De 2105 van IRP in Sittard is een Vossloh G 2000. The 2105 of IRP in Sittard is a Vossloh G 2000. Die 2105 der IRP in Sittard ist eine Vossloh G 2000.
De 2105 is ook bekend onder het nummer 273 105-5. The 2105 is also known under the number 273 105-5. Die 2105 ist auch bekannt unter der Nummer 273 105-5.
Het oorspronkelijke nummer van de loc is 9280 1 275 615-3 D-NRAIL. The original number of the loco is 9280 1 275 615-3 D-NRAIL. Die original Nummer der Lok ist 9280 1 275 615-3 D-NRAIL.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De loc ging naar Chemelot om daar een trein op te halen. The loco went to Chemelot to pickup a train. Die Lok fuhr zu Chemelot um da einen Zug ab zu holen.
De 2101 in Barneveld op weg naar Bad Bentheim. The 2101 in Barneveld heading for Bad Bentheim. Die 2101 in Barneveld unterwegs nach Bad Bentheim.
De 2212 staat in Eindhoven paraat als sleeploc voor ProRail. The 2212 stands in Eindhoven as helploco for ProRail. Die 2212 steht in Eindhoven bereit als Hilfslok für ProRail.
De 2212 was ooit de MRCE 500 1601. The 2212 is the former MRCE 500 1601. Die 2212 ist die ehemalige MRCE 500 1601.
In Venlo staat de 2213 in de zon. In Venlo stands the 2213 in the sun. In Venlo steht die 2213 in der Sonne.
De 2213 van IRP in Sittard. The 2213 of IRP in Sittard. Die 2213 der IRP in Sittard.
De loc is geleased bij Northrail. The loco is leased from Northrail. Die Lok ist gemietet von Northrail.
Weer de gastrein, nu met de 2107 en de 2101 bij Sint Joost. Again the gas train, now with the 2107 and the 2101 near Sint Joost. Wieder der Gaszug, jetzt mit der 2107 und der 2101 in der Nähe von Sint Joost.
De 2107 is bezig met rangeren in Sittard. The 2107 is busy shunting in Sittard. Die 2107 rangiert in Sittard.
De 2102 en de 2106 met een gastrein naar Chemelot in Geleen. The 2102 and the 2106 with a gas train to Chemelot in Geleen. Die 2102 und die 2106 vor einem Gaszug nach Chemelot in Geleen.
Of de 2107 ook de roze kleuren krijgt is nog onbekend. Whether the 2107 will also get the pink colors is still unknown. Ob die 2107 auch die pink Farbgebung bekommen wird, ist noch unbekannt.
Op de Maasvlakte hebben de 2213, de 2105 en de 2212 rust. The 2213, 2105 and the 2212 are resting on the Maasplane. Die 2213, 2105 und die 2212 ruhen auf der Maasfläche.
De 2213 rangeert in de Waalhaven in Rooterdam. The 2213 is shunting in the Waalport in Rotterdam. Die 2213 rangiert im Waalhafen in Rotterdam.
De markante fronten van de 2101 en de 2107. The striking fronts of the 2101 and 2107. Die markanten Fronten der 2101 und der 2107.
De 2102 en de 2106 staan voor de 101001 van Train Charter Services. The 2102 and the 2106 are standing in front of the 101001 of Train Charter Services. Die 2102 und die 2106 stehen vor der 101001 von Train Charter Servieces.
De 2102 en de 2103 hebben pauze in Sittard. The 2102 and the 2103 are heaving a break in Sittard. Die 2102 und die 2103 haben eine Pause in Sittard.
De 2101 in de stralende zon. The 2101 in the shiny sun. Die 2101 in der strahlenden Sonne.
De 2101 en de “nieuwe” 2107 in Sittard. The 2101 and the “new” 2107 in Sittard. Die 2101 und die “neue” 2107 in Sittard.