De 186 293-7 met een korte containertrein bij Brühl. The 186 293-7 hauls a short containertrain near Brühl. Die 186 293-7 vor einem kurzen Containerzug bei Brühl.
De 513-10 staat in Sittard bedekt met een ijslaagje. The 513-10 stands in Sittard covered with a layer of ice. Die 513-10 steht in Sittard bedeckt mit einer dünnen Eisschicht.
De 513-10 in Schellebelle met een staaltrein uit Gent. The 513-10 in Schellebelle hauling a steeltrain from Ghent. Die 513-10 in Schellebelle vor einem Stahlzug aus Gent.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De 186 293-7 is nog niet voorzien van de Lineas bestickering in Herzogenrath. The 186 293-7 still without the Lineas livery in Herzogenrath. Die 186 293-7 noch ohne Lineas Farbgebung in Herzogenrath.
De 513-10 met een kalktrein in Herzogenrath. The 513-10 in front of a limetrain in Herzogenrath. Die 513-10 vor einem Kalkzug in Herzogenrath.
In dubbele tractie vertrekken de 2817 en de 2821 uit Keulen Gremberg. The 2817 and the 2821 are leaving Cologne Gremberg in double traction. Die 2817 und die 2821 verlassen Köln Gremberg in Doppeltraktion.
De 653-2 is gehuurd van Beacon Rail en staat hier in Sittard. The 653-2 is leased from Beacon Rail and she stands here in Sittard. Die 653-2 ist von Beacon Rail gemietet und Sie steht hier in Sittard.
De 7780 en 7779 zijn bij Budelco in Budel-Dorplein. The 7780 and the 7779 are at Budelco in Budel-Dorplein. Die 7780 und die 7779 sind bei Budelco in Budel-Dorplein.
Lineas locs 7775 en 513-10 staan in Sittard. Lineas locos 7775 and 513-10 are standing in Sittard. Lineas Loks 7775 und 513-10 stehen in Sittard.
De 7775 en de 7867 nog in de B- Logistics kleuren in Sittard. The 7775 and the 7867 still in the B- Logistics livery in Sittard. Die 7775 und die 7867 noch in den B- Logistics Farben in Sittard.
De 7785 en de 7789 voor een lege kalktrein naar België bij Swalmen. The 7785 and the 7789 are hauling an empty limestone train to Belgium near Swalmen. Die 7785 und die 7789 vor einem leeren Kalkzug nach Belgien bei Swalmen.
De 7784 en de 7789 komen als loctrein van Duitsland naar België bij Maasbracht gereden. The 7784 and the 7789 as a locotrain from Germany to Belgium near Maasbracht. Die 7784 und die 7789 als Lokzug von Deutschland nach Belgien in der Nähe von Maasbracht.
De 186 293-7 passeert het station van Bad Bentheim met de Volvo trein naar Gent. The 186 293-7 passes the station of Bad Bentheim hauling the Volvo train to Ghent. Die 186 293-7 fährt durch den Bahnhof Bad Bentheim vor dem Volvo Zug nach Gent.
In Gemünden am Main komen de 2841 en de 186 293-7 op weg naar Linz. In Gemünden am Main are the 2841 and the 186 293-7 bound to Linz. In Gemünden am Main sind die 2841 und die 186 293-7 unterwegs nach Linz.
De 7784 en de 7789 voor een lege kalktrein nabij Rothem. The 7784 and the 7789 are hauling an empty limestone train near Rothem. Die 7784 und die 7789 vor einem leeren Kalkzug bei Rothem.
De 186 424-8 is geleased van Railpool en rijdt Aachen West binnen. The 186 424-8 is leased from Railpool and she arrives here in Aachen West. Die 186 424-8 ist gemietet von Railpool und Sie fährt hier in Aachen West ein.
De 513-10 is hier in Aachen Laurensberg op weg naar Oberhausen. The 513-10 is here in Aachen Laurensberg bound to Oberhausen. Die 513-10 ist hier in Aachen Laurensberg unterwegs nach Oberhausen.
De 7866 en de 7868 in Gronsveld met een kalktrein. The 7866 and the 7868 in Gronsveld hauling a lime train. Die 7866 und die 7868 in Gronsveld vor einem Kalkzug.
De 186 452-9 is de derde 186 met op slechts één front het Lineas logo. The 186 452-9 is the third 186 with the Lineas logo on only one front. Die 186 452-9 ist die dritte 186 mit dem Lineas-Logo auf nur einem Führerstand.
Ook de Akiem loc 186 386-9 in Herzogenrath heeft een Lineas bestickering. The Akiem locomotive 186 386-9 in Herzogenrath also has Lineas stickers. Auch die Akiem-Lok 186 386-9 in Herzogenrath hat Lineas-Aufkleber.
De 186 294-5 met een unieke Lineas bestickering in Brühl. The 186 294-5 with a unique Lineas livery in Brühl. Die 186 294-5 mit einer einzigartigen Lineas-Beschriftung in Brühl.
De 7789 en de 7784 (nu met gele streep onder de leuning) in Sittard. The 7789 and the 7784 (now with a yellow stripe under the railing) in Sittard. Die 7789 und die 7784 (jetzt mit gelbem Streifen unter dem Geländer) in Sittard.
186 454-5 met Lineas Logo op deze cabine in Keulen Gremberg. 186 454-5 with the Lineas Logo on this cabin in Cologne Gremberg. 186 454-5 mit dem Lineas Logo auf diesem Führerstand in Köln Gremberg.
De 500-1511 gehuurd van Northrail op de Maasvlakte. The 500-1511 leased from Northrail on the Maasplain. Die 500-1511 gemietet von Northrail auf der Maasfläche.
De 500-1553 in de complete Lineas bestickering in Pernis. The 500-1533 in the complete Lineas livery in Pernis. Die 500-1533 in der kompletten Lineas Beschriftung in Pernis.
De 7773 en 7783 met de zinktrein naar Antwerpen in Budel Schoot. The 7773 and 7783 with the zinc train to Antwerp in Budel Schoot. Die 7773 und 7783 vor dem Zinkzug nach Antwerpen in Budel Schoot.
De witte 186 258-0 in Aken West. The white 186 258-0 in Aachen West. Die weiße 186 258-0 in Aachen West.
De Lineas huisstijl op een witte ondergrond is ook mooi. The Lineas house style on a white background is also beautiful. Schön ist auch der Lineas Hausstil auf weißem Grund.
De 186 258-0 en 186 445-3 in de ochtenzon in Sechtem. The 186 258-0 and the 186 445-3 in the morning sun in Sechtem. Die 186 258-0 und die 186 445-3 in der Morgensonne in Sechtem.
De 2843 is naast de 2841 voorzien van de E-drivers bestickering. The 2843 is next to the 2841 equiped with the E-drivers stickers. Die 2843 ist neben der 2841 beklebt mit den E-Drivers Aufkleber.
De 186 494-1 met Lineas logo op de front in Keulen Gremberg. The 186 494-1 with the Lineas logo on the front in Cologne Gremberg. Die 186 494-1 mit dem Lineas Logo auf der Front in Köln Gremberg.
Een zeldzame gast in Aken West is de 186 252-3 in de modalshift uitvoering. A rare guest in Aachen West is the 186 252-3 in the modalshift livery. Ein seltsamer Gast in Aachen West ist die 186 252-3 in der Modalshift Beschriftung.
De 186 252-3 in de ondergaande zon. The 186 252-3 in the setting sun. Die 186 252-3 in der untergehenden Sonne.
De ook voor Frankrijk toegelaten 186 255-6 in Keulen Gremberg. The 186 255-6, also admitted for France, in Cologne Gremberg. Die auch für Frankreich zugelassene 186 255-6 in Köln Gremberg.
De 2832 met de tekst Cobra 2008- 2017 - 150.000 Trains/Treinen/Züge. The 2832 with the inscription Cobra 2008-2017 - 150.000 Trains/Treinen/Züge. Die 2832 mit dem Schriftzug Cobra 2008-2017 - 150.000 Trains/Treinen/Züge.
De 186 258-0 met de Belgische driekleur op de neus in Keulen Gremberg. The 186 258-0 with the Belgian flag on the nose in Cologne Gremberg. Die 186 258-0 mit der belgischen Flagge auf der Nase in Köln Gremberg.
Lineas locs van de lease- maatschappijen Akiem, Alpha Trains en Railpool in Aken West. Lineas loco from the leasing companys Akiem, Alpha Trains and Railpool in Aachen West. Lineas Loks der Leasing Gesellschaften Akiem, Alpha Trains und Railpool in Aachen West.
De 186 209-3 in Aachen West. Ook deze, van Alpha Trains gehuurde locomotief, is nu van Lineas logo’s voorzien. The 186 209-3 in Aachen West. This locomotive, rented from Alpha Trains, is now also provided with Lineas logos. Die 186 209-3 in Aachen West. Diese von Alpha Trains gemietete Lokomotive ist nun auch mit Lineas-Logos versehen.
De E 186 350-5 is nog voorzien van het NMBS nummer 2905 in Aachen West. The E 186 350-5 is still provided with the NMBS number 2905 in Aachen West. Die E 186 350-5 ist noch mit der SNCB- Nummer 2905 in Aachen West zu sehen.
De 1511 is door Lineas van Northrail geleased en is hier bij Rotterdam. The 1511 is leased by Lineas from Northrail and is here at Rotterdam. Die 1511 wird von Lineas von Northrail gemietet und steht hier in Rotterdam.
De 186 504 in Düsseldorf Rath met de klassieke seinen. The 186 504 in Düsseldorf Rath with the classic signals. Die 186 504 in Düsseldorf Rath mit den klassischen Signalen.
Net uit Antwerpen Noord vertrokken heeft de 186 492 een containertrein aan de haak. The 186 492 has just left Antwerp North and has a container train on the hook. Die 186 492 hat gerade Antwerpen Nord verlassen und hat einen Containerzug am Haken.
De Lineas Traxxen 186 454 en 186 501 naast elkaar in Aachen West. The Lineas Traxxes 186 454 and 186 501 next to each other in Aachen West. Die Lineas Traxxen 186 454 und 186 501 nebeneinander in Aachen West.
De Railpool 186 445 gehuurd door Lineas bij Brühl. The Railpool 186 445 leased by Lineas at Brühl. Die von Lineas gemietete Railpool 186 445 in Brühl.
De 186 387-7 met een rode lampenring in Aachen West. The 186 387-7 with a red lamp ring in Aachen West. Die 186 387-7 mit rotem Lampenring in Aachen West.
De 186 386-9 is bij Hegelsom op weg naar de Sloe. The 186 386-9 is near Hegelsom on its way to the Sloe. Die 186 386-9 befindet sich in der Nähe von Hegelsom auf dem Weg zur Sloe.
De 186 385-1 van Akiem rangeert in Aachen West bij het vallen van de avond. The 186 385-1 of Akiem shunts in Aachen West at sunset. Die 186 385-1 von Akiem rangiert beim Sonnenuntergang in Aachen West.
De 186 295-2 in Gladbeck-West. Na aanvankelijk nog zonder Lineas logo op de fronten te hebben gereden, besloot men bij Lineas ook op deze locomotief zichtbaar te maken voor welke onderneming de hij onderweg is. The 186 295-2 in Gladbeck-West. After initially driving without a Lineas logo on the fronts, Lineas decided to make it visible on this locomotive for which company it is on the way. Die 186 295-2 in Gladbeck-West. Nachdem zunächst ohne Lineas-Logo auf den Fronten gefahren wurde, hat sich Lineas entschieden, auf dieser Lokomotive sichtbar zu machen, für welches Unternehmen sie unterwegs ist.
De 186 295-2 in Boxtel in de sneeuw zonder Lineas logo’s. The 186 295-2 in Boxtel in the snow without Lineas logos. Die 186 295-2 in Boxtel im Schnee ohne Lineas-Logos.
De 186 255-6 komt door Herzogenrath gereden. The 186 255-6 passes through Herzogenrath. Die 186 255-6 fährt durch Herzogenrath.
De 186 209 ziet er goed uit in de oude Alpha Trains kleurstelling met de Lineas logo’s. The 186 209 looks good in the old Alpha Trains livery with the Lineas logos. Die 186 209 sieht in der alten Alpha Trains-Lackierung mit den Lineas-Logos gut aus.
Zo is de bestickering op de 186 454-5 in Aachen West goed te zien. In that way, the stickers on the 186 454-5 in Aachen West are clearly visible. So ist der Aufkleber auf der 186 454-5 in Aachen West gut zu sehen.
186 454-5 in Aachen West. Op 18 april 2023 presenteerde Lineas op de ICO Terminal in Zeebrugge deze lok met de ‘No time to waste’ bestickering. De basis van het ontwerp is afkomstig van Lineas machinist Pieter Vanraefelghem en symboliseert duurzaamheid en klimaatbescherming. 186 454-5 in Aachen West. On April 18, 2023, Lineas presented this locomotive with the 'No time to waste' sticker at the ICO Terminal in Zeebrugge. The basis of the design comes from Lineas operator Pieter Vanraefelghem and symbolizes sustainability and climate protection. 186 454-5 in Aachen West. Am 18. April 2023 überreichte Lineas dieser Lokomotive am ICO-Terminal in Zeebrugge den Aufkleber „Keine Zeit zu verschwenden“. Die Grundlage des Designs stammt vom Lineas-Betreiber Pieter Vanraefelghem und symbolisiert Nachhaltigkeit und Klimaschutz.
De 186 432-1 in Nievenheim. Ter ere van de 1000ste intermodalewagon van MFD-Rail werd in 2020 door Designstudio Morgen en MFD-Rail zelf dit ontwerp gemaakt. Het geeft de kernwaarden van MFD-Rail weer. The 186 432-1 in Nievenheim. In honor of the 1000th intermodal wagon of MFD-Rail, this design was made in 2020 by Designstudio Morgen and MFD-Rail themselves. It reflects the core values of MFD-Rail. Die 186 432-1 in Nievenheim. Zu Ehren des 1000. Intermodalwagens von MFD-Rail wurde dieser Entwurf im Jahr 2020 von Designstudio Morgen und MFD-Rail selbst entworfen. Es spiegelt die Kernwerte von MFD-Rail wider.
De 185 596-4 in Krefeld Hbf. De loc is door Lineas geleased. The 185 596-4 in Krefeld Hbf. The locomotive is leased by Lineas. Die 185 596-4 in Krefeld Hbf. Die Lokomotive wird von Lineas geleast.
De 7866 in Sittard met het Lineas logo op de neuzen. The 7866 in Sittard with the Lineas logo on the noses. Die 7866 in Sittard mit dem Lineas- Logo auf der Nase.
De 7780 en de 7776 worden in Amersfoort door de TCS 101003 gesleept naar Sittard. The 7780 and the 7776 are towed in Amersfoort by the TCS 101003 to Sittard. Die 7780 und die 7776 werden in Amersfoort von der TCS 101003 nach Sittard geschleppt.
De 7776 in Lage Zwaluwe. Eind november 2022 hielt Alstom in samenwerking met ProRail en Lineas in de buurt van Breda een proef om als eerste een rangeerloc op ATO-techniek level 4 volledig autonoom te laten rijden. De proef werd met deze lok uitgevoerd, zie ook de speciale stickers boven het loknummer. The 7776 in Lage Zwaluwe. At the end of November 2022, Alstom, in collaboration with ProRail and Lineas, conducted a trial near Breda to be the first to have a shunting loco run fully autonomously on ATO technology level 4. The test was carried out with this locomotive, see also the special stickers above the locomotive number. Die 7776 in Lage Zwaluwe. Ende November 2022 führte Alstom in Zusammenarbeit mit ProRail und Lineas einen Versuch in der Nähe von Breda durch, um als erster eine Rangierlok vollständig autonom auf ATO-Technologiestufe 4 fahren zu lassen. Die Prüfung wurde mit dieser Lokomotive durchgeführt, siehe auch die Sonderaufkleber oberhalb der Loknummer.
Eveneens in het Lineas blauw presenteren de 7784 en de 7789 in Sittard. Also in Lineas blue, the 7784 and 7789 present in Sittard. Auch in Lineas-Blau sind die 7784 und 7789 in Sittard zu sehen.
De 186 293-7 maakt de foto’s van het blauwe Lineas trio compleet. Die 186 293-7 komplettiert die Fotos des blauen Lineas-Trios. The 186 293-7 completes the photos of the blue Lineas trio.
186 292-9 in Aachen. Sinds de herfst van 2022 is naast de 186 255 en 293 dit de derde lok met deze blauwe bestickering. De lok is hier met de omgeleide Venice- Simplon-Orient-Express (VSOE) onderweg naar Brussel. 186 292-9 in Aachen. Since the autumn of 2022, this is the third locomotive with this blue decal in addition to the 186 255 and 293. The loco is here with the diverted Venice-Simplon-Orient-Express (VSOE) on its way to Brussels. 186 292-9 in Aachen. Seit Herbst 2022 ist dies neben der 186 255 und 293 die dritte Lokomotive mit dieser blauen Plakette. Die Lok ist hier mit dem umgeleiteten Venice- Simplon-Orient-Express (VSOE) auf dem Weg nach Brüssel.
Even daarna gevolgd door de blauwe 186 255-6. Shortly afterwards followed by the blue 186 255-6. Kurz darauf folgte die blaue 186 255- 6.
De witte 186 258-0 komt Aachen West binnen gereden. The white 186 258-0 enters Aachen West. Die weiße 186 258-0 fährt in Aachen West ein.
De 1341 en de 1323 voor een staaltrein bij Ekeren op weg naar Antwerpen Noord. The 1341 and the 1323 in front of a steel train near Ekeren on its way to Antwerp North. Die 1341 und die 1323 vor einem Stahlzug in der Nähe von Ekeren auf dem Weg nach Antwerpen Nord.
De overige HLE 13 locs zijn nog in de NMBS kleuren. The other HLE 13 locomotives are still in the NMBS colours. Die anderen HLE 13-Lokomotiven sind weiterhin in den SNCB-Farben gehalten.
De 1312 is de enigste loc uit de reeks 13 in het Lineas blauw. The 1312 is the only locomotive from the series 13 in the Lineas blue. Die 1312 ist die einzige Lokomotive der Baureihe 13 im Lineas-Blau.
De 1312 en de 1327 komen als loctrein bij Ekeren uit Antwerpen Noord. The 1312 and the 1327 come as a locomotive train at Ekeren from Antwerp North. Die 1312 und die 1327 kommen als Lokomotivzug von Antwerpen Nord nach Ekeren.
Lineas
De 7789 en de 7860 komen door Herzogenrath. The 7789 and the 7860 are passing through Herzogenrath. Die 7789 und die 7860 fahren durch Herzogenrath.