Hier staat ze in Aachen West klaar voor vertrek. Here she is ready for departure in Aachen West. Hier steht sie abfahrbereit in Aachen West.
De allereerste trein van Medway Belgium in Aachen West met de E 186 229. The very first train of Medway Belgium in Aachen West with the E 186 229. Der allererste Zug von Medway Belgien in Aachen West mit der E 186 229.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De E 186 224 is de eerste loc van Medway Belgium in de eigen huisstijl. The E 186 224 is Medway Belgium's first locomotive in its own house style. Die E 186 224 ist die erste Lokomotive von Medway Belgien im eigenen Hausstil.
De trein wordt gereden door een machinist van Trainbutlers. The train is driven by a Trainbutlers driver. Der Zug wird von einem Trainbutlers- TF gefahren.
Ook de E 186 227, hier in Schaarbeek, rijdt voor Medway. Also the E 186 227, here in Schaerbeek, runs for Medway. Auch die E 186 227, hier in Schaerbeek, fährt für Medway.