Montzen. The golden Class 66 653-07 (266 117-1) stands in Montzen. Die goldene Class 66 653-07 (266 117-1) steht in Montzen.
Leenloc 146 521-0 valt qua kleur uit de toon en is hier in Großkorbetha. Rental loco146 521-0 is out of style in terms of color and is here in Großkorbetha. Leihlok 146 521-0 ist von der Farbgebung her aus dem Ton und ist hier in Großkorbetha.
De nieuwe 187 500-4 staat in Hamburg Harburg geparkeerd. The new 187 500-4 is parked in Hamburg Harburg. Die neue 187 500-4 steht in Hamburg Harburg geparkt.
Deze Traxx 3 is geleased van Akiem. This Traxx 3 is leased from Akiem. Diese Traxx 3 ist gemietet von Akiem.
De 185 602-0 is bezig met rangeren in Aachen West. The 185 602-0 is busy shunting in Aachen West. Die 185 602-0 rangiert in Aachen West.
Deze loc heeft een aparte striping en valt daarmee zeer op. This loco has an extraordinary stripingand is therefore very striking. Diese Lok hat eine besondere Beschriftung und ist damit sehr auffällig.
De 185 597-2 in de gouden kleurstelling in Krefeld Hbf. The 185 597-7 in the golden livery in Krefeld Hbf. Die 185 597-7 in der goldenen Farbgebung in Krefeld Hbf.
Deze Traxx is geleased van Beacon Rail Leasing. This Traxx is leased from Beacon Rail Leasing. Diese Traxx ist gemietet von Beacon Rail Leasing.
Uitzonderlijk was de 653-07 in Heerlen te zien. Exceptional was the 653-07 in Heerlen. Es ist schon besonders dass die 653- 07 in Heerlen zu sehen war.
De 653-07 in de herfstzon in Ramskapelle. The 653-07 in the autumn sun in Ramskapelle. Die 653-07 in der Herbstsonne in Ramskapelle.
De zeer schone E 186 181-4 is hier in Oberhausen West. The very clean E 186 181-4 is here in Oberhausen West. Die sehr saubere E 186 181-4 ist hier in Oberhausen West.
De 187 537-6 in Herzogenrath met tekeningen van de tekenwedstrijd. The 187 537-6 in Herzogenrath with drawnings of the drawning competition. Die 187 537-6 in Herzogenrath mit Zeichnungen des zeichnungs Wettbewerbs.
De 187 538-4 met reclame voor de eigen zaak in Oberhausen West. The 187 538-4 with an advertisement for the own business in Oberhausen West. Die 187 538-4 mit Werbung in eigener Sache in Oberhausen West.
De 653-03 in Aachen West wordt geëxploiteerd door HSL Belgium. The 653-03 in Aachen West is in use of HSL Belgium. Die 653-03 in Aachen West wird eingesetzt durch HSL Belgium.
De 37025 in Brühl is een Prima van Alstom. The 37025 in Brühl is a Prima of Alstom. Die 37025 in Brühl ist eine Prima von Alstom.
De 187 500-4 met de wekelijkse Toyota trein in Herzogenrath. The 187 500-4 hauls the weekly Toyota train in Herzogenrath. Die 187 500-4 vor dem wöchentlichen Toyota Zug in Herzogenrath.
De fris groene 187 505-3 in Oberhausen West. The fresh green 187 505-3 in Oberhausen West. Die frisch grüne 187 505-3 in Oberhausen Wet.
De 187 535-0 in de HSL standaard kleur bruin in Aachen West. The 187 535-0 in the HSL standard brown livery in Aachen West. Die 187 535-0 in der HSL üblichen braunen Farbgebung in Aachen West.
De 187 536-8 met het leeuw flex panel in Herzogenrath. The 187 536-8 with the lion flex panel in Herzogenrath. Die 187 536-8 mit dem Löwen Flex Panel in Herzogenrath.
186 381-0 in het Belgische Montzen. 186 381-0 in the Belgian village of Montzen. 186 381-0 im belgischen Montzen.
Bij Hegelsom komt de oranje 186 382-8 gereden. Near Hegelsom we see the orange colored 186 382-8. In der Nähe von Hegelsom sehen wir die orangene 186 382-8.
De paarse 186 383-6 met een ketelwagentrein in Hegelsom. The purple colored 186 383-6 hauls a tank train in Hegelsom. Die lila farbene 186 383-6 vor einem Kesselwagenzug in Hegelsom.
Nu is de 186 383-6 bezig met containers. Now is the 186 383-6 busy with containers. Jetzt ist die 186 383-6 beschäftigt mit Container.
De 185 600-4 is een voormalige Crossrail loc. The 185 600-4 is a former Crossrail loco. Die 185 600-4 ist eine ehemalige Crossrail Lok.
Vanwege de vrieskou heeft de 187 537-8 beide stroomafnemers tegen de draad in Herzogenrath. Due to the freezing cold, the 187 537-8 has both pantographs against the catenary in Herzogenrath. Wegen der eisigen Kälte hat die 187 537-8 beide Stromabnehmer gegen den Fahrdraht in Herzogenrath.
De 151 017-1 en profil in Herzogenrath. The 151 017-1 in a profil view in Herzogenrath. Die 151 017-1 in der Seitenansicht in Herzogenrath.
De 151 145-0 in de stromende regen in Herzogenrath. The 151 145-0 in the pouring rain in Herzogenrath. Die 151 145-0 bei strömendem Regen in Herzogenrath.
De paarse 186 383-6 rangeert in Herzogenrath. The purple 186 383-6 shunts in Herzogenrath. Die lila 186 383-6 rangiert in Herzogenrath.
De 186 364-6, ook bekend als de Wave Rider, in Herzogenrath. The 186 364-6, also known as the Wave Rider, in Herzogenrath. Die 186 364-6, auch bekannt als den Wave Rider, in Herzogenrath.
In Aachen West staat de 186 382-8 mooi in the zon. In Aachen West stands the 186 382-8 in the sunbeams. In Aachen West steht die 186 382-8 schön in der Sonne.
Een mooi duo in Aachen Hbf met de 187 538 en de 187 536. A beautiful duo in Aachen Hbf with the 187 538 and the 187 536. Ein schönes Duo in Aachen Hbf mit der 187 538 und der 187 536.
De 186 436-2 blijft maar rijden en is hier in Aachen West. The 186 436-2 just keeps on rolling and is here in Aachen West. Die 186 436-2 fährt einfach weiter und steht hier in Aachen West.
De 186 299-4 in Aachen West met vlaggen van het inzetgebied van HSL Logistik. The 186 299-4 in Aachen West with flags of the HSL Logistik deployment area. Die 186 299-4 in Aachen West mit Fahnen des Einsatzgebietes HSL Logistik.
PB 13 / 266 018-1 in Aachen Gemmenicherstrasse. De Class 66 heeft een hele sleep beladen ketelwagens van het type Zaes van CD Cargo aan de haak. De trein wordt nageduwd door een 186’er. PB 13/266 018-1 at Aachen Gemmenicherstrasse. The Class 66 has a whole train of loaded tank wagons of the type Zaes from CD Cargo on the hook. The train is pushed by a class 186. PB 13/266 018-1 in Aachen Gemmenicherstraße. Die Class 66 hat einen ganzen Zug beladener Kesselwagen vom Typ Zaes von CD Cargo am Haken. Der Zug wird von einer 186 geschoben.
De 653-03 / 266 113-0 in Aachen West met een ketelwagentrein naar België. The 653-03 / 266 113-0 in Aachen West with a tank wagon train to Belgium. Die 653-03 / 266 113-0 in Aachen West mit einem Kesselwagenzug nach Belgien.
De Traxx 3 187 307-4 is van Railpool geleased en is hier in Herzogenrath. The Traxx 3 187 307-4 is leased from Railpool and is here in Herzogenrath. Der Traxx 3 187 307-4 ist von Railpool geleast und steht hier in Herzogenrath.
De mooie 187 538 is in Hamburg Harburg geparkeerd. The beautiful 187 538 is parked in Hamburg Harburg. Die schöne 187 538 steht in Hamburg Harburg.
De bruine en oranje kleuren staan zeer goed op deze loc. The brown and orange colors look very good on this locomotive. Die Farben Braun und Orange stehen dieser Lokomotive sehr gut.
De lease 186 365-3 en de eigen 151 017-1 in Herzogenrath. The lease 186 365-3 and the own 151 017-1 in Herzogenrath. Die miet 186 365-3 und die eigene 151 017-1 in Herzogenrath.
De mooie paarse 186 383 in Herzogenrath. The beautiful purple 186 383 in Herzogenrath. Die schöne lila 186 383 in Herzogenrath.
De NightRider 185 597-2 in Herzogenrath. The NightRider 185 597-2 in Herzogenrath. Der NightRider 185 597-2 in Herzogenrath.
De 185 642-6 in Herzogenrath. Achter de ‘Eco Rider’ bestickering gaat de blauwe MGW Service schuil. The 185 642-6 in Herzogenrath. The blue MGW Service is hidden behind the 'Eco Rider' stickering. Die 185 642-6 in Herzogenrath. Hinter dem „Eco Rider“-Aufkleber verbirgt sich der blaue MGW-Service.
De 186 364-6 in Herzogenrath. De lok is bestickerd in de WaveRider uitvoering. The 186 364-6 in Herzogenrath. The locomotive is stickered in the WaveRider version. Die 186 364-6 in Herzogenrath. Die Lok ist in der WaveRider-Version beklebt.