De 186 110-3 in Keulen Gremberg is de voormalige Rail Magazine loc. The 186 110-3 in Cologne Gremberg is the former Rail Magazine loco. Die 186 110-3 in Köln Gremberg ist die ehemalige Rail Magazine Lok.
De 186 298-6 en de 186 102-0 bij Venlo. Let op de verschillen in de bestickering, The 186 298-6 and the 186 102-0 near Venlo. Mind the difference in the vinyls. Die 186 298-6 und die 186 102-0 in der Nähe von Venlo. Achten Sie auf die unterschiedliche Beschriftung.
De blauwe 186 941-1 is nu ook bestickerd. Foto is genomen in Hegelsom. The blue 186 941-1 has now also vinyls. Picture is taken in Hegelsom. Die blaue 186 941-1 ist jetzt auch beschriftet. Das Bild wurde in Hegelsom gemacht.
De 185 608-7 (met LTE Hongarije besstickering) en 185 583-4 in Keulen Gremberg. The 185 608-7 (with LTE Hungary vinyls) and 185 583-4 in Cologne Gremberg. Die 185 608-7 (mit LTE Ungarn Beschriftung) und 185 583-4 in Köln Gremberg.
De 185 621-0 is van oorsprong een Noorse loc (119 002-3) in Aachen Hbf. The 185 621-0 is originaly a Norwegian loco (119 002-3) in Aachen Hbf. Die 185 621-0 ist ursprünglich eine norwegische Lok (119 002-3) in Aachen Hbf.
De 189 201-7 van MRCE met kleine LTE logo’s in Hegelsom. The 189 201-7 of MRCE with small LTE logos in Hegelsom. Die 189 201-7 von MRCE trägt kleine LTE Logo’s in Hegelsom.
De 189 203-3 is de laatste geel grijze 189 met kleine LTE logo’s in Eindhoven. The 189 203-3 is the last yelloe-grey colored class 189 with small LTE logos in Eindhoven. Die 189 203-3 ist die letzte gelb-graue 189 mit kleinen LTE Logo’s in Eindhoven.
De Chengdu-Tilburg-Rotterdam Express 189 200-9 in Hegelsom. The Chengdu-Tilburg-Rotterdam Express 189 200-9 in Hegelsom. Die Chengdu-Tilburg-Rotterdam Express 189 200-9 in Hegelsom.
De 189 212-4 met de Nederlandse kant van de bijzondere bestickering in Oberhausen West. The 189 212-4 with the Dutch side of the special livery in Oberhausen West. Die 189 212-4 mit der niederländischen Seite der besonderen Beschriftung in Oberhausen West.
In Regensburg Hbf is de Poolse kant voorop. In Regensburg Hbf is the Polish side on front. In Regensburg Hbf ist die polnische Seite voraus.
De 193 232-6 is de Flying Dutchman in Brühl. The 193 232-6 is the Flying Dutchman in Brühl. Die 193 232-6 ist der Flying Dutchman in Brühl.
De 286 940-2 staat in Aachen West geparkeerd. The 286 940-2 is parked in Aachen West. Die 286 940-2 steht in Aachen West geparkt.
De Slovaakse 703 040-6 in Bratislava Hlavna Stanica draagt de naam Zuzu. The Slovakian 703 040-6 in Bratislava Hlavna Stanica is named Zuzu. Die slowakische 703 040-6 in Bratislava Hlavna Stanica trägt den Namen Zuzu.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
Weer de 286 940-2 met een prachtige trein in Schulen. Again the 286 940-2 with a beautiful train in Schulen. Wieder die 289 940-2 mit einem schönen Zug in Schulen.
De 189 200-9 met Chengdu-Tilburg- Rotterdam Express bestickering. The 189 200-9 with Chengdu-Tilburg- Rotterdam Express vinyls. Die 189 200-9 mit Chengdu-Tilburg- Rotterdam Express Beschriftung.
Deze blauwe schoonheid is de 187 930-3 en staat hier in Enns. This blue beauty is the 187 930-3 and she stands here in Enns. Diese blaue Schönheit ist die 187 930-3 und Sie steht hier in Enns.
Volgens het flex-panel is dit The Lord of the Rails. According to the flex-panel is this The Lord of the Rails. Laut dem Flex-panel ist dies The Lord of the Rails.
Een geslaagde kleurstelling voor deze Traxx 3. A succesful livery for this Traxx 3. Eine gelungene Farbgebung für diese Traxx 3.
Van City naar City zonder CO2. From City to City without CO2. Von City zu City ohne CO2.
De nieuwste aanwinst voor LTE Nederland is de 186 426-3, die hier in Sittard staat. The newest loco for LTE Netherlands is the 186 426-3, who stands here in Sittard. Die neueste Lok von LTE Niederlande ist die 186 426-3 die hier in Sittard steht.
De 6406, hier in Sittard, was een loc van DB Schenker Rail Nederland. The 6406, here in Sittard, was a loco of DB Schenker Rail Netherlands. Die 6406, hier in Sittard, war eine Lok der DB Schenker Rail Niederlande.
Net als deze 6409. De LTE kleuren staan de loc goed. Just like this 6409. The LTE livery looks good on the loco. Genau wie die 6409. Die LTE Farbgebung steht der Lok gut.
De E 186 237 staat geparkeerd in Sittard. The E 186 237 is parked in Sittard. De E 186 237 steht geparkt in Sittard.
LTE is druk in de weer in Sittard met de 186 237-4 en de 6409. LTE is very busy in Sittard with the 186 237-4 and the 6409. LTE ist ziemlich beschäftigt in Sittard mit der 186 237-4 und der 6409.
In Freilassing zagen we de 2016 904, nog steeds met het European Bulls logo. In Freilasiing we saw the 2016 904, still with the European Bulls logo. In Freilassing begegneten wir die 2016 904, noch immer mit dem European Bulls Logo.
De 185 529-5 staat geparkeerd in Aachen Hbf. The 185 529-5 is parked in Aachen Hbf. Die 185 529-5 steht geparkt in Aachen Hbf.
De 185 529-5 luistert naar de naam Michaela. The 185 529-5 is called Michaela. Die 185 529-5 hört auf den Namen Michaela.
2016 904-1 staat te wachten op vertrek in Mühldorf (Oberbay). 2016 904-1 is waiting for departure in Mühldorf (Oberbay). 2016 904-1 wartet auf die Abfahrt in Mühldorf (Oberbay).
1216 910-0 komt met een ketelwagentrein door Hamburg Harburg gereden. 1216 910-0 hauls a tanktrain through Hamburg Harburg. 1216 910-0 fährt mit einem Kesselwagenzug durch Hamburg Harburg.
De 193 203, hier in Freilassing, is geleased bij European Locomotive Leasing. The 193 203, here in Freilassing, is leased from European Locomotive Leasing. Die 193 203, hier in Freilassing, ist gemietet von European Locomotive Leasing.
De E 186 148-3 in Herzogenrath. De loc rijdt nu voor LTE (na ITL, Captrain en NS International). The E 186 148-3 in Herzogenrath. The loco is now in service of LTE (after ITL, Captrain and NS International). Die E 186 148-3 in Herzogenrath. Die Lok fährt jetzt für LTE (nach ITL, Captrain und NS International).
De 703 040-6 ziet er bijzonder uit! The 703 040-6 looks very special! Die 703 040-6 sieht besonders aus!
De 193 232 bij de officiële presentatie in Blerick. The 193 232 during the official presentation in Blerick. Die 193 232 während der offizielen Präsentation in Blerick.
Uit de richting Salzburg komt de 186 102 door Grafing Bahnhof. From the direction of Salzburg is the 186 102 passing Grafing Bahnhof. Aus der Richtung Slazburg kommend fährt die 186 102 durch Grafing Bahnhof.
De voormalige Crossrail 185 590-7 rijdt nu voor LTE door Rosenheim. The former Crossrail 185 590-7 is now driving for LTE trhrough Rosenheim. Die ehemalige Crossrail 185 590-7 fährt jetzt für LTE durch Rosenheim.
De Railpool 186 102 rijdt voor LTE en is hier in Grafing Bahnhof. The Railpool 186 102 drives for LTE and she’s here in Grafing Bahnhof. Die Railpool 186 102 fährt für LTE und Sie ist hier in Grafing Bahnhof.