De 9701 en de voormalige ACTS 6003 staan in Apeldoorn. The 9701 and the former ACTS 6003 are standing in Apeldoorn. Die 9701 und die ehemalige ACTS 6003 stehen in Apeldoorn.
De 9701 was ooit de RRF 5 en daarvoor was deze loc de NS 683. The 9701 was once the RRF 5 and before that she was the NS 683. Die 9701 war mal die RRF 5 und noch weiter zurück war Sie die NS 683.
De 9905 en de 9901 hebben zondagse rust op de Kijfhoek. The 9905 and the 9901 are enjoying their sunday rest on the Kijfhoek. Die 9905 und die 9901 genießen Ihre Sonntags Ruhe auf dem Kijfhoek.
De 1506 staat geparkeerd in Lage Zwaluwe. The 1506 is parked at Lage Zwaluwe. Die 1506 steht geparkt in Lage Zwaluwe.
Deze Vossloh G 2000 heeft het nummer 272 404-5 en is door Locon gehuurd. This Vossloh G 2000 has the number 272 404-5 and is rented by Locon. Diese Vossloh G 2000 hat die Nummer 272 404-5 und ist gemietet durch Locon.
In Venlo staan de 9908 en de gehuurde MRCE E 189 097. In Venlo are standing the 9908 and the rented MRCE E 189 097. In Venlo stehen die 9908 und die von MRCE gemietete E 189 097.
De 1796 in het nieuwe jasje in Sittard. The 1796 in the new outfit in Sittard. Die 1796 im neuen Kleid in Sittard.
De nieuwe 1506 straalt in Sittard. The new 1506 shines in Sittard. Die neue 1506 glänzt in Sittard.
Het is eigenlijk tijd voor een nieuw kleurtje op de 9901, hier in Venlo. It is actually time for a new livery on the 9901, here in Venlo. Es ist eigentlich Zeit für eine neue Farbgebrung auf der 9901, hier in Venlo.
De 9906, de voormalige NSR 1828, is de nieuwste aanwinst van Locon Benelux en staat hier in Maastricht. The 9906, the former NSR 1828, is the newest loco of Locon Benelux and she stands here in Maastricht. Die 9906, die ehemalige NSR 1828, ist die neueste Lok der Locon Benelux und Sie steht hier in Maastricht.
De 9902 in de nieuwe Locon kleurstelling in Maastricht. The 9902 in the new Locon livery in Maastricht. Die 9902 in der neuen Locon Farbgebung.
Het oranje staat de 9902 goed. The orange color fits the 9902 well. Die orangene Farbe steht der 9902 gut.
De 9901 (ex NS 1827) is hier in Maastricht gereed om het nieuwe Locon jasje te krijgen. The 9901 (former NS 1827) is here in Maastricht ready to get the new Locon outfit. Die 9901 (ehemalige NS 1827) ist hier in Maastricht bereit für die neue Locon Farbgebung.
De 9802 in het Locon jasje in Amersfoort. The 9802 in the Locon livery in Amersfoort. Die 9802 in der Locon Farbgebung in Amersfoort.
De 9802 is de voormalige ACTS 6702 (ex NMBS 6325). The 9802 is the former ACTS 6702 (ex NMBS 6325). Die 9802 ist die ehemalige ACTS 6702 (ex SNCB 6325).
Voor het afvalvervoer in Zuid Limburg wordt tijdelijk de 203 163-1 van de Nord Bayerische Eisenbahn gehuurd. For the transportation of domestic garbage in South Limburg is the 203 163-1 temporarily rented from the Nord Bayerische Eisenbahn. Für den Transport von Müll in Süd Limburg ist zeitweilig die 203 163-1 der Nord Bayerischen Eisenbahn gemietet.
In Maastricht staat de 9901, ex NSR 1827. In Maastricht stands the 9901, former NSR 1827. In Maastricht steht die 9901, die ehemalige NSR 1827.
Hier komt de E 186 144 Venlo binnen met de sigarettentrein uit Bergen op Zoom. The E 186 144 arrives here in Venlo hauling the cigarettestrain from Bergen op Zoom. Die E 186 144 fährt hier in Venlo ein mit dem Zigarettenzug aus Bergen op Zoom.
De 203 163-1 van de NBE in Heerlen. The 203 163-1 of the NBE in Heerlen. Die 203 163-1 der NBE in Heerlen.
De 9902 en de 9901 worden gebruikt voor de afvaltreinen van Maastricht naar de VAM in Wijster. The 9902 and the 9901 are used for the garbagetrains from Maastricht to the VAM in Wijster. Die 9902 und die 9901 werden vor den Müllzügen von Maastricht zur VAM in Wijster eingesetzt.
De E 186 144 in Keulen West met de sigarettentrein. The E 186 144 in Cologne West hauling the cigarettestrain. Die E 186 144 in Köln West vor dem Zigarettenzug.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De E 186 144 is net van de vorige vervoerder Crossrail overgedragen aan Locon. De loc staat hier in Venlo. The E 186 144 is just hand over by the former user Crossrail to Locon. The loco is here in Venlo. Die E 186 144 ist gerade vom vorigen Nutzer Crossrail übergetragen an Locon. Die Lok ist hier in Venlo.
De 1601 en de 1506 staan samen in Sittard geparkeerd. The 1601 and the 1506 are parked together in Sittard. Die 1601 und die 1506 sind zusammen in Sittard geparkt.
De 9909 staat nog zonder verdere belettering in Amersfoort. The 9909 still without any lettering in Amersfoort. Die 9909 noch ohne Beschriftung in Amersfoort.
De 9902, hier in Amersfoort, is de voormalige NSR 1834. The 9902, here in Amersfoort, is the former NSR 1834. Die 9902, hier in Amersfoort is die ehemalige NSR 1834.